Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Benepali (etanercept) – áletranir - L04AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBenepali
ATC-kóðiL04AB01
Efnietanercept
FramleiðandiSamsung Bioepis UK Limited 5th Floor Profile West 950 Great West Road Brentford TW8 9ES United Kingdom

Efnisyfirlit

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA (25 mg ÁFYLLT SPRAUTA)

1.HEITI LYFS

Benepali 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 25 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/005

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNINGAR MEÐ 8 OG 24 EININGUM (MEÐ BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 25 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 8 (2 pakkningar með 4) áfylltar sprautur

Fjölpakkning: 24 (6 pakkningar með 4) áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/006 fjölpakkningar með 8 áfylltum sprautum (2 pakkningar með 4) EU/1/15/1074/007 fjölpakkningar með 24 áfylltum sprautum (6 pakkningar með 4)

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA Í FJÖLPAKKNINGU (4 ÁFYLLTAR SPRAUTUR) (ÁN BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 25 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltar sprautur

Ekki má selja hluta fjölpakkningar sér

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/006 fjölpakkningar með 8 áfylltum sprautum (2 pakkningar með 4) EU/1/15/1074/007 fjölpakkningar með 24 áfylltum sprautum (6 pakkningar með 4)

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN (25 mg ÁFYLLT SPRAUTA)

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benepali 25 mg stungulyf etanercept

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

25 mg/0,5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA (50 mg ÁFYLLT SPRAUTA)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/001

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 12 (3 PAKKNINGAR MEÐ 4 ÁFYLLTUM SPRAUTUM) (MEÐ BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 12 (3 pakkningar með 4) áfylltar sprautur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/003

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA Í FJÖLPAKKNINGU (4 ÁFYLLTAR SPRAUTUR) (ÁN BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver sprauta inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltar sprautur

Ekki má selja hluta fjölpakkningar sér

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/003

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN (50 mg ÁFYLLT SPRAUTA)

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benepali 50 mg stungulyf etanercept

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg/1 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA (50 mg ÁFYLLTUR LYFJAPENNI)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2.VIRK(T) EFNI

Hver lyfjapenni inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/002

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FJÖLPAKKNING MEÐ 12 (3 PAKKNINGAR MEÐ 4 ÁFYLLTUM LYFJAPENNUM) (MEÐ BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2.VIRK(T) EFNI

Hver lyfjapenni inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum fosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

Fjölpakkning: 12 (3 pakkningar með 4) áfylltir lyfjapennar

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/004

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA Í FJÖLPAKKNINGU (4 ÁFYLLTIR LYFJAPENNAR) (ÁN BLUE BOX)

1.HEITI LYFS

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2.VIRK(T) EFNI

Hver lyfjapenni inniheldur 50 mg af etanercepti.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Súkrósa, natríum klóríð, natríum tvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríum vetnisfosfat heptahýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

4 áfylltir lyfjapennar

Ekki má selja hluta fjölpakkningar sér

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Togið til að opna

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Samsung Bioepis UK Limited 5th floor

Profile West

950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9ES Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1074/004

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Benepali 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN (50 mg ÁFYLLTUR LYFJAPENNI)

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Benepali 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg/1 ml

6.ANNAÐ

Öryggiskort fyrir sjúklinga Benepali Etanercept

Á þessu korti er að finna mikilvægar öryggisupplýsingar sem þér þarf að vera kunnugt um áður en þú færð Benepali og meðan á meðferð stendur með Benepali. Ef þú skilur ekki þessar upplýsingar skaltu biðja lækninn að útskýra þær fyrir þér.

Sýndu þeim læknum sem koma að meðferð þinni og barnsins kortið.

Notkun handa börnum og unglingum

Benepali er ekki ætlað til notkunar fyrir börn og unglinga sem vega minna en 62,5 kg. Spyrðu lækninn ef einhverjar spurningar vakna um þetta.

Sýkingar

Benepali getur aukið hættu á sýkingum sem geta reynst alvarlegar.

Þú ætti ekki að nota Benepali ef þú ert með sýkingu. Ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn.

Ef þú færð einkenni sem benda til sýkingar, svo sem hita, þrálátan hósta, þyngdartap eða sljóleika, skaltu leita læknishjálpar tafarlaust.

Þú ættir að gangast undir berklapróf. Biddu lækninn að skrá dagsetningar og niðurstöður síðustu berklaskimunar hér fyrir neðan:

Próf:

 

 

Próf:

 

 

Dagsetning:

 

Dagsetning:

 

Niðurstöður:

 

 

 

Niðurstöður:

 

 

 

Biddu lækninn að skrá niður önnur lyf sem þú tekur sem kunna að auka hættu á sýkingu.

Hjartabilun

Ef þú ert með hjartabilun og telur að einkennin (t.d. mæði eða þroti í fótum) séu að versna eða þú finnu fyrir slíkum einkennum að nýju, skaltu leita læknishjálpar tafarlaust.

Aðrar upplýsingar (fylltu út)

Nafn sjúklings:

Nafn læknis:

Sími læknis:

Hafðu þetta kort á þér í 2 mánuði eftir síðasta skammtinn af Benepali þar sem aukaverkanir kunna að koma fram eftir síðasta skammtinn af Benepali.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf