Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Mylan (clopidogrel hydrochloride) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsClopidogrel Mylan
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrochloride
FramleiðandiMylan S.A.S.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Clopidogrel Mylan 75 mg filmuhúðaðar töflur

klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 75 mg af klópídógreli (sem hýdróklóríð).

3.HJÁLPAREFNI

Það inniheldur einnig herta laxerolíu. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

30x1 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

50x1 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

7 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/001/IS

14 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/002/IS

28 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/003/IS

30 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/004/IS

50 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/005/IS

56 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/006/IS

84 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/007/IS

90 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/008/IS

100 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/009/IS

30x1 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/010

50x1 filmuhúðaðar töflur: EU/1/09/559/011

7 filmuhúðaðar töflur - dagatalsþynna: EU/1/09/559/012

14 filmuhúðaðar töflur - dagatalsþynna: EU/1/09/559/013

28 filmuhúðaðar töflur - dagatalsþynna: EU/1/09/559/014

56 filmuhúðaðar töflur - dagatalsþynna: EU/1/09/559/015

84 filmuhúðaðar töflur - dagatalsþynna: EU/1/09/559/016

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Clopidogrel Mylan 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA KARTON MEÐ 7, 14, 28, 30, 30x1,50, 50x1, 56, 84, 90 og 100

1. HEITI LYFS

Clopidogrel Mylan 75 mg filmuhúðaðar töflur

klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Mylan S.A.S

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA KARTON MEÐ 7, 14, 28, 56 og 84

1. HEITI LYFS

Clopidogrel Mylan 75 mg filmuhúðaðar töflur

klópídógrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Mylan S.A.S

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mán

Þri

Mið Fim Fös Lau Sun

Vika 1

Vika 2 (fyrir karton sem innihalda 14, 28, 56, 84 filmuhúðaðar töflur)

Vika 3 (fyrir karton sem innihalda 28, 56, 84 filmuhúðaðar töflur)

Vika 4 (fyrir karton sem innihalda 28, 56, 84 filmuhúðaðar töflur)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf