Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceplene (histamine dihydrochloride) – áletranir - L03AX14

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCeplene
ATC-kóðiL03AX14
Efnihistamine dihydrochloride
FramleiðandiMeda AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Ytri askja

1.HEITI LYFS

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml stungulyf, lausn.

Histamín tvíhýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas með 0,5 ml af lausn inniheldur 0,5 mg af histamín tvíhýdróklóríði.

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, vatn fyrir stungulyf og natríumhýdroxíð og/eða saltsýra til pH-stillingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 14 hettuglös

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Notist eingöngu undir húð.

Dælið hægt inn á 5-15 mínútum.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Box 906

SE 170 09 Solna

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/477/001/

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Skoðið hvert hettuglas fyrir lyfjagjöf með tilliti til agna og mislitunar. Notið aðeins tæra og litlausa lausn.

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ceplene

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml stungulyf, lausn

Histamín tvíhýdróklóríð

Notist eingöngu undir húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf