Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – áletranir - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsByetta
ATC-kóðiA10BX04
Efniexenatide
FramleiðandiAstraZeneca AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Byetta 5 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna exenatíð

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 5 míkrógrömm exenatíð.

3.HJÁLPAREFNI

Mannitól, ísediksýra, natríum asetat þríhýdrat, vatn til inndælingar.

Inniheldur einnig metakresól. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 lyfjapenni (60 skammtar)

3 lyfjapennar (3 x 60 skammtar)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tvisvar á dag

Lesið fylgiseðilinn og leiðbeiningar um notkun lyfjapennans fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið lyfjapenna 30 dögum eftir fyrstu notkun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Penni í notkun: Geymið við lægri hita en 25 °C í 30 daga.

Geymið ekki með nálinni áfastri.

Setjið lokið aftur á lyfjapennann til að verja hann gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/362/001

EU/1/06/362/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

byetta 5

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

LÍMMIÐI ÁFYLLTS LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Byetta 5 µg stungulyf exenatíð

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

60 skammtar (1,2 ml)

6.ANNAÐ

AstraZeneca AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Byetta 10 míkrógrömm stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna exenatíð

2. VIRK(T) EFNI

Hver skammtur inniheldur 10 míkrógrömm exenatíð.

3. HJÁLPAREFNI

Mannitól, ísediksýra, natríum asetat þríhýdrat, vatn til inndælingar.

Inniheldur einnig metakresól. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 lyfjapenni (60 skammtar)

3 lyfjapennar (3 x 60 skammtar)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Tvisvar á dag

Lesið fylgiseðilinn og leiðbeiningar um notkun lyfjapennans fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fargið lyfjapenna 30 dögum eftir fyrstu notkun.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Penni í notkun: Geymið við lægri hita en 25 °C í 30 daga. Geymið ekki með nálinni áfastri. Setjið lokið aftur á lyfjapennann til að verja hann gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/362/003

EU/1/06/362/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

byetta 10

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

LÍMMIÐI ÁFYLLTS LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Byetta 10 µg stungulyf exenatíð

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

60 skammtar (2,4 ml)

6. ANNAÐ

AstraZeneca AB

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf