Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – áletranir - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDocetaxel Mylan
ATC-kóðiL01CD02
Efnidocetaxel, anhydrous
FramleiðandiMylan S.A.S.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml innrennslisþykkni, lausn dócetaxeli

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af þykkni inniheldur 20 mg af dócetaxeli (vatnsfríu).

markaðsleyfi

Eitt 1 ml hettuglas af þykkni inniheldur 20 mg af dócetaxeli.

 

 

 

3. HJÁLPAREFNI

 

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól og sítrónusýra. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

Innrennslisþykkni, lausn

 

með

 

 

 

 

 

 

1 hettuglas með 1 ml

 

 

 

 

5 hettuglös með 1 ml

 

lengur

 

 

5.

 

 

 

 

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Tilbúið til að bæta í innrennslislausn.

Dragið magnið sem nota þarf af dócetaxel þykkninu (20 mg/ml) úr hettuglasinu og bætið því beint í

innrennslislausnina.

er

ekki

Einnota hettuglas.

 

6. SÉRSTÖK

LyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Lesið fylgiseðilinn varðandi geymsluþol lyfsins eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

 

 

117 allée des parcs

 

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

Frakkland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/11/748/001 - 1 hettuglas

 

 

 

 

EU/1/11/748/002 - 5 hettuglös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lotunr.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

16.

 

er

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml sæft þykkni

dócetaxeli

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

 

 

 

lengur

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁLmeð

20 mg/ml

 

ekki

6.

ANNAÐ

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml innrennslisþykkni, lausn dócetaxeli

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af þykkni inniheldur 20 mg af dócetaxeli (vatnsfríu).

markaðsleyfi

Eitt 4 ml hettuglas af þykkni inniheldur 80 mg af dócetaxeli.

 

 

 

3. HJÁLPAREFNI

 

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól og sítrónusýra. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

Innrennslisþykkni, lausn

 

með

 

 

 

 

1 hettuglas með 4 ml

 

 

 

5 hettuglös með 4 ml

 

lengur

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Tilbúið til að bæta út í innrennslislausn.

 

Dragið magnið sem nota þarf af dócetaxel þykkninu (20 mg/ml) úr hettuglasinu og bætið því beint í

innrennslislausnina.

er

Einnota hettuglas.

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Lesið fylgiseðilinn varðandi geymsluþol lyfsins eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

117 allée des parcs

 

 

markaðsleyfi

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

 

 

Frakkland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/11/748/003 - 1 hettuglas

 

 

 

 

EU/1/11/748/004 - 5 hettuglös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lotunr.

lengur

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

15.

ekki

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGARerMEÐ BLINDRALETRI

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml sæft þykkni

dócetaxeli

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

 

 

 

lengur

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁLmeð

80 mg/4 ml

 

ekki

6.

ANNAÐ

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml innrennslisþykkni, lausn dócetaxeli

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af þykkni inniheldur 20 mg af dócetaxeli (vatnsfríu).

markaðsleyfi

Eitt 10 ml hettuglas af þykkni inniheldur 200 mg af dócetaxeli.

 

 

 

3. HJÁLPAREFNI

 

Hjálparefni: pólýsorbat 80, vatnsfrítt etanól og sítrónusýra. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

 

Innrennslisþykkni, lausn

 

með

 

 

 

 

1 hettuglas með 10 ml

 

 

 

5 hettuglös með 10 ml

 

lengur

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

ekki

 

 

 

Tilbúið til að bæta í innernnslislausn.

 

 

Dragið magnið sem nota þarf af dócetaxel þykkninu (20 mg/ml) úr hettuglasinu og bætið því beint í

innrennslislausnina.

er

Einnota hettuglas.

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Lesið fylgiseðilinn varðandi geymsluþol lyfsins eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

 

 

117 allée des parcs

 

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

Frakkland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/11/748/005 - 1 hettuglas

 

 

 

 

EU/1/11/748/006 - 5 hettuglös

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lotunr.

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

16.

 

er

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á HETTUGLAS / Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml sæft þykkni

dócetaxeli

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot:

 

 

 

lengur

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁLmeð

200 mg/10 ml

 

ekki

6.

ANNAÐ

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

markaðsleyfi

EÐA FJÖLDI EININGA

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf