Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – áletranir - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDafiro
ATC-kóðiC09DB01
Efniamlodipine / valsartan
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

280 filmuhúðaðar töflur

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/371/001

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/002

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/003

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/004

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/005

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/006

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/007

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/008

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/371/025

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/026

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/027

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/80 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 80 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 280 (4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur Fjölpakkning: 280 (20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/80 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/80 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

280 filmuhúðaðar töflur

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/371/009

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/010

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/011

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/012

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/013

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/014

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/015

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/016

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/371/028

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/029

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/030

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 5 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 280 (4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur Fjölpakkning: 280 (20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 5 mg/160 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Dafiro 5 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Dafiro 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

56 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

98 filmuhúðaðar töflur

280 filmuhúðaðar töflur

56x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

98x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

280x1 filmuhúðaðar töflur (stakskammtar)

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/371/017

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/018

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/019

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/020

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/021

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/022

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/023

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/024

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/06/371/031

56x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/032

98x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

EU/1/06/371/033

280x1 filmuhúðuð tafla (stakskammtar)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 10 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

70 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan. 14 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 10 mg/160 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Dafiro 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur amlodipin 10 mg (sem amlodipinbesylat) og valsartan 160 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 280 (4 öskjur sem hver inniheldur 70) filmuhúðaðar töflur Fjölpakkning: 280 (20 öskjur sem hver inniheldur 14) filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmuhúðaðar töflur (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Dafiro 10 mg/160 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Dafiro 10 mg/160 mg filmuhúðaðar töflur amlodipin/valsartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf