Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Busulfan Fresenius Kabi (busulfan) – áletranir - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsBusulfan Fresenius Kabi
ATC-kóðiL01AB01
Efnibusulfan
FramleiðandiFresenius Kabi Oncology Plc.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR fjölpakkning sem inniheldur átta hettuglös (með blue box)

1.HEITI LYFS

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Búsúlfan

2.VIRKT EFNI

Einn ml af þykkni inniheldur 6 mg búsúlfan sem eftir þynningu gera 0,5 mg/ml búsúlfan

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Dímetýlasetamíð og makrógól 400

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

Fjölpakkning: 8 hettuglös með 10 ml

60 mg í hverju hettuglasi

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í bláæð eftir þynningu

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumueitur

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Fresenius Kabi Oncology Plc,

Lion Court, Farnham Road

Bordon, Hampshire, GU35 0NF

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/951/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyf sem eingöngu má nota eftir ávísun tiltekinna sérfræðilækna.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR sem innihalda 1 hettuglas (með blue box)

1. HEITI LYFS

Busulfan Fresenius kabi 6 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Búsúlfan

2. VIRKT EFNI

Einn ml af þykkni inniheldur 6 mg búsúlfan sem eftir þynningu gera 0,5 mg/ml búsúlfan

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Dímetýlasetamíð og makrógól 400

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

1 hettuglas með 10 ml. Hluti af fjölpakkningu, má ekki selja eitt og sér. 60 mg í hverju hettuglasi

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í bláæð eftir þynningu

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumueitur

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Fresenius Kabi Oncology Plc,

Lion Court, Farnham Road

Bordon, Hampshire, GU35 0NF

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/951/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyf sem eingöngu má nota eftir ávísun tiltekinna sérfræðilækna.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Busulfan Fresenius Kabi 6 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Búsúlfan

i.v. eftir þynningu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

60 mg/10 ml

6.ANNAÐ

Frumueitur

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf