Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – áletranir - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCaelyx
ATC-kóðiL01DB
Efnidoxorubicin hydrochloride
FramleiðandiJanssen-Cilag International N.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Caelyx askja – 20 mg/10 ml – 1 hettuglas

Caelyx askja – 20 mg/10 ml – 10 hettuglös

1.HEITI LYFS

Caelyx 2 mg/ml innrennslisþykkni, lausn pegýlerað lípósóm doxórúbicín hýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml af Caelyx inniheldur 2 mg af pegýleruðu lípósóm doxórúbicín hýdróklóríði.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: -(2- 1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy ethylcarbamoyl)- - metoxýpólý(oxýetýlen)-40 natríumsalt, að fullu hýdrógenerað soja fosfatidýlkólín, kólesteról, ammoníum súlfat, súkrósi, histidín, vatn fyrir stungulyf, saltsýra, natríumhýdroxíð.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas

10 hettuglös

20 mg/10 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, eftir þynningu í 5% (50 mg/ml) glúkósa innrennslislausn. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

NOTIÐ EKKI Í STAÐINN FYRIR AÐRA TEGUND AF DOXÓRÚBICÍN HÝDRÓKLÓRÍÐI.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal hettuglasi með lyfjaleifum.

Frumueyðandi

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/011/001 (1 hettuglas)

EU/1/96/011/002 (10 hettuglös)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Caelyx 20 mg/10 ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Caelyx askja – 50 mg/25 ml- 1 hettuglas

Caelyx askja – 50 mg/25 ml- 10 hettuglös

1. HEITI LYFS

Caelyx 2 mg/ml innrennslisþykkni, lausn pegýlerað lípósóm doxórúbicín hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Einn ml af Caelyx inniheldur 2 mg af pegýleruðu lípósómal doxórúbicín hýdróklóríð.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: -(2- 1,2-distearoyl-sn-glycero(3)phosphooxy ethylcarbamoyl)- -metoxýpólý (oxýetýlen)-40 natríumsalt, að fullu hýdrógenerað soja fosfatidýlkólín, kólesteról, ammoníum súlfat, súkrósi, histidín, vatn fyrir stungulyf, saltsýra, natríumhýdroxíð.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas

10 hettuglös

50 mg/25 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, eftir þynningu í 5% (50 mg/ml) glúkósa innrennslausn. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

NOTIÐ EKKI Í STAÐINN FYRIR AÐRA TEGUND AF DOXÓRÚBICÍN HÝDRÓKLÓRÍÐI.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal hettuglasi með lyfjaleifum.

Frumueyðandi

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/011/003 (1 hettuglas)

EU/1/96/011/004 (10 hettuglös)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Caelyx 50 mg/25 ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

CAELYX LÍMMIÐI - 20 mg/10 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Caelyx 2 mg/ml innrennslisþykkni, lausn pegýlerað lípósóm doxórúbicín hýdróklóríð

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

20 mg/10 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

CAELYX LÍMMIÐI - 50 mg/25 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Caelyx 2 mg/ml innrennslisþykkni, lausn pegýlerað lípósóm doxórúbicín hýdróklóríð

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 mg/25 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf