Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – áletranir - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsDukoral
ATC-kóðiJ07AE01
Efnirecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
FramleiðandiValneva Sweden AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

DUKORAL – Eins skammts pakki, 2x1 skammts pakki, 20x1 skammts pakki (ytra byrði)

Er með bláum reit

1.HEITI LYFS

DUKORAL dreifa og freyðikyrni fyrir mixtúru, dreifu

Kólerubóluefni (gert óvirkt, til inntöku)

2.VIRK(T) EFNI

Virk innihaldsefni: 1 skammtur inniheldur

31,25x109 bakteríur* af hverjum af eftirtöldum stofnum af V. cholerae O1: Inaba, klassísk lífgerð (gerð óvirk með hita), Inaba, El Tor lífgerð (gerð óvirk með formalíni), Ogawa, klassísk lífgerð (gerð óvirk með hita), Ogawa, klassísk lífgerð (gerð óvirk með formalíni).

Raðbrigða B-undireining kólerueiturs (rCTB) 1 mg.

*Bakteríuinnihald áður en þær eru gerðar óvirkar

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur natríum. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

3 ml af dreifu í glasi og 5,6 g af freyðikyrnum í skammtapoka. 1 skammtur

2x1 skammtur

20x1 skammtur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Blandið bóluefninu saman við jafnalausnina fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist MM/ÁÁÁÁ

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Valneva Sweden AB

105 21 Stokkhólmur, Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/263/001 1 skammtur

EU/1/03/263/002 2x1 skammtur

EU/1/03/263/003 20x1 skammtur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

DUKORAL

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

DUKORAL - 20x1 skammts pakki (Innri pakki með 20 bóluefnisglösum)

Er ekki með bláum reit

1. HEITI LYFS

DUKORAL dreifa

Kólerubóluefni (gert óvirkt, til inntöku)

2. VIRK(T) EFNI

Virk innihaldsefni: 1 skammtur inniheldur

31,25x109 bakteríur* af hverjum af eftirtöldum stofnum af V. cholerae O1: Inaba, klassísk lífgerð (gerð óvirk með hita), Inaba, El Tor lífgerð (gerð óvirk með formalíni), Ogawa, klassísk lífgerð (gerð óvirk með hita), Ogawa, klassísk lífgerð (gerð óvirk með formalíni).

Raðbrigða B-undireining kólerueiturs (rCTB) 1 mg.

*Bakteríuinnihald áður en þær eru gerðar óvirkar

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur natríum. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

3 ml af dreifu í glasi.

20x1 skammtur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Blandið bóluefninu saman við jafnalausnina fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Valneva Sweden AB

105 21 Stokkhólmur, Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/263/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

DUKORAL - 20x1 skammts pakki (innri pakki með 20 natríumhýdrógenkarbónat pokum)

Er ekki með bláum reit

1. HEITI LYFS

Natríumhýdrógenkarbónat

Freyðikyrni

2. VIRK(T) EFNI

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur natríum. Sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

20x5,6 g

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Notist með DUKORAL

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Valneva Sweden AB

105 21 Stokkhólmur, Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/03/263/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

DUKORAL, miði á glasi með 1 skammti

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

DUKORAL dreifa

Til inntöku.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (3 ml)

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Natríumhýdrógenkarbónat 5,6 g, skammtapoki

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Natríumhýdrógenkarbónat freyðikyrni

Til inntöku.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Notist með DUKORAL.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5,6 g

6. ANNAÐ

Valneva Sweden AB, Svíþjóð

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf