Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – áletranir - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAzopt
ATC-kóðiS01EC04
Efnibrinzolamide
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR EINA FLÖSKU, 5 ml, 10 ml + ASKJA FYRIR 3 x 5 ml FLÖSKUR

1.HEITI LYFS

AZOPT 10 mg/ml augndropar, dreifa

Brínzólamíð

2.VIRKT EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 10 mg af brínzólamíði

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur benzalkónklóríð, mannitól (E421), karbómer 974P, týloxapól, tvínatríumedetat, natríumklóríð, saltsýra/natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, dreifa; 5 ml

10 ml

3 x 5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í augu.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Hristið vel fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

Opnuð:

Opnuð (1):

Opnuð (2):

Opnuð (3):

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/129/001/IS 1 x 5 ml

EU/1/00/129/002/IS 1 x 10 ml

EU/1/00/129/003/IS 3 x 5 ml

13.LOTUNÚMER

Lot.:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

azopt

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á FLÖSKU, 5 ml & 10 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

AZOPT 10 mg/ml augndropar, dreifa.

Brínzólamíð

Til notkunar í augu.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað.

Opnað:

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lot.:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

10 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf