Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – áletranir - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDaTSCAN
ATC-kóðiV09AB03
Efniioflupane (123l)
FramleiðandiGE Healthcare Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

5 ml pakkning

1.HEITI LYFSINS

DaTSCAN 74 MBq/ml stungulyf, lausn. Íóflúpan (123I)

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur íóflúpan (123I) 74 MBq á viðmiðunartíma (0,07 til 0,13 μg/ml af íóflúpani).

3.HJÁLPAREFNI

5% etanól (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli), edikssýra, natríumasetat og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: 20 klst. eftir viðmiðunartíma.

Viðmiðun: 370 MBq/5 ml kl. 23:00 að miðevróputíma á DD/MM/ÁÁÁÁ.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 °C.

Má ekki frjósa.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Meðhöndlun og förgun – sjá fylgiseðil.

11.NAFN OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/135/002/IS.

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

5 ml pakkning

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

DaTSCAN 74 MBq/ml stungulyf, lausn. Íóflúpan (123I)

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: 20 klst. eftir viðmiðun.

Viðmiðun: 370 MBq/5 ml íóflúpan (123I) kl. 23:00 að miðevróputíma DD/MM/ÁÁÁÁ.

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

2,5 ml pakkning

1. HEITI LYFSINS

DaTSCAN 74 MBq/ml stungulyf, lausn. Íóflúpan (123I)

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur íóflúpan (123I) 74 MBq á viðmiðunartíma (0,07 til 0,13 μg/ml af íóflúpani).

3. HJÁLPAREFNI

5% etanól (sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli), edikssýra, natríumasetat og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: 7 klst. eftir viðmiðun.

Viðmiðun: 185 MBq/2,5 ml kl. 12:00 að miðevróputíma DD/MM/ÁÁÁÁ. (Miðevróputími er + 2 klst. á sumrin en + 1 klst. á veturna).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 °C.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Meðferð og förgun – sjá fylgiseðil.

11.NAFN OF HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/135/001/IS

13. LOTUNÚMER

Lotunr.

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA 2,5 ml ílát

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

DaTSCAN 74 MBq/ml stungulyf, lausn. Íóflúpan (123I)

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: 7 klst. eftir viðmiðun.

Viðmiðun: 185 MBq/2,5 ml íóflúpan (123I) kl. 12:00 að miðevróputíma DD/MM/ÁÁÁÁ. (Miðevróputími er + 2 klst. á sumrin en + 1 klst. á veturna).

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml

6. ANNAÐ

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf