Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystagon (mercaptamine bitartrate) – áletranir - A16AA04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsCystagon
ATC-kóðiA16AA04
Efnimercaptamine bitartrate
FramleiðandiOrphan Europe S.A.R.L.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR CYSTAGON 50 mg x 100 hörð hylki

YTRI UMBÚÐIR CYSTAGON 50 mg x 500 hörð hylki

1.HEITI LYFS

CYSTAGON 50 mg hörð hylki

Cysteamín

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 50 mg af cysteamíni (sem mercaptamín bítartrat).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

500 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/039/001 - 100 hörð hylki

EU/1/97/039/002 - 500 hörð hylki

13.L0TUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{ númer}

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cystagon 50 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM CYSTAGON 150 mg x 100 hörð hylki

CYSTAGON 150 mg x 500 hörð hylki

1. HEITI LYFS

CYSTAGON 150 mg hörð hylki

Cysteamín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert 150 mg hart hylki inniheldur 150 mg af cysteamíni (sem mercaptamín bítartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

500 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/039/003 – 100 hörð hylki

EU/1/97/039/004 – 500 hörð hylki

13. L0TUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{ númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Cystagon 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLASAMIÐI CYSTAGON 50 mg x 100 hörð hylki

GLASAMIÐI CYSTAGON 50 mg x 500 hörð hylki

1. HEITI LYFS

CYSTAGON 50 mg hörð hylki

Cysteamín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 50 mg af cysteamíni (sem mercaptamín bítartrat).

3 HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

500 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/039/001 - 100 hörð hylki

EU/1/97/039/002 - 500 hörð hylki

13. L0TUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{ númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLASAMIÐI CYSTAGON 150 mg x 100 hörð hylki

GLASAMIÐI CYSTAGON 150 mg x 500 hörð hylki

1. HEITI LYFS

CYSTAGON 150 mg hörð hylki

Cysteamín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af cysteamíni (sem mercaptamín bítartrat).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

500 hörð hylki (með rakadrægri einingu í glasinu)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn ljósi og raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/039/003 – 100 hörð hylki

EU/1/97/039/004 – 500 hörð hylki

13. L0TUNÚMER FRAMLEIÐANDA

Lot{ númer}

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf