Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – áletranir - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsCerezyme
ATC-kóðiA16AB02
Efniimiglucerase
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (1 HETTUGLAS, 25 HETTUGLÖS)

1.HEITI LYFS

Cerezyme 200 U Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn imiglúkerasi

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas með stofni inniheldur 200 einingar af imiglúkerasa.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Mannitól, natríumsítrat, sítrónusýru einhýdrat og pólýsorbat 80.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

25 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innrennslis í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einnota.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum leifum af lausninni.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/053/001 1 hettuglas af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn. EU/1/97/053/002 25 hettuglös af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cerezyme 200 e

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKMIÐI / HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Cerezyme 200 U Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn imiglúkerasi

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til innrennslis í bláæð.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Hvert hettuglas inniheldur 200 einingar af imiglúkerasa.

6.ANNAÐ

Genzyme Europe B.V. - NL

Geymið í kæli.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (1 HETTUGLAS, 5 HETTUGLÖS, 25 HETTUGLÖS)

1. HEITI LYFS

Cerezyme 400 U Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn imiglúkerasi

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur 400 einingar af imiglúkerasa.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Mannitól, natríumsítrat, sítrónusýru einhýdrat og pólýsorbat 80.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

25 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til innrennslis í bláæð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einnota.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum leifum af lausninni.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/053/003 1 hettuglas af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn. EU/1/97/053/004 5 hettuglös af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn. EU/1/97/053/005/ 25 hettuglös af stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cerezyme 400 e

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKMIÐI / HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Cerezyme 400 U Stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn imiglúkerasi

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til innrennslis í bláæð.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Hvert hettuglas inniheldur 400 einingar af imiglúkerasa.

6. ANNAÐ

Genzyme Europe B.V. - NL

Geymið í kæli.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf