Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – áletranir - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBemfola
ATC-kóðiG03GA05
Efnifollitropin alfa
FramleiðandiGedeon Richter Plc.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 5 EÐA 10 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1.HEITI LYFS

Bemfola 75 a.e./0,125 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna follítrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni gefur 75 a.e. af follítrópíni alfa, sem jafngilda 5,5 míkrógrömmum í 0,125 ml. Hver ml af lausn inniheldur 600 a.e. sem jafngildir 44 míkrógrömmum.

3.HJÁLPAREFNI

Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, tvínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat, fosfórsýra, og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 1 áfylltur lyfjapenni

1 inndælingarnál

5 áfylltir lyfjapennar

5 inndælingarnálar

10 áfylltir lyfjapennar

10 inndælingarnálar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma innan fyrningardagsetningarinnar í allt að 3 mánuði við eða undir 25° C án þess að vera í kæli, en eftir það verður að farga lyfinu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Bemfola 75 a.e./0,125 ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Bemfola 75 a.e./0,125 ml stungulyf follítrópín alfa

s.c.

2.LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,125 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 5 EÐA 10 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Bemfola 150 a.e./0,25 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna follítrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni gefur 150 a.e. af follítrópíni alfa, sem jafngilda 11 míkrógrömmum í 0,25 ml. Hver ml af lausn inniheldur 600 a.e. sem jafngildir 44 míkrógrömmum.

3. HJÁLPAREFNI

Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, tvínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat, fosfórsýra, og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 1 áfylltur lyfjapenni

1 inndælingarnál

5 áfylltir lyfjapennar

5 inndælingarnálar

10 áfylltir lyfjapennar

10 inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma innan fyrningardagsetningarinnar í allt að 3 mánuði við eða undir 25° C án þess að vera í kæli, en eftir það verður að farga lyfinu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Bemfola 150 a.e./0,25 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Bemfola 150 a.e./0,25 ml stungulyf follítrópín alfa

s.c.

2. LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,25 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 5 EÐA 10 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Bemfola 225 a.e./0,375 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna follítrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni gefur 225 a.e. af follítrópíni alfa, sem jafngilda 16,5 míkrógrömmum í 0,375 ml. Hver ml af lausn inniheldur 600 a.e. sem jafngildir 44 míkrógrömmum.

3. HJÁLPAREFNI

Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, tvíínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat, fosfórsýra, og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 1 áfylltur lyfjapenni

1 inndælingarnál

5 áfylltir lyfjapennar

5 inndælingarnálar

10 áfylltir lyfjapennar

10 inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma innan fyrningardagsetningarinnar í allt að 3 mánuði við eða undir 25° C án þess að vera í kæli, en eftir það verður að farga lyfinu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Bemfola 225 a.e./0,375 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Bemfola 225 a.e./0,375 ml stungulyf follítrópín alfa

s.c.

2. LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,375 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1, 5 EÐA 10 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Bemfola 300 a.e./0,50 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna follítrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni gefur 300 a.e. af follítrópíni alfa, sem jafngilda 22 míkrógrömmum í 0,5 ml. Hver ml af lausn inniheldur 600 a.e. sem jafngildir 44 míkrógrömmum.

3. HJÁLPAREFNI

Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, tvínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat, fosfórsýra, og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 1 áfylltur lyfjapenni

1 inndælingarnál

5 áfylltir lyfjapennar

5 inndælingarnálar

10 áfylltir lyfjapennar

10inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma innan fyrningardagsetningarinnar í allt að 3 mánuði við eða undir 25° C án þess að vera í kæli, en eftir það verður að farga lyfinu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Bemfola 300 a.e./0,5 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Bemfola 300 a.e./0,50 ml stungulyf follítrópín alfa

s.c.

2. LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 1, 5 EÐA 10 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM

1. HEITI LYFS

Bemfola 450 a.e./0,75 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna follítrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni gefur 450 a.e. af follítrópíni alfa, sem jafngilda 33 míkrógrömmum í 0,75 ml. Hver ml af lausn inniheldur 600 a.e. sem jafngildir 44 míkrógrömmum.

3. HJÁLPAREFNI

Póloxamer 188, súkrósi, metíónín, tvínatríumvetnisfosfat tvíhýdrat, natríumtvívetnisfosfat tvíhýdrat, fosfórsýra, og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna 1 áfylltur lyfjapenni

1 inndælingarnál

5 áfylltir lyfjapennar

5 inndælingarnálar

10 áfylltir lyfjapennar

10 inndælingarnálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐIR

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið má geyma innan fyrningardagsetningarinnar í allt að 3 mánuði við eða undir 25° C án þess að vera í kæli, en eftir það verður að farga lyfinu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungverjaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Bemfola 450 a.e./0,75 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Bemfola 450 a.e./0,75 ml stungulyf follítrópín alfa

s.c.

2. LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,75 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf