Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – áletranir - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBaraclude
ATC-kóðiJ05AF10
Efnientecavir
FramleiðandiBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU (LYFJAGLAS OG ÞYNNUPAKKNING) OG GLASAMIÐA

1.HEITI LYFS

Baraclude 0,5 mg filmuhúðaðar töflur entecavir

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 0,5 mg entecavir

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig mjólkursykureinhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

30 x 1 filmuhúðuð tafla

Þynnupakkning:

 

 

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

Lyfjaglas:

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Þynnupakkning:

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum

Lyfjaglas:

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið glasið vel lokað.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Þynnupakkning:

30 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

Lyfjaglas:

 

EU/1/06/343/001

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Askja: Baraclude 0,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1.HEITI LYFS

Baraclude 0,5 mg töflur entecavir

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU (LYFJAGLAS OG ÞYNNUPAKKNING) OG GLASAMIÐA

1.HEITI LYFS

Baraclude 1 mg filmuhúðaðar töflur entecavir

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1 mg entecavir

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig mjólkursykureinhýdrat.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

30 x 1 filmuhúðuð tafla

Þynnupakkning:

 

 

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

Lyfjaglas:

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Þynnupakkning:

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum

Lyfjaglas:

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið glasið vel lokað.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Þynnupakkning:

30 x 1 filmuhúðuð tafla

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 filmuhúðuð tafla

 

Lyfjaglas:

 

EU/1/06/343/002

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Askja: Baraclude 1 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1.HEITI LYFS

Baraclude 1 mg töflur entecavir

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

TEXTI Á ÖSKJU OG FLÖSKUMIÐA

1.HEITI LYFS

Baraclude 0,05 mg/ml mixtúra, lausn entecavir

2.VIRK(T) EFNI

Í hverjum ml eru 0,05 mg entecavir.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: maltitól, rotvarnarefni E216, E218.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

210 ml mixtúra, lausn ásamt mæliskeið.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 30°C.

Geymið flöskuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/343/005

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Askja: Baraclude 0,05 mg/ml

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf