Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Samantekt á eiginleikum lyfs - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEbilfumin
ATC-kóðiJ05AH02
Efnioseltamivir
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

1.HEITI LYFS

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

2.INNIHALDSLÝSING

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 30 mg af oseltamivíri. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 45 mg af oseltamivíri. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 75 mg af oseltamivíri. Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Harða hylkið samanstendur af sterkgulum meginhluta og sterkgulu loki með svörtu áletruninni „OS 30“. Stærð hylkis: 4.

Hylkið inniheldur hvítt duft.

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Harða hylkið samanstendur af hvítum ógegnsæjum meginhluta og loki með svörtu áletruninni „OS 45“. Stærð hylkis: 4.

Hylkið inniheldur hvítt duft.

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Harða hylkið samanstendur af hvítum ógegnsæjum meginhluta og sterkgulu loki með svörtu áletruninni „OS 75“. Stærð hylkis: 2.

Hylkið inniheldur hvítt duft.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Meðferð við inflúensu

Ebilfumin er ætlað fullorðnum og börnum, þ.m.t. nýburum eftir fulla meðgöngu, sem hafa dæmigerð inflúensueinkenni, þegar inflúensa er í gangi í samfélaginu. Sýnt hefur verið fram á virkni þegar meðferð er hafin innan tveggja daga frá því að fyrstu einkenni koma fram.

Vörn gegn inflúensu

-Vörn eftir útsetningu eftir samskipti við klínískt greint inflúensutilvik hjá einstaklingum 1 árs eða eldri þegar inflúensuveira er í gangi í samfélaginu.

-Viðeigandi notkun Ebilfumin til varnar gegn inflúensu skal ákvarða í hverju tilviki fyrir sig eftir aðstæðum og hópnum sem þarf á vörn að halda. Í undantekningartilvikum (t.d. ef ekki er samræmi milli umgangs- og bóluefnisveirustofna, og við mjög útbreidda farsótt) er hægt að hafa í huga árstíðabundna vörn hjá einstaklingum eins árs eða eldri.

-Ebilfumin er ætlað til varnar eftir útsetningu fyrir inflúensu hjá ungbörnum yngri en 1 árs meðan á inflúensuheimsfaraldri stendur (sjá kafla 5.2).

Ebilfumin kemur ekki í stað inflúensubólusetningar.

Notkun veirusýkingalyfja til meðferðar og varnar gegn inflúensu ætti að ákvarða á grundvelli viðurkenndra ráðlegginga. Við ákvörðun um notkun oseltamivírs til meðferðar og forvarna skal taka tillit til þess hvað vitað er um einkenni inflúensuveirunnar sem er í gangi, tiltækra upplýsinga um næmi veirustofna hvers tímabils fyrir inflúensulyfjum og áhrifa sjúkdómsins á ólíkum landfræðilegum svæðum og mismunandi sjúklingahópa (sjá kafla 5.1).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Ebilfumin hörð hylki eru jafngild lyfjaform, 75 mg skammta má gefa annaðhvort sem

-eitt 75 mg hylki eða

-eitt 30 mg hylki og eitt 45 mg hylki.

Oseltamivír er fáanlegt sem verksmiðjuframleitt mixtúruduft, dreifa (6 mg/ml) og er það ákjósanlegasti kosturinn fyrir fullorðna og börn sem eiga erfitt með að gleypa hylki eða þurfa minni skammta.

Fullorðnir og unglingar 13 ára og eldri

Meðferð: Ráðlagður skammtur til inntöku er 75 mg af oseltamivíri tvisvar sinnum á dag í 5 daga fyrir unglinga (13 til 17 ára) og fullorðna.

Líkamsþyngd

Ráðlagður skammtur í 5 daga

> 40 kg

75 mg tvisvar sinnum á dag

Meðferðina skal hefja eins fljótt og hægt er innan fyrstu tveggja daganna frá því að einkenni inflúensu koma fram.

Vörn eftir útsetningu: Ráðlagður skammtur til varnar gegn inflúensu eftir náin samskipti við sýktan einstakling er 75 mg af oseltamivíri einu sinni á dag í 10 daga fyrir unglinga (13 til 17 ára) og fullorðna.

Líkamsþyngd

Ráðlagður skammtur í 10 daga

> 40 kg

75 mg einu sinni á dag

Hefja skal meðferðina eins fljótt og hægt er innan tveggja daga frá samskiptum við sýktan einstakling.

Vörn þegar inflúensufaraldur er í gangi í samfélaginu: Ráðlagður skammtur til varnar gegn inflúensu þegar hún brýst út í samfélaginu er 75 mg af oseltamivíri einu sinni á dag í allt að 6 vikur.

Börn

Börn 1 til 12 ára

Ebilfumin 30 mg, 45 mg og 75 mg hylki eru fáanleg fyrir ungbörn og börn 1 árs eða eldri.

Meðferð: Eftirfarandi skammtaáætlanir eftir þyngd eru ráðlagðar handa ungbörnum og börnum 1 árs eða eldri:

Líkamsþyngd

Ráðlagður skammtur í 5 daga

10 kg til 15 kg

30 mg tvisvar sinnum á dag

 

> 15 kg til 23 kg

45 mg tvisvar sinnum á dag

> 23 kg til 40 kg

60 mg tvisvar sinnum á dag

> 40 kg

75 mg tvisvar sinnum á dag

Meðferðina skal hefja eins fljótt og hægt er innan fyrstu tveggja daganna frá því að einkenni inflúensu koma fram.

Vörn eftir útsetningu: Ráðlagður fyrirbyggjandi skammtur af Ebilfumin eftir útsetningu er:

Líkamsþyngd

Ráðlagður skammtur í 10 daga

10 kg til 15 kg

30 mg einu sinni á dag

> 15 kg til 23 kg

45 mg einu sinni á dag

> 23 kg til 40 kg

60 mg einu sinni á dag

> 40 kg

75 mg einu sinni á dag

Fyrirbyggjandi áhrif þegar inflúensuheimsfaraldur er til staðar í samfélaginu: Fyrirbyggjandi áhrif þegar inflúensuheimsfaraldur er til staðar í samfélaginu hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum yngri en 12 ára.

Ungbörn 0 - 12 mánaða

Meðferð: Ráðlagður meðferðarskammtur fyrir ungbörn 0 - 12 mánaða er 3 mg/kg tvisvar sinnum á dag. Þetta byggist á upplýsingum um lyfjahvörf og öryggi sem benda til þess að þegar þessir skammtar eru gefnir ungbörnum 0 - 12 mánaða gefi þeir plasmaþéttni forlyfs og virks umbrotsefnis sem talin er hafa klíníska virkni og hefur svipað öryggissnið og sést hjá eldri börnum og fullorðnum (sjá kafla 5.2). Eftirfarandi skammtaáætlun er ráðlögð til meðferðar hjá ungbörnum 0 - 12 mánaða.

Líkamsþyngd

Ráðlagður skammtur í 5 daga

3 kg

9 mg tvisvar á dag

4 kg

12 mg tvisvar á dag

5 kg

15 mg tvisvar á dag

6 kg

18 mg tvisvar á dag

7 kg

21 mg tvisvar á dag

8 kg

24 mg tvisvar á dag

9 kg

27 mg tvisvar á dag

10 kg

30 mg tvisvar á dag

* Töflunni er ekki ætlað að ná yfir líkamsþyngd allra í þessum sjúklingahópi. Nota á 3 mg/kg til að ákvarða skammta handa öllum sjúklingum yngri en 1 árs, óháð líkamsþyngd þeirra.

Meðferðina skal hefja eins fljótt og hægt er innan fyrstu tveggja daganna frá því að einkenni inflúensu koma fram.

Þessar skammtaráðleggingar eru ekki ætlaðar fyrirburum, þ.e. börnum sem fæðast innan 36 vikna eftir getnað. Ófullnægjandi upplýsingar eru fyrirliggjandi fyrir þessa sjúklinga, þar sem mismunandi skömmtun getur verið nauðsynleg vegna vanþroskaðrar lífeðlisfræðilegrar starfsemi.

Vörn eftir útsetningu: Ráðlagður fyrirbyggjandi skammtur fyrir ungbörn yngri en 1 árs á meðan inflúensuheimsfaraldur stendur yfir er hálfur daglegur meðferðarskammtur. Þetta byggir á klínískum upplýsingum um ungbörn og börn 1 árs og eldri og fullorðna sem sýna að fyrirbyggjandi skammtur sem jafngildir hálfum meðferðarskammti er klínískt virkur til varnar gegn inflúensu. Eftirfarandi fyrirbyggjandi skammtur eftir aldri er ráðlagður handa ungbörnum 0 – 12 mánaða (sjá upplýsingar um líkan fyrir útsetningu í kafla 5.2):

Aldur

Ráðlagður skammtur fyrir 10 daga

0 til 12 mánaða

3 mg/kg einu sinni á dag

Þessar skammtaráðleggingar eru ekki ætlaðar fyrirburum, þ.e. börnum sem fæðast innan 36 vikna eftir getnað. Ófullnægjandi upplýsingar eru fyrirliggjandi fyrir þessa sjúklinga, þar sem mismunandi skömmtun getur verið nauðsynleg vegna vanþroskaðrar lífeðlisfræðilegrar starfsemi.

Fyrirbyggjandi áhrif þegar inflúensuheimsfaraldur er til staðar í samfélaginu: Fyrirbyggjandi áhrif þegar inflúensuheimsfaraldur er til staðar í samfélaginu hafa ekki verið rannsökuð í börnum

0 - 12 mánaða.

Sjá leiðbeiningar um blöndun í kafla 6.6.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrarstarfsemi

Ekki þarf að breyta skammti hvorki til meðferðar né varnar hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Engar rannsóknir hafa verið gerðar hjá börnum með lifrarsjúkdóm.

Skert nýrnastarfsemi

Meðferð við inflúensu: Skammtabreytingar eru ráðlagðar hjá fullorðnum og unglingum (13 til 17 ára) með miðlungi eða alvarlega skerta nýrnastarfsemi. Ráðlagðir skammtar eru skráðir í eftirfarandi töflu.

Kreatínínúthreinsun

Ráðlagður meðferðarskammtur

> 60 (ml/mín)

75 mg tvisvar sinnum á dag

> 30 til 60 (ml/mín)

30 mg tvisvar sinnum á dag

> 10 til 30 (ml/mín)

30 mg einu sinni á dag

10 (ml/mín)

Ekki ráðlagt (engin gögn fyrirliggjandi)

Sjúklingar í blóðskilun

30 mg eftir hverja blóðskilunarlotu

Sjúklingar í kviðskilun*

30 mg stakur skammtur

*Gögn úr rannsóknum á sjúklingum í samfelldri kviðskilun utan sjúkrahúss (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD); gera má ráð fyrir að úthreinsun oseltamivírkarboxýlats sé meiri ef notuð er sjálfvirk kviðskilun (automated peritoneal dialysis, APD). Breyta má meðferðarhætti úr APD í CAPD ef sérfræðingur í nýrnasjúkdómum telur það nauðsynlegt.

Vörn gegn inflúensu: Skammtabreytingar eru ráðlagðar hjá fullorðnum og unglingum (13-17 ára) með miðlungi eða alvarlega skerta nýrnastarfsemi eins og skráð er í eftirfarandi töflu.

Kreatínínúthreinsun

Ráðlagður skammtur til varnar

> 60 (ml/mín)

75 mg einu sinni á dag

> 30 til 60 (ml/mín)

30 mg einu sinni á dag

> 10 til 30 (ml/mín)

30 mg annan hvern dag

10 (ml/mín)

Ekki ráðlagt (engin gögn fyrirliggjandi)

Sjúklingar í blóðskilun

30 mg eftir aðra hverja blóðskilunarlotu

Sjúklingar í kviðskilun*

30 mg einu sinni í viku

*Gögn úr rannsóknum á sjúklingum í samfelldri kviðskilun utan sjúkrahúss (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD); gera má ráð fyrir að úthreinsun oseltamivir karboxýlats sé meiri ef notuð er sjálfvirk kviðskilun (automated peritoneal dialysis, APD). Breyta má meðferðarhætti úr APD í CAPD ef sérfræðingur í nýrnasjúkdómum telur það nauðsynlegt.

Ekki er hægt að ráðleggja skammta þar sem klínískar upplýsingar hjá ungbörnum og börnum (12 ára og yngri) með skerta nýrnastarfsemi eru ekki fullnægjandi.

Aldraðir

Ekki þarf að breyta skömmtum, nema miðlungi eða alvarlega skert nýrnastarfsemi sé fyrir hendi.

Ónæmisbældir sjúklingar

Lengri árstíðabundin forvörn í allt að 12 vikur hefur verið metin hjá ónæmisbældum sjúklingum (sjá kafla 4.4, 4.8 og 5.1).

Lyfjagjöf

Til inntöku.

Sjúklingar sem ekki geta gleypt hylki geta fengið viðeigandi skammta eftir blöndun, sjá kafla 6.6.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Oseltamivír er einungis virkt gegn veikindum af völdum inflúensuveiru. Ekkert bendir til þess að oseltamivír sé virkt gegn veikindum af völdum annars en inflúensuveira (sjá kafla 5.1).

Oseltamivír kemur ekki í stað inflúensubólusetningar. Notkun oseltamivírs má ekki hafa áhrif á mat einstaklinga fyrir árlega inflúensubólusetningu. Vörn gegn inflúensu varir ekki nema á meðan oseltamivír er gefið. Oseltamivír á eingöngu að nota til varnar gegn inflúensu þegar áreiðanlegar faraldsfræðilegar upplýsingar gefa til kynna að inflúensa sé í gangi í samfélaginu. Sýnt hefur verið fram á að næmi inflúensuveirustofna sem eru að ganga, fyrir oseltamivíri er mjög breytilegt (sjá kafla 5.1). Þeir sem ávísa lyfinu eiga því að taka mið af nýjustu tiltæku upplýsingum um næmi þeirra veirustofna sem eru að ganga, fyrir oseltamivíri, áður en þeir ákveða að nota oseltamivír.

Annað alvarlegt ástand

Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi varðandi öryggi og virkni oseltamivírs hjá sjúklingum með heilsufarsástand sem er það alvarlegt eða óstöðugt að talin sé yfirvofandi hætta á sjúkrahúsinnlögn.

Ónæmisbældir sjúklingar

Ekki hefur að fullu verið sýnt fram á virkni oseltamivírs hjá ónæmisbældum sjúklingum, hvorki við meðferð né sem forvörn gegn inflúensu (sjá kafla 5.1).

Hjarta- / öndunarfærasjúkdómar

Ekki hefur verið sýnt fram á virkni oseltamivírs meðferðar hjá einstaklingum með langvarandi hjartasjúkdóma og/eða öndunarfærasjúkdóma. Enginn munur fannst á tíðni fylgikvilla milli meðferðar- og lyfleysuhópa í þessu úrtaki (sjá kafla 5.1).

Börn

Ekki er hægt að gefa skammtaráðleggingar fyrir fyrirbura (börn sem fæðast innan 36 vikna eftir getnað) þar sem engar upplýsingar liggja fyrir á þessu stigi.

Alvarlega skert nýrnastarfsemi

Ráðlegt er að breyta skammti bæði fyrir meðferð og til varnar hjá unglingum (13 til 17 ára) og fullorðnum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi. Ekki er hægt að ráðleggja skammta handa ungbörnum og börnum (1 árs og eldri) þar sem klínískar upplýsingar hjá börnum með skerta nýrnastarfsemi eru ekki fullnægjandi (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Tauga-geðrænar aukaverkanir

Tilkynnt hefur verið um tauga-geðrænar aukaverkanir (neuropsychiatric events) samtímis notkun oseltamivírs hjá sjúklingum með inflúensu, einkum börnum og unglingum. Slík tilvik hafa einnig sést hjá sjúklingum með inflúensu sem ekki fengu oseltamivír. Fylgjast skal náið með atferlisbreytingum hjá sjúklingum og meta vandlega ávinning og áhættu áframhaldandi meðferðar fyrir hvern sjúkling (sjá kafla 4.8).

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Lyfjahvörf oseltamivírs, svo sem lág próteinbinding og umbrot óháð CYP450 og glúkúrónidasa kerfunum (sjá kafla 5.2), benda til þess að klínískt marktækar milliverkanir um þessi kerfi séu ólíklegar.

Próbenecíð

Ekki þarf að breyta skammti þegar lyfið er gefið ásamt próbencíði hjá sjúklingum með eðlilega nýrnastarfsemi. Samhliða gjöf próbencíðs, sem er öflugur hemill anjónískrar leiðar nýrnapípluseytingar, leiðir til u.þ.b. 2-faldrar aukningar á útsetningu fyrir virku umbrotsefni oseltamivírs.

Amoxicillín

Oseltamivír hefur engar lyfjahvarfamilliverkanir við amoxicillín, sem skilst út eftir sömu leið sem bendir til þess að oseltamivírmilliverkun eftir þessari leið sé ólíkleg.

Útskilnaður um nýru

Klínískt mikilvægar lyfjamilliverkanir sem fela í sér samkeppni um píplaseytingu í nýrum eru ólíklegar, vegna þekktra öryggismarka fyrir flest þessara efna, útskilnaðareiginleika virka umbrotsefnisins (gauklasíun og anjónísk píplaseyting) og losunargetu þessara leiða. Þó skal gæta varúðar þegar oseltamivír er ávísað handa sjúklingum þegar tekin eru lyf sem losna eftir sömu leið og hafa þröngt lækningalegt bil (t.d. klórprópamíð, metotrexat, fenýlbútazón).

Frekari upplýsingar

Engar lyfjahvarfamilliverkanir milli oseltamivírs eða aðalumbrotsefnis þess hafa komið fram þegar oseltamivír er gefið ásamt parasetamóli, acetýlsalicýlsýru, címetidíni, sýrubindandi lyfjum (magnesíum- og álhýdroxíðum og kalsíumkarbónötum), rimantadíni eða warfaríni (í einstaklingum sem eru ekki með inflúensu en eru stöðugir á warfaríni).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Þó engar klínískar samanburðarannsóknir hafi verið gerðar á notkun oseltamivírs hjá þunguðum konum, hefur upplýsingum um notkun á meðgöngu verið safnað eftir markaðssetningu og í áhorfsrannsóknum (sjá kafla 5.1 “Meðferð við inflúensu hjá þunguðum konum“; varðandi upplýsingar um útsetningu hjá þunguðum konum sjá kafla 5.2). Þessar upplýsingar ásamt dýrarannsóknum bentu hvorki til beinna né óbeinna skaðvænlegra áhrifa á meðgöngu, fósturvísis-/fósturþroska eða þroska eftir fæðingu (sjá kafla 5.3). Þungaðar konur mega fá oseltamivír, eftir að skoðaðar hafa verið fyrirliggjandi öryggisupplýsingar, meinvirkni inflúensuveirustofnsins sem er í gangi og undirliggjandi heilsufarsástand þunguðu konunnar.

Brjóstagjöf

Hjá mjólkandi rottum berast oseltamivír og virkt umbrotsefni þess í mjólkina. Mjög takmarkaðar upplýsingar eru fyrirliggjandi um börn sem eru á brjósti hjá mæðrum sem taka oseltamivír og um það hvort oseltamivír berst í brjóstamjólk. Takmarkaðar upplýsingar sýndu að oseltamivír og virka umbrotsefni þess greindust í brjóstamjólk, þéttnin var þó lág, sem myndi leiða til skammts sem er undir lækningalegu gildi fyrir ungbarnið. Að teknu tilliti til þessara upplýsinga, meinvirkni inflúensuveirustofnsins sem er í gangi og undirliggjandi heilsufarsástands konunnar sem er með barn á brjósti, skal íhuga gjöf oseltamivírs þegar hugsanlegur ávinningur er augljós fyrir móður sem er með barn á brjósti.

Frjósemi

Forklínískar rannsóknir benda ekki til að oseltamivír hafi áhrif á frjósemi hjá körlum eða konum (sjá kafla 5.3).

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Oseltamivír hefur engin áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

4.8Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Heildaröryggissnið oseltamivírs er byggt á upplýsingum frá 6.049 fullorðnum/unglingum og 1.473 börnum meðhöndluðum með oseltamivíri eða lyfleysu við inflúensu og upplýsingum frá 3.990 fullorðnum/unglingum og 253 börnum sem fengu oseltamivír eða lyfleysu/enga meðferð til

varnar gegn inflúensu í klínískum rannsóknum. Auk þess fengu 475 ónæmisbældir sjúklingar (þar af 18 börn, 10 sem fengu oseltamivír og 8 sem fengu lyfleysu) oseltamivír eða lyfleysu til varnar gegn inflúensu.

Aukaverkanir sem oftast var tilkynnt um hjá fullorðnum/unglingum voru ógleði og uppköst í meðferðarrannsóknunum og ógleði í forvarnarrannsóknunum. Flestar þessara aukaverkana voru tilkynntar sem stakt tilvik annaðhvort á fyrsta eða öðrum meðferðardegi og gengu til baka innan 1-2 daga. Algengasta aukaverkunin sem tilkynnt var um hjá börnum var uppköst. Hjá meirihluta sjúklinga leiddu þessar aukaverkanir ekki til þess að hætta þyrfti notkun oseltamivírs.

Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið tilkynnt um eftirfarandi alvarlegar aukaverkanir síðan oseltamivír var markaðssett: Bráðaofnæmisviðbrögð og bráðaofnæmislík viðbrögð, truflun á lifrarstarfsemi (svæsna lifrarbólgu, óeðlilega lifrarstarfsemi og gulu), ofsabjúg, Steven-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju, blæðingar í meltingarfærum og tauga-geðrænar raskanir. (Sjá kafla 4.4 varðandi tauga- geðrænar raskanir.)

Tafla yfir aukaverkanir

Aukaverkanir sem taldar eru upp í eftirfarandi töflu eru samkvæmt eftirfarandi flokkun: Mjög algengar

(≥ 1/10); algengar (≥ 1/100 til < 1/10); sjaldgæfar (≥1 /1.000 til < 1/100); mjög sjaldgæfar (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og koma örsjaldan fyrir (< 1/10.000). Aukaverkanirnar eru settar í viðeigandi flokka í töflunum samkvæmt samantektargreiningum úr klínískum rannsóknum.

Meðferð og vörn við inflúensu hjá fullorðnum og unglingum:

Algengustu aukaverkanir sem komu fyrir í meðferðar- og forvarnarrannsóknum hjá fullorðnum og unglingum við ráðlagða skammta (75 mg tvisvar á dag í 5 daga til meðferðar og 75 mg einu sinni á dag í allt að 6 vikur til fyrirbyggjandi meðferðar) eru sýndar í töflu 1.

Öryggissnið hjá sjúklingum sem fengu ráðlagða skammta af oseltamivíri til fyrirbyggjandi meðferðar (75 mg einu sinni á dag í allt að 6 vikur) var svipað og sást í meðferðarrannsóknum hvað tíðni varðar, þrátt fyrir lengra meðferðartímabil í forvarnarrannsóknum.

Tafla 1 Aukaverkanir í rannsóknum á oseltamivíri til meðferðar og varnar gegn inflúensu hjá fullorðnum og unglingum eða eftir markaðssetningu

Líffæraflokkur

 

Aukaverkanir eftir tíðni

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög sjaldgæfar

Sýkingar af

 

Berkjubólga,

 

 

völdum sýkla

 

herpesveiru-

 

 

og sníkjudýra

 

sýkingar,

 

 

 

 

nefkoksbólga,

 

 

 

 

sýkingar í efri

 

 

 

 

loftvegum,

 

 

 

 

skútabólga

 

 

Blóð og eitlar

 

 

 

Blóðflagnafæð

Ónæmiskerfi

 

 

Ofnæmisviðbrögð

Bráðaofnæmis-

 

 

 

 

viðbrögð,

 

 

 

 

bráðaofnæmislík

 

 

 

 

viðbrögð

Geðræn

 

 

 

Órósemi, óeðlileg

vandamál

 

 

 

hegðun, kvíði,

 

 

 

 

ringlun, hugvilla,

 

 

 

 

óráð, ofskynjanir,

 

 

 

 

martraðir,

 

 

 

 

sjálfsskaði

Taugakerfi

Höfuðverkur

Svefnleysi

Breytt

 

 

 

 

meðvitundarstig,

 

 

 

 

krampar

 

Augu

 

 

 

Sjóntruflanir

Hjarta

 

 

Hjartsláttartruflanir

 

Öndunarfæri,

 

Hósti,

 

 

brjósthol og

 

hálssærindi,

 

 

miðmæti

 

nefrennsli

 

 

Meltingarfæri

Ógleði

Uppköst,

 

Blæðingar frá

 

 

kviðverkur (þar

 

meltingarvegi,

 

 

með talinn verkur

 

blæðandi ristilbólga

 

 

í efri hluta

 

 

 

 

kviðar),

 

 

 

 

meltingartruflun

 

 

Lifur og gall

 

 

Hækkun

Svæsin lifrarbólga,

 

 

 

lifrarensíma

lifrarbilun,

 

 

 

 

lifrarbólga

Húð og

 

 

Exem, húðbólga,

Ofsabjúgur

undirhúð

 

 

útbrot, ofsakláði

(angioneurotic

 

 

 

 

oedema),

 

 

 

 

regnbogaroðaþot

 

 

 

 

(erythema

 

 

 

 

multiforme),

 

 

 

 

Stevens – Johnson

 

 

 

 

heilkenni,

 

 

 

 

eitrunardreplos

 

 

 

 

húðþekju (toxic

 

 

 

 

epidermal

 

 

 

 

necrolysis)

Almennar

 

Verkur, sundl

 

 

aukaverkanir

 

(þar með talinn

 

 

og

 

svimi), þreyta,

 

 

aukaverkanir

 

hiti, sársauki í

 

 

á íkomustað

 

útlimum

 

 

Meðferð og vörn gegn inflúensu hjá börnum:

Samtals tóku 1.473 börn (þ.m.t. börn sem voru heilbrigð að öðru leyti, á aldrinum 1-12 ára og börn með astma á aldrinum 6-12 ára) þátt í klínískum rannsóknum á oseltamivíri til meðferðar við inflúensu. Af þeim fékk 851 barn meðferð með oseltamivír dreifu. Samtals fengu 158 börn ráðlagðan skammt af oseltamivíri einu sinni á dag í rannsókn á fyrirbyggjandi meðferð eftir að smit kom upp á heimilinu (n = 99), í 6 vikna rannsókn á fyrirbyggjandi, árstíðabundinni notkun hjá börnum (n = 49) og í 12 vikna rannsókn á fyrirbyggjandi, árstíðabundinni notkun hjá börnum með skert ónæmi

(n = 10).

Tafla 2 sýnir aukaverkanir sem oftast var tilkynnt um í klínískum rannsóknum hjá börnum.

Tafla 2 Aukaverkanir í meðferðar- og forvarnarrannsóknum á oseltamivíri við inflúensu hjá börnum (skammtar háðir aldri/þyngd [30 mg til 75 mg einu sinni á dag]).

Líffæraflokkur

 

Aukaverkanir eftir tíðni

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

 

 

 

 

sjaldgæfar

Sýkingar af

 

Miðeyrnabólga

 

 

völdum sýkla og

 

 

 

 

sníkjudýra

 

 

 

 

Taugakerfi

 

Höfuðverkur

 

 

Augu

 

Tárubólga (þar

 

 

 

 

með talin rauð

 

 

 

 

augu, útferð úr

 

 

 

 

augum og

 

 

 

 

augnverkur)

 

 

Eyru og

 

Eyrnaverkur

Kvilli í

 

völundarhús

 

 

hljóðhimnu

 

Öndunarfæri,

Hósti,

Nefrennsli

 

 

brjósthol og

nefstífla

 

 

 

miðmæti

 

 

 

 

Meltingarfæri

Uppköst

Kviðverkur (þar

 

 

 

 

með talinn verkur

 

 

 

 

í efri hluta

 

 

 

 

kviðarhols),

 

 

 

 

meltingartruflun,

 

 

 

 

ógleði

 

 

Húð og undirhúð

 

 

Húðbólga (þar

 

 

 

 

með talin

 

 

 

 

ofnæmishúðbólga

 

 

 

 

og barnaexem)

 

Lýsing á völdum aukaverkunum:

 

 

 

Geðræn vandamál og taugakerfi

Inflúensa getur tengst ýmsum einkennum frá taugakerfi og hegðunarbreytingum, en meðal þeirra geta verið aukaverkanir svo sem ofskynjanir, óráð og afbrigðileg hegðun, sem stundum getur leitt til dauða. Þessar aukaverkanir geta komið fyrir í tengslum við heilabólgu eða heilakvilla, en það getur gerst án sýnilegra alvarlegra veikinda.

Skýrt hefur verið frá krömpum og óráði hjá sjúklingum með inflúensu sem fengu oseltamivír eftir markaðssetningu lyfsins (þ.m.t. einkenni svo sem breytt meðvitundarstig, rugl, afbrigðleg hegðun, ranghugmyndir, ofskynjanir, æsingur, kvíði og martraðir), sem örsjaldan hafa leitt til sjálfsskaða eða dauða. Einkum hefur verið tilkynnt um þessar aukaverkanir hjá börnum og unglingum og hefjast þær oft mjög skyndilega og ganga hratt yfir. Tengsl oseltamivírs við þessar aukaverkanir eru ekki þekkt. Tilkynnt hefur verið um svipaðar tauga-geðrænar aukaverkanir hjá sjúklingum með inflúensu sem ekki fengu oseltamivír.

Lifur og gall

Kvillar í lifur og gallvegum, þ.m.t. lifrarbólga og hækkuð gildi lifrarensíma hjá sjúklingum með inflúensulík veikindi. Meðal þessara tilfella er banvæn svæsin lifrarbólga/lifrarbilun.

Aðrir sérstakir sjúklingahópar

Börn (ungbörn yngri en eins árs)

Í tveimur rannsóknum sem gerðar voru til að meta lyfjahvörf, lyfhrif og öryggissnið meðferðar með oseltamivíri hjá 135 börnum yngri en eins árs sem sýkt voru af inflúensu var öryggissnið svipað milli aldurshópa og voru uppköst, niðurgangur og bleyjuútbrot algengustu aukaverkanir sem tilkynnt var um (sjá kafla 5.2). Ekki liggja fyrir næg gögn um ungbörn sem fæðast innan 36 vikna eftir getnað.

Fyrirliggjandi öryggisupplýsingar um notkun oseltamivírs til meðferðar á inflúensu hjá ungbörnum yngri en eins árs úr framvirkum og afturvirkum áhorfsrannsóknum (sem samtals náðu til fleiri en 2400 ungbarna í þeim aldursflokki), faraldsfræðilegar gagnagrunnsrannsóknir og tilkynningar eftir markaðssetningu benda til þess að öryggi hjá ungbörnum yngri en eins árs sé svipað og það sem sýnt hefur verið fram á hjá börnum á aldrinum eins árs og eldri.

Aldraðir og sjúklingar með langvinna hjarta- og/eða öndunarfærasjúkdóma

Sjúklingar sem tóku þátt í meðferðarrannsóknum á inflúensu voru bæði fullorðnir/unglingar sem voru heilbrigðir að öðru leyti fyrir meðferð og „áhættusjúklingar“ (sjúklingar í aukinni hættu á að fá fylgikvilla inflúensu, t.d. aldraðir og sjúklingar með langvinna hjarta- eða lungnasjúkdóma). Almennt var tíðni aukaverkana hjá „áhættusjúklingum“ svipuð og hjá fullorðnum/unglingum sem voru heilbrigðir fyrir meðferð.

Ónæmisbældir sjúklingar

Í 12-vikna rannsókn á fyrirbyggjandi meðferð hjá 475 ónæmisbældum sjúklingum, þ.m.t. 18 börn 1 til 12 ára og eldri,var öryggissnið hjá þeim 238 sjúklingum sem fengu oseltamivír í samræmi við það sem áður hefur komið fram í klínískum rannsóknum á fyrirbyggjandi meðferð með oseltamivíri.

Börn sem voru með berkjuastma fyrir meðferð

Almennt var tíðni aukaverkana hjá börnum sem voru með berkjuastma fyrir meðferð svipuð og hjá börnum sem voru heilbrigð fyrir meðferð.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Tilkynningar um ofskömmtun oseltamivírs hafa borist úr klínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu. Meirihluti tilkynninga um ofskömmtun voru án tilkynninga um aukaverkanir.

Aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um í kjölfar ofskömmtunar eru sambærilegar í eðli og dreifingu og þær aukaverkanir sem tengjast meðferðarskömmtum oseltamivírs, taldar upp í kafla 4.8 Aukaverkanir.

Ekkert sérstakt mótefni er til.

Börn

Oftar hefur verið tilkynnt um ofskömmtun hjá börnum en hjá fullorðnum og unglingum. Gæta skal varúðar við blöndun oseltamivír mixtúru og við gjöf oseltamivírs hjá börnum.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Veirusýkingalyf til altækrar notkunar (systemic use), neuramínidasa hemlar, ATC-flokkur: J05AH02.

Oseltamivírfosfat er forlyf virka umbrotsefnisins (oseltamivírkarboxýlats). Virka umbrotsefnið er sérhæfður hemill á neuramínidasaensím inflúensuveiru, en það eru glýkóprótein sem finnast á yfirborði veira. Veiruvirkni neuramínidasaensíma er mikilvæg fyrir bæði aðgang veira inn í ósýktar frumur og til losunar á nýmynduðum veiruögnum smitaðra frumna og frekari dreifingu veirusýkingarinnar í líkamanum.

Oseltamivírkarboxýlat hindrar inflúensu A og B neuramínidasa in vitro. Oseltamivírfosfat hamlar sýkingu með inflúensuveiru og endurmyndun in vitro. Oseltamivír gefið til inntöku hamlar veirueftirmyndun og dregur úr sýkingarmætti inflúensu A og B in vivo í dýralíkönum inflúensusýkingar þegar útsetning fyrir veirusýkingalyfi er svipuð þeirri sem næst hjá mönnum sem fá 75 mg tvisvar sinnum á dag.

Rennt var stoðum undir veirusýkingavirkni oseltamivírs gegn inflúensu A og B hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum í örvunarrannsóknum í tilraunaskyni.

Neuroamínidasaensím IC50 gildi fyrir oseltamivír í klínískt einangruðum stofnum af inflúensu A var á bilinu 0,1 nM til 1,3 nM, og fyrir inflúensu B 2,6 nM. Hærri IC50 gildi fyrir inflúensu B, allt að miðgildi sem nemur 8,5 nM, hafa komið fram í rannsóknum sem hafa verið birtar.

Klínískar rannsóknir

Meðferð við inflúensusýkingu

Ábendingin er byggð á klínískum rannsóknum á venjulegri inflúensu þar sem helsta sýkingin var inflúensa A.

Oseltamivír er einungis virkt gegn veikindum af völdum inflúensuveiru. Tölfræðigreining er því einungis fyrir inflúensusýkta einstaklinga. Í öllum meðferðarrannsóknarhópunum, sem tók bæði til inflúensu-jákvæðra og -neikvæðra einstaklinga (ITT) minnkaði frumvirkni í hlutfalli við fjölda inflúensu-neikvæðra einstaklinga. Í öllum meðferðarhópunum var inflúensusýking staðfest hjá 67 % (á bilinu 46 % - 74 %) sjúklinga sem skráðir voru til þátttöku. Af öldruðum einstaklingum, voru 64 % inflúensu-jákvæðir og af þeim sem voru með langvinna hjarta og/eða öndunarfæra sjúkdóma voru

62 % inflúensu-jákvæðir. Í öllum III. stigs meðferðarrannsóknum voru sjúklingar einungis skráðir til þátttöku á því tímabili sem inflúensa var í gangi á viðkomandi stað.

Fullorðnir og unglingar 13 ára og eldri: Sjúklingar komu til greina ef þeir tilkynntu sig innan 36 klst. frá því að einkenni komu fram, höfðu hita 37,8°C, og höfðu einnig a.m.k. eitt einkenni frá öndunarfærum (hósta, nefkvilla eða særindi í hálsi) og a.m.k. eitt almennt einkenni (vöðvaþrautir, hroll/svita, vanlíðan, þreytu eða höfuðverk). Í samantektargreiningu á öllum inflúensu-jákvæðum fullorðnum og unglingum (N = 2.413) sem tóku þátt í meðferðarrannsóknum stytti oseltamivír 75 mg tvisvar sinnum á dag í 5 daga miðgildistíma inflúensuveikinda um u.þ.b. einn dag úr 5,2 dögum (95 % CI 4,9 – 5,5 dagar) í lyfleysu hópnum í 4,2 daga (95 % CI 4,0-4,4 dagar; p 0,0001).

Hlutfall sjúklinga sem fengu tilgreinda kvilla í neðri hluta öndunarfæra (aðallega berkjubólgu) og voru meðhöndlaðir með sýklalyfjum minnkaði úr 12,7 % (135/1.063) í lyfleysuhópnum í 8,6 % (116/1.350) í oseltamivírhópnum (p = 0,0012).

Meðferð inflúensu hjá áhættuhópum: Miðgildistímalengd inflúensuveikinda hjá öldruðum ( 65 ára) og einstaklingum með langvinna hjarta- og/eða öndunarfærasjúkdóma sem fengu oseltamivír 75 mg tvisvar sinnum á dag í 5 daga styttist ekki marktækt. Heildartími sótthita styttist um einn dag í hópnum sem var meðhöndlaður með oseltamivíri. Hjá inflúensu-jákvæðum öldruðum minnkaði oseltamivír marktækt tíðni kvilla sem eru einkennandi fyrir neðri hluta öndunarvegar (aðallega berkjubólgu) þar sem þurfti að taka sýklalyf úr 19 % (52/268) í lyfleysuhópnum í 12 % (29/250) í hópnum sem var meðhöndlaður með oseltamivíri (p = 0,0156).

Hjá inflúensu-jákvæðum sjúklingum með langvinna hjarta- og/eða öndunarfærasjúkdóma var heildartíðni kvilla í neðri hluta öndunarfæra (aðallega berkjubólga) sem voru meðhöndlaðir með sýklalyfjum 17 % (22/133) í lyfleysuhópnum og 14 % (16/118) í hópnum sem var meðhöndlaður með oseltamivíri (p=0,5976).

Meðferð við inflúensu hjá þunguðum konum: Engar stýrðar klínískar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun oseltamivírs hjá þunguðum konum, hins vegar hafa komið fram vísbendingar eftir markaðssetningu lyfsins og úr afturskyggnum áhorfsrannsóknum sem sýna fram á ávinning af núverandi skammtaáætlun hjá þessum sjúklingahahópi hvað varðar lægri dánartíðni/færri dauðsföll. Niðurstöður greininga á lyfjahvörfum benda til minni útsetningar fyrir virka umbrotsefninu, en ekki er þó ráðlagt að breyta skömmtum handa þunguðum konum sem fá meðferð við inflúensu eða fyrirbyggjandi meðferð gegn inflúensu (sjá kafla 5.2, Lyfjahvörf, Sérstakir sjúklingahópar).

Meðferð við inflúensu hjá börnum: Í rannsókn hjá börnum, á aldrinum 1 til 12 ára (meðalaldur 5,3 ár),

sem höfðu hita ( 37,8 °C) ásamt annaðhvort hósta eða nefkvefi en voru heilbrigð að öðru leyti (65 % inflúensu-jákvæð) voru 67 % inflúensu-jákvæðra sjúklinga smitaðir af inflúensu A og 33 % af inflúensu B. Oseltamivírmeðferð sem hófst innan 48 klst. frá því að einkenni komu fram stytti tímann þar til enginn veikindi voru til staðar (skilgreint sem að samtímis náist eðlileg heilsa og virkni og hiti, hósti og nefkvef batni) um 1,5 dag (95 % CI 0,6 - 2,2 dagar; p < 0,0001) í samanburði við lyfleysu. Oseltamivír minnkaði tíðni bráðrar miðeyrabólgu úr 26,5 % (53/200) í lyfleysuhópnum í 16 % (29/183) hjá börnum sem voru meðhöndluð með oseltamivíri (p = 0,013).

Önnur rannsókn var gerð hjá 334 börnum með astma á aldrinum 6 til 12 ára þar sem 53,6 % voru inflúensu-jákvæð. Í hópnum sem var meðhöndlaður með oseltamivíri styttist meðaltími veikinda ekki marktækt. Á 6. degi (síðasta degi meðferðar) hafði FEV1 aukist um 10,8 % hjá hópnum sem var meðhöndlaður með oseltamivíri samanborið við 4,7 % hjá lyfleysuhópnum (p = 0,0148) í þessu úrtaki.

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á oseltamivíri hjá einum eða fleiri undirhópum barna við inflúensu. Sjá kafla 4.2 um notkun handa börnum.

Ábending fyrir börn yngri en 1 árs er byggð á framreikningi á virkniniðurstöðum úr rannsóknum á eldri börnum og ráðlagðir skammtar eru byggðir á niðurstöðum úr lyfjahvarfa líkönum (sjá kafla 5.2).

Meðferð við inflúensu B sýkingu: Í heild voru 15 % af inflúensu-jákvæða hópnum sýkt af inflúensu B og var hlutfallið á bilinu 1 til 33 % í einstökum rannsóknum. Meðtaltími veikinda hjá einstaklingum sýktum af inflúensu B var ekki marktækt breytilegur eftir meðferðarhópum í einstökum rannsóknum. Upplýsingum frá 504 sjúklingum sýktum af inflúensu B var safnað saman úr öllum rannsóknunum til greiningar. Með oseltamivíri styttist tími allra einkenna að bata um 0,7 daga (95 % CI 0,1 – 1,6 dagur;

p = 0,022) og tími með sótthita ( 37,8°C), hósta og nefkvefi um einn dag (95 % CI 0,4 – 1,7 dagar; p < 0,001) samanborið við lyfleysu.

Vörn gegn inflúensu

Sýnt hefur verið fram á virkni oseltamivírs til varnar gegn inflúensuveikindum af eðlilegum orsökum í forvarnarrannsókn eftir hugsanlegt smit heimilisfólks og tveimur árstíðabundnum forvarnarrannsóknum. Aðalmælikvarði fyrir virkni í öllum þessum rannsóknum var tíðni inflúensu sem staðfest var með rannsóknarstofuprófi. Meinvirkni inflúensufaraldra er ekki fyrirsjáanleg og er mismunandi innan svæða og frá einu tímabili til annars. Því er fjöldi þeirra sem þarf að meðhöndla (NNT) til þess að varna einu tilviki inflúensuveikinda breytilegur.

Vörn eftir hugsanlegt smit: Í rannsókn hjá þeim (12,6 % bólusettir við inflúensu) sem höfðu komist í tæri við vísitilfelli inflúensu (index case influenza) var meðferð með oseltamivíri 75 mg einu sinni á dag hafin innan tveggja daga frá því að einkenni komu fram hjá vísitilfelli og töku haldið áfram í sjö daga. Inflúensa var staðfest hjá 163 af 377 vísitilfellum. Oseltamivír minnkaði marktækt tíðni klínískra inflúensueinkenna sem komu fram hjá þeim sem höfðu komist í tæri við staðfest inflúensutilvik úr 24/200 (12 %) í lyfleysuhópnum í 2/205 (1 %) í oseltamivírhópnum (92 % minnkun, [95 % CI 6 – 16,

p 0,0001]). Fjöldi þeirra sem þarf að meðhöndla (NNT) hjá þeim sem raunverulega höfðu komist í tæri við inflúensutilvik var 10 (95 % CI 9 – 12) og 16 (95 % CI 15 – 19) í öllu þýðinu (ITT) án tillits til sýkingarástands hjá vísitilfellinu.

Sýnt hefur verið fram á virkni oseltamivírs til þess að fyrirbyggja inflúensuveikindi af eðlilegum orsökum í forvarnarrannsókn eftir hugsanlegt smit á heimilum þar sem fullorðnir, unglingar og börn á aldrinum 1 til 12 ára, voru bæði sem vísitilfelli og sem aðilar sem hafa verið í návígi við smitaða. Aðalmælikvarði fyrir virkni í þessari rannsókn var tíðni klínískrar inflúensu á heimilinu sem staðfest var af rannsóknarstofu. Fyrirbyggjandi meðferð með oseltamivíri stóð í 10 daga. Í heildarþýðinu varð minnkun á tíðni staðfestrar inflúensu á heimilunum úr 20% (27/136) í hópnum sem ekki fékk fyrirbyggjandi meðferð í 7% (10/135) í hópnum sem fékk fyrirbyggjandi meðferð (62,7% minnkun,

95% CI 26,0 - 81,2; p = 0,0042]). Á heimilum með sýkt vísitilfelli af inflúensu varð minnkun í tíðni inflúensu úr 26% (23/89) í hópnum sem ekki fékk fyrirbyggjandi meðferð í 11% (9/84) í hópnum sem

fékk fyrirbyggjandi meðferð (58,5% minnkun, 95% CI 15,6 – 79,6; p = 0,0114 ). Samkvæmt

greiningu á undirhópi barna á aldrinum 1 til 12 ára lækkaði tíðni inflúensutilfella staðfestum af rannsóknarstofu hjá börnum marktækt úr 19% (21/111) í hópnum sem ekki fékk fyrirbyggjandi meðferð í 7% (7/104) hjá hópnum sem fékk fyrirbyggjandi meðferð (64,4% minnkun, [95% CI

15,8 - 85,0; p = 0,0188]). Hjá börnum þar sem veiran var ekki farin að dreifast við grunnlínu minnkaði tíðni klínískrar inflúensu úr 21% (15/70) í hópnum sem ekki fékk fyrirbyggjandi meðferð í 4 % (2/47)

í hópnum sem fékk fyrirbyggjandi meðferð (80,1% minnkun, 95% CI 22,0 - 94,9 ; p=0,0206]). Fjöldi þeirra sem þurfti að meðhöndla (NNT) í heildarþýði hjá börnum var 9 (95% CI 7 - 24) fyrir allt þýðið (ITT) og 8 (95% CI 6, efri mörk ekki metanleg) fyrir börn sem komust í tæri við sýkt vísitilfelli (ITTII).

Vörn eftir útsetningu inflúensu hjá ungbörnum yngri en 1 árs meðan á heimsfaraldri stendur:

Vörn meðan á inflúensuheimsfaraldri stendur hefur ekki verið rannsökuð í klínískum samanburðarrannsóknum hjá börnum á aldrinum 0-12 mánaða. Sjá upplýsingar um líkan fyrir útsetningu í kafla 5.2.

Vörn á meðan inflúensufaraldur stendur yfir í samfélaginu: Í samantektargreiningu á tveimur öðrum rannsóknum sem gerðar voru á óbólusettum að öðru leyti heilbrigðum fullorðnum, minnkaði oseltamivír 75 mg gefið einu sinni á dag í 6 vikur marktækt tíðni klínískra inflúensuveikinda úr 25/519 (4,8 %) í lyfleysuhópnum í 6/520 (1,2 %) í oseltamivírhópnum (76 % minnkun; [95 % CI

1,6 - 5,7; p = 0,0006]) þegar inflúensa var í gangi í samfélaginu. NNT í þessari rannsókn var 28 (95 % CI 24 - 50). Í rannsókn hjá öldruðum á hjúkrunarheimilum þar sem 80 % þátttakenda höfðu verið bólusettir meðan á rannsókninni stóð, minnkaði oseltamivír 75 mg gefið einu sinni á dag í 6 vikur tíðni klínískra inflúensuveikinda marktækt úr 12/272 (4,4 %) í lyfleysuhópnum í 1/276 (0,4 %) í oseltamivírhópnum (92 % minnkun, [95 % CI 1,5-6,6; p = 0,0015]). NNT í þessari rannsókn var 25 (95 % CI 23-62).

Inflúensuforvarnir hjá ónæmisbældum sjúklingum: Tvíblind, slembiröðuð rannsókn með samanburði við lyfleysu var gerð á árstíðabundinni forvörn gegn inflúensu hjá 475 ónæmisbældum sjúklingum (388 sjúklingar með fasta líffæraígræðslu [195 lyfleysu; 193 oseltamivír], 87 sjúklingar með blóðstofnfrumuígræðslu [43 lyfleysu; 44 oseltamivír], enginn sjúklingur með annað ónæmisbælandi ástand), að meðtöldum 18 börnum 1 til 12 ára. Aðalendapunkturinn í þessari rannsókn var tíðni klínískrar inflúensu sem staðfest hafði verið á rannsóknastofu með veiruræktun og/eða ferfaldri hækkun á HAI mótefnum. Tíðni klínískrar inflúensu sem staðfest hafði verið á rannsóknastofu var 2,9 % (7/238) hjá lyfleysuhópnum og 2,1 % (5/237) hjá oseltamivírhópnum (95 % CI -2,3 %-4,1 %; p = 0,772).

Ekki hafa verið gerðar sértækar rannsóknir til að meta hvort hætta á fylgikvillum minnki.

Ónæmi gegn oseltamivíri

Klínískar rannsóknir: Hætta á inflúensuveirum með minnkað næmi eða ónæmi fyrir oseltamivíri hefur verið könnuð í klínískum rannsóknum sem styrktar eru af Roche. Algengara var að ónæmi gegn oseltamivíri kæmi fram meðan á meðferð stóð hjá börnum en fullorðnum og var tíðni frá því að vera minni en 1% hjá fullorðnum upp í 18% hjá ungbörnum yngri en 1 árs. Börn sem greindust með oseltamivír-ónæma veiru dreifðu henni yfirleitt í lengri tíma en sjúklingar sem báru næma veiru. Ónæmi gegn oseltamivíri sem kom fram meðan á meðferð stóð hafði þó ekki áhrif á svörun við meðferðinni og olli ekki framlengingu á inflúensueinkennum.

Sjúklingar

Sjúklingar með ónæmar stökkbreytingar (%)

Svipgerð*

Arf- og svipgerð*

Fullorðnir og unglingar

0,62% (14/2253)

0,67% (15/2253)

Börn (1-12 ára)

3,89% (66/1698)

4,24% (72/1698)

Ungbörn (<1 árs)

18,31% (13/71)

18,31% (13/71)

* Full ákvörðun arfgerðar var ekki framkvæmd í öllum rannsóknunum.

Hingað til eru ekki vísbendingar um að fram komi lyfjaónæmi í tengslum við notkun oseltamivírs í klínískum rannsóknum eftir hugsanlegt smit (7 dagar), eftir hugsanlegt smit hjá heimilisfólki

(10 dagar) eða eftir árstíðabundnar (42 dagar) fyrirbyggjandi aðgerðir við inflúensu hjá sjúklingum

með heilbrigt ónæmiskerfi. Ekki varð vart við lyfjaónæmi í 12 vikna rannsókn á forvörnum hjá ónæmisbældum sjúklingum.

Klínískar upplýsingar og eftirlitsupplýsingar: Stökkbreytingar af náttúrulegum toga sem tengjast minnkuðu næmi fyrir oseltamivíri in vitro hafa fundist í inflúensu A og B veirum sem voru einangraðar úr sjúklingum sem ekki hafa verið útsettir fyrir oseltamivíri. Ónæmir stofnar, valdir meðan á meðferð með oseltamivíri stendur, hafa verið einangraðir bæði úr ónæmisbældum sjúklingum og sjúklingum með heilbrigt ónæmiskerfi. Hætta á myndun veirustofna sem eru ónæmir fyrir oseltamivíri meðan á meðferð stendur er meiri hjá ónæmisbældum einstaklingum og ungum börnum.

Komið hefur í ljós að oseltamivír-ónæmar veirur sem hafa verið einangraðar frá sjúklingum sem voru meðhöndlaðir með oseltamivíri og oseltamivír-ónæmir rannsóknarstofustofnar af inflúensuveirum innihalda stökkbreytingar í N1 og N2 neuramínidösum. Stökkbreytingar sem valda ónæmi eru oft sértækar fyrir undirgerðir veiru. Náttúrlega fram komið ónæmi sem tengist stökkbreytingunni H275Y í árstíðabundnum H1N1-stofnum hefur greinst einstöku sinnum síðan 2007. Næmi fyrir oseltamivíri og útbreiðsla slíkra veira virðast vera mismunandi eftir árstíðum og landsvæðum. Árið 2008 fannst H275Y í > 99 % af H1N1-stofnum inflúensuveiru sem var að ganga í Evrópu. H1N1-stofn inflúensu árið 2009 („svínaflensa“) reyndist nánast alltaf næmur fyrir oseltamivíri og var aðeins örsjaldan tilkynnt um ónæmi í tengslum við meðferð í lækningaskyni eða fyrirbyggjandi meðferð.

5.2Lyfjahvörf

Almennar upplýsingar

Frásog

Oseltamivír frásogast hratt úr meltingarveginum eftir gjöf oseltamivírfosfats (forlyfs) til inntöku og breytist í miklum mæli, aðallega fyrir tilstilli lifraresterasa, í virka umbrotsefnið (oseltamivírkarboxýlat). Að minnsta kosti 75 % skammts til inntöku nær út í blóðrás sem virkt umbrotsefni. Útsetning fyrir forlyfinu er minni en 5 % í samanburði við virka umbrotsefnið. Plasmaþéttni bæði forlyfs og virks umbrotsefnis er í hlutfalli við skammt og breytist ekki við samhliða fæðuneyslu.

Dreifing

Meðaldreifingarrúmmál oseltamivírkarboxýlats við jafnvægi er um 23 lítrar hjá mönnum en það er rúmmál samsvarandi líkamsvökva utan frumna. Þar sem virkni neuramínidasa er utan frumu dreifist oseltamivírkarboxýlat til allra staða sem inflúensuveirur dreifast til.

Binding oseltamivírkarboxýlats við plasmaprótein í mönnum er óveruleg (um 3 %).

Umbrot

Oseltamivír breytist í miklum mæli í oseltamivírkarboxýlat með esterasa sem aðallega er í lifur.

In vitro rannsóknir sýndu fram á að hvorki oseltamivír né virka umbrotsefnið er hvarfefni fyrir, eða hemill aðalísóforma cýtókróm P450. Engin 2. stigs afleiða hvors efnis fyrir sig hefur greinst in vivo.

Brotthvarf

Brotthvarf frásogaðs oseltamivírs er aðallega (> 90 %) með umbroti í oseltamivírkarboxýlat. Það umbrotnar ekki frekar og skilst út með þvagi. Hámarksþéttni oseltamivírkarboxýlats í plasma lækkar með helmingunartímann 6 til 10 klst. hjá flestum einstaklingum. Brotthvarf virka umbrotsefnisins er eingöngu með nýrnaútskilnaði. Nýrnaúthreinsun (18,8 l/klst.) fer yfir gauklasíunarhraða (7,5 l/klst.) sem bendir til þess að píplaseyting komi fram auk gauklasíunar. Minna en 20 % af geislamerktum skammti til inntöku skilst út með hægðum.

Aðrir sérstakir sjúklingahópar

Börn

Ungbörn yngri en 1 árs: Mat hefur verið lagt á lyfjahvörf, lyfhrif og öryggissnið oseltamivírs í tveimur opnum rannsóknum án samanburðar sem gerðar voru hjá börnum yngri en eins árs sem sýkt voru af

inflúensu (n=135). Eftir að leiðrétt hefur verið fyrir líkamsþyngd minnkar hraði úthreinsunar virka umbrotsefnisins með aldri hjá börnum yngri en eins árs. Útsetning fyrir umbrotsefnum er einnig breytilegri hjá yngstu börnunum. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að útsetning eftir skammt sem nemur 3 mg/kg hjá ungbörnum á aldrinum 0-12 mánaða veiti útsetningu fyrir forlyfi og umbrotsefnum sem talin er virk og með öryggissnið svipað og sést hjá eldri börnum og fullorðnum sem fá samþykkta skammta (sjá kafla 4.1 og 4.2).Tilkynntar aukaverkanir voru svipaðar og áður hefur verið sýnt fram á hjá eldri börnum.

Engin gögn liggja fyrir um fyrirbyggjandi meðferð gegn inflúensu hjá ungbörnum yngri en 1 árs eftir að þau eru útsett fyrir smiti. Fyrirbyggjandi meðferð meðan á inflúensufaraldri stendur í samfélaginu hefur ekki verið rannsökuð hjá börnum yngri en 12 ára.

Vörn eftir útsetningu inflúensu hjá ungbörnum yngri en 1 árs meðan á heimsfaraldri stendur:

Líkan af 3 mg/kg skammti einu sinni á dag hjá ungbörnum <1 árs sýnir útsetningu á sama bili eða meiri en eftir 75 mg skammt einu sinni á dag hjá fullorðnum. Útsetningin er ekki meiri en eftir meðferð hjá ungbörnum <1 árs (3 mg/kg tvisvar á dag) og er áætlað að öryggissniðið sé sambærilegt (sjá kafla 4.8). Engar klínískar rannsóknir hafa verið gerðar á vörn hjá ungbörnum <1 árs.

Ungbörn og börn 1 árs eða eldri: Lyfjahvörf oseltamivírs hafa verið metin í stakskammta lyfjahvarfarannsóknum hjá ungbörnum, börnum og unglingum á aldrinum 1 til 16 ára. Fjölskammtalyfjahvörf voru rannsökuð hjá fáeinum börnum sem tóku þátt í klínískri rannsókn á virkni. Yngri börnin losuðu sig bæði við forlyfið og virka umbrotsefnið hraðar en fullorðnir, sem leiðir til minni útsetningar fyrir gefnum skammti í mg/kg. Með 2 mg/kg skömmtum fæst oseltamivírkarboxýlat í svipuðu magni og hjá fullorðnum sem fá einn 75 mg skammt (u.þ.b. 1 mg/kg). Lyfjahvörf oseltamivírs hjá börnum og unglingum 12 ára eða eldri eru svipuð og hjá fullorðnum.

Aldraðir

Útsetning fyrir virka umbrotsefninu við jafnvægi var 25 til 35 % meiri hjá öldruðum (65 til 78 ára) samanborið við fullorðna yngri en 65 ára sem fengu sambærilega skammta af oseltamivíri. Helmingunartímar sem fram komu hjá öldruðum voru álíka og þeir sem komu fram hjá ungu fólki. Á grundvelli útsetningar fyrir lyfinu og þolanleika þarf ekki að breyta skömmtum handa öldruðum nema ef merki eru um miðlungs til alvarlega skerta nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun lægri en 60 ml/mín.) (sjá kafla 4.2).

Skert nýrnastarfsemi

Gjöf 100 mg af oseltamivírfosfati tvisvar sinnum á dag í 5 daga hjá sjúklingum með mismikla nýrnastarfstruflun sýndi að útsetning fyrir oseltamivírkarboxýlati er í öfugu hlutfalli við minnkandi nýrnastarfsemi. Varðandi skömmtun, sjá kafla 4.2.

Skert lifrarstarfsemi

In vitro rannsóknir hafa sýnt að hvorki er gert ráð fyrir að útsetning fyrir oseltamivíri aukist marktækt né útsetning fyrir virka umbrotsefninu minnki marktækt hjá sjúklingum með lifrarstarfstruflun (sjá kafla 4.2).

Þungaðar konur

Sameiginleg þýðisgreining á lyfjahvörfum bendir til þess að sú skömmtun Ebilfumin sem lýst er í kafla 4.2, Skammtar og lyfjagjöf, leiði til minni útsetningar fyrir virka umbrotsefninu hjá þunguðum konum, borið saman við konur sem ekki eru þungaðar (að meðaltali 30% yfir allan meðgöngutímann). Þessi minnkaða ætlaða útsetning helst þó yfir hömlunarþéttni (IC95 gildi) og í lækningalegri þéttni gagnvart mörgum inflúensuveirustofnum. Að auki eru vísbendingar úr rannsóknum þar sem fylgst var með sjúklingum um ávinning af núverandi skömmtun fyrir þennan hóp sjúklinga. Því er ekki ráðlagt að breyta skömmtum handa þunguðum konum sem fá meðferð við inflúensu eða fyrirbyggjandi meðferð gegn inflúensu (sjá kafla 4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf).

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, eiturverkunum eftir endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni. Niðurstöður hefðbundinna rannsókna á krabbameinsvaldandi áhrifum hjá nagdýrum sýndu tilhneigingu til skammtaháðrar aukningar á tíðni sumra æxla sem eru einkennandi fyrir þær nagdýrategundir sem notaðar eru. Sé tekið tillit til innan hvaða marka útsetning er, miðað við útsetningu sem búast má við hjá mönnum, hafa þessar niðurstöður ekki áhrif á ávinning á móti áhættu af notkun oseltamivírs við samþykktum ábendingum.

Rannsóknir á vansköpunarárhrifum hafa verið gerðar á rottum með skömmtum að 1.500 mg/kg/dag og á kanínum með 500 mg/kg/dag. Engin áhrif á fósturþroska komu fram. Rannsóknir á frjósemi hjá rottum í skammti sem nam allt að 1.500 mg/kg/dag sýndu engar aukaverkanir á hvorugt kyn fyrir sig. Í fyrir- og eftirburðarrannsóknum á rottum, kom fram lengri fæðing við 1.500 mg/kg/dag; öryggismörk milli útsetningar hjá mönnum og hæsta skammts sem ekki hefur áhrif (500 mg/kg/dag) hjá rottum eru 480-föld fyrir oseltamivír og 44-föld fyrir virka umbrotsefnið. Útsetning fyrir oseltamivíri hjá rottu- og kanínufóstrum var um 15 til 20 % miðað við móður.

Hjá mjólkandi rottum berast oseltamivír og virka umbrotsefnið í mjólkina. Takmarkaðar upplýsingar benda til þess að oseltamivír og virka umbrotsefni þess berist í brjóstamjólk. Framreiknað úr dýraupplýsingum er það áætlað 0,01 mg/dag og 0,3 mg/dag fyrir hvort efni fyrir sig.

Mögulegt húðnæmi fyrir oseltamivíri kom fram við hámarkssvörunarprófanir í naggrísum. Um 50 % prófaðra dýra sem voru meðhöndluð með óbreyttu virku efni sýndu útbrot eftir að meðhöndlað dýr hafði verið örvað. Tímabundin erting í augum kanína kom fram.

Mjög stórir, stakir skammtar af oseltamivírfosfatsalti til inntöku, allt upp í stærsta skammt sem prófaður var (1.310 mg/kg), höfðu engin óæskileg áhrif hjá fullorðnum rottum en slíkir skammtar leiddu hins vegar til eiturverkunar hjá ungum, 7 daga gömlum rottuungum, að meðtöldum dauða. Þessi verkun sást við skammta sem námu 657 mg/kg og þar yfir. Engar aukaverkanir sáust við 500 mg/kg, heldur ekki við langvinna meðferð (500 mg/kg/dag gefið frá 7. til 21. dags eftir fæðingu).

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Innihald hylkis

Forhleypt sterkja (úr maíssterkju)

Talkúm

Póvídón (K-29/32)

Natríumkroskarmellósi

Natríumsterýlfúmarat

Hylkið sjálft

Gelatín

Gult járnoxíð (E172)

Títantvíoxíð (E171)

Prentblek

Glaze-45% gljálakk (20% ester)

Svart járnoxíð (E172)

Própýlenglýkól (E1520)

Ammoníumhýdroxíð 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Innihald hylkis

Forhleypt sterkja (úr maíssterkju)

Talkúm

Póvídón (K-29/32)

Natríumkroskarmellósi

Natríumsterýlfúmarat

Hylkið sjálft

Gelatín

Títantvíoxíð (E171)

Prentblek

Glaze-45% gljálakk (20% ester)

Svart járnoxíð (E172)

Própýlenglýkól (E1520)

Ammoníumhýdroxíð 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

Innihald hylkis

Forhleypt sterkja (úr maíssterkju)

Talkúm

Póvídón (K-29/32)

Natríumkroskarmellósi

Natríumsterýlfúmarat

Hylkið sjálft

Lok

Gelatín

Gult járnoxíð (E172)

Títantvíoxíð (E171)

Meginhluti

Gelatín

Títantvíoxíð (E171)

Prentblek

Glaze-45% gljálakk (20% ester)

Svart járnoxíð (E172)

Própýlenglýkól (E1520)

Ammoníumhýdroxíð 28% (E527)

6.2Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3Geymsluþol

5 ár

Geymsluþol dreifu sem blönduð er í apóteki

Geymsluþol er 3 vikur við geymslu við lægri hita en 25°C. Geymsluþol er 6 vikur við geymslu við 2°C - 8°C.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið við lægri hita en 25 C.

Geymsluskilyrði dreifu sem blönduð er í apóteki, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

PVC/PE/PVdC/álþynnur eða HDPE glös með LDPE loki (og þurrkefni).

Pakkningastærð 10 hylki.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

Blöndun

Þegar oseltamivír mixtúruduft er ekki fáanlegt.

Verksmiðjuframleitt oseltamír mixtúruduft, dreifa (6 mg/ml) er ákjósanlegasta lyfjaformið fyrir börn og fullorðna sem eiga erfitt með að gleypa hylki eða þurfa minni skammta. Ef verksmiðjuframleitt oseltamír mixtúruduft, dreifa er ekki fáanlegt, er hægt að blanda dreifu (6 mg/ml) úr Ebilfumin hylkjum í apóteki eða sjúklingar geta blandað dreifuna úr hylkjum heima.

Æskilegra er að velja blöndun í apóteki en blöndun heima. Nákvæmar upplýsingar um blöndun heima er að finna í fylgiseðlinum fyrir Ebilfumin í kaflanum „Ebilfumin mixtúra útbúin heima“.

Nota skal sprautur af viðeigandi stærð og með viðeigandi kvarða til að gefa dreifuna sem blönduð er í apótekinu og við skrefin sem heimablöndun felur í sér. Í báðum tilvikum þurfa helst rétt rúmmál að vera merkt á sprauturnar.

Blöndun í apóteki

6 mg/ml dreifa blönduð úr hylkjum í apóteki

Fullorðnir, unglingar og ungbörn og börn 1 árs og eldri sem geta ekki kyngt heilum hylkjum

Hér er lýst aðferð við að blanda 6 mg/ml dreifu sem nægir einum sjúklingi við lyfjagjöf í 5 daga meðferðarlotu eða varnandi meðferð í 10 daga.

Lyfjafræðingur getur blandað 6 mg/ml dreifu úr Ebilfumin 30 mg, 45 mg eða 75 mg hylkjum með vatni sem inniheldur 0,05% natríumbenzóat sem rotvarnarefni.

Fyrst skal reikna heildarrúmmál af vatni sem nota þarf í blönduna og deila niður fyrir 5 daga meðferðarlotu eða 10 daga lotu við varnandi meðferð handa sjúklingnum. Heildarrúmmálið sem nota þarf er ákveðið út frá þyngd sjúklingsins samkvæmt ráðleggingum í töflunni hér á eftir. Til að hægt sé að draga upp allt að 10 skammta (dregið upp 2 sinnum á dag við meðferð í 5 daga), skal styðjast við dálkinn sem tekur tillit til taps við mælingar við blöndun.

Rúmmál 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki miðað við þyngd sjúklings

Líkamsþyngd

Heildarrúmmál sem blanda skal

Heildarrúmál sem blanda skal

(kg)

miðað við þyngd sjúklings

miðað við þyngd sjúklings

 

(ml)

(ml)

 

Ekki tekið tillit til taps við mælingu

Tekið tillit til taps við mælingu

10 kg til 15 kg

50 ml

60 ml eða 75 ml*

> 15 kg til 23 kg

75 ml

90 ml eða 100 ml*

> 23 kg til 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (eða 150 ml)*

* Ræðst af styrk hylkisins sem notað er.

Síðan skal ákveða fjölda hylkja og magn burðarefnis (vatns sem inniheldur 0,05% w/v af natríumbenzóati sem rotvarnarefni) sem þarf til að blanda heildarrúmmálið (reiknað út samkvæmt ofangreindri töflu) af 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki eins og sýnt er í töflunni hér á eftir:

Fjöldi hylkja og magn burðarefnis sem þarf til að blanda heildarrúmmál 6 mg/ml dreifu í apóteki

Heildarrúmmál

Nauðsynlegur fjöldi af Ebilfumin hylkjum

Nauðsynlegt

af dreifu sem

 

(mg af oseltamivíri)

 

rúmmál

blanda skal

75 mg

45 mg

30 mg

burðarefnis

60 ml

Notið annan

8 hylki

12 hylki

59,5 ml

 

styrkleika af

(360 mg)

(360 mg)

 

 

hylkjum*

 

 

 

75 ml

6 hylki

10 hylki

15 hylki

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

90 ml

Notið annan

12 hylki

18 hylki

89 ml

 

styrkleika af

(540 mg)

(540 mg)

 

 

hylkjum *

 

 

 

100 ml

8 hylki

Notið annan

20 hylki

98,5 ml

 

(600 mg)

styrkleika af

(600 mg)

 

 

 

hylkjum *

 

 

125 ml

10 hylki

Notið annan

25 hylki

123,5 ml

 

(750 mg)

styrkleika af

(750 mg)

 

 

 

hylkjum *

 

 

137,5 ml

11 hylki

Notið annan

Notið annan

136 ml

 

(825 mg)

styrkleika af

styrkleika af

 

 

 

hylkjum *

hylkjum *

 

* Engin samsetning hylkja af þessum styrkleika gefur styrkleikann sem sóst er eftir; því skal nota hylki af öðrum styrkleika.

Í þriðja lagi skal fylgja leiðbeiningunum hér á eftir við blöndun 6 mg/ml dreifu úr Ebilfumin hylkjum:

1.Setjið uppgefið magn af vatni sem inniheldur 0,05% w/v af natríumbensóati sem rotvarnarefni í bikarglas úr gleri af viðeigandi stærð.

2.Opnið tilgreindan fjölda af Ebilfumin hylkjum og setjið innihald hvers hylkis beint í rotvarið vatnið í bikarglasinu.

3.Hrærið í 2 mínútur með viðeigandi áhaldi.

(Athugið: Lyfið, oseltamívírfosfat leysist auðveldlega upp í vatni. Sum hjálparefni Ebilfumin hylkja leysast ekki upp og mynda dreifuna.)

4.Flytjið dreifuna í gula glerflösku eða gula pólýetýlenþalat (PET) flösku. Nota má trekt til að koma í veg fyrir tap á dreifu.

5.Lokið flöskunni með tappa með barnaöryggi.

6.Setjið leiðbeiningamiða á flöskuna með áletruninni „Hristið varlega fyrir notkun“

(Athugið: Þessa dreifu skal hrista varlega fyrir gjöf til að lágmarka tilhneigingu til að hún taki upp loft.)

7.Látið foreldri eða umönnnunaraðila vita að farga skuli því sem hugsanlega er eftir þegar meðferð lýkur. Mælt er með því að þessar upplýsingar komi fram annaðhvort á leiðbeiningamiða á flöskunni eða á merkimiðanum frá apótekinu.

8.Merkið flöskuna með viðeigandi fyrningardegi samkvæmt geymsluskilyrðum (sjá kafla 6.3).

Setjið miða frá apótekinu á flöskuna þar sem fram kemur m.a. nafn sjúklings, leiðbeiningar um skömmtun, notist fyrir dagsetning, nafn lyfsins og aðrar nauðsynlegar upplýsingar samkvæmt reglum fyrir apótek á hverjum stað. Sjáið leiðbeiningar um viðeigandi skömmtun í töflunni hér á eftir.

Skömmtunartafla fyrir 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki úr Ebilfumin hylkjum fyrir ungbörn og börn 1 árs eða eldri

 

 

Rúmmál

 

 

Líkamsþyngd

Skammtur

skammts

Meðferðarskammtur

Varnandi meðferð

(kg)

(mg)

6 mg/ml

(í 5 daga)

(í 10 daga)

10 kg til 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml tvisvar á dag

5 ml einu sinni á dag

> 15 kg til 23 kg

45 mg

7,5 ml

7,5 ml tvisvar á dag

7,5 ml einu sinni á dag

> 23 kg til 40 kg

60 mg

10 ml

10 ml tvisvar á dag

10 ml einu sinni á dag

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

12,5 ml tvisvar á dag

12,5 ml einu sinni á dag

Afhendið dreifuna sem blönduð hefur verið í apótekinu með kvarðaðri munnsprautu til að mæla lítið magn af dreifu. Merkið kvaðann sem samsvarar viðeigandi skammti (samkvæmt skammtatöflunni hér að ofan) á munnsprautu fyrir hvern sjúkling ef hægt er.

Umönnunaraðili verður að blanda viðeigandi skammti saman við jafnmikið magn af sætri fljótandi fæðu, svo sem sykurvatni, súkkulaðisósu, kirsuberjasósu, eða eftirréttasósu (svo sem karamellusósu eða sætri sósu) til að fela beiskt bragðið.

Ungbörn yngri en 1 árs

Hér er lýst aðferð við að blanda 6 mg/ml dreifu sem nægir einum sjúklingi við lyfjagjöf í 5-daga meðferðarlotu eða varnandi meðferð í 10-daga.

Lyfjafræðingurinn getur blandað 6 mg/ml dreifu úr Ebilfumin 30 mg, 45 mg eða 75 mg hylkjum með vatni sem inniheldur 0,05% natríumbenzóat sem rotvarnarefni.

Fyrst skal reikna heildarrúmmál af vatni sem nota þarf í blönduna handa hverjum sjúklingi. Heildarrúmmálið sem nota þarf er ákveðið út frá þyngd sjúklingsins samkvæmt ráðleggingum í töflunni hér á eftir. Til að hægt sé að draga á nákvæman hátt upp allt að 10 skammta (dregið upp

2 sinnum á dag við meðferð í 5 daga), skal styðjast við dálkinn sem tekur tillit til taps við mælingar við blöndun.

Rúmmál 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki miðað við þyngd sjúklings

Líkamsþyngd

Heildarrúmmál sem blanda skal

Heildarrúmál sem blanda skal

(kg)

miðað við þyngd sjúklings

miðað við þyngd sjúklings

 

(ml)

(ml)

 

Ekki tekið tillit til taps við mælingu

Tekið tillit til taps við mælingu

7 kg

að 40 ml

50 ml

> 7 kg til 10 kg

50 ml

60 ml eða 75 ml*

* Ræðst af styrk hylkisins sem notað er.

Síðan skal ákveða fjölda hylkja og magn burðarefnis (vatns sem inniheldur 0,05% w/v af natríumbenzóati sem rotvarnarefni) sem þarf til að blanda heildarrúmmálið (reiknað út samkvæmt ofangreindri töflu) af 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki eins og sýnt er í töflunni hér á eftir:

Fjöldi hylkja og magn burðarefnis sem þarf til að blanda heildarrúmmál 6 mg/ml dreifu í apóteki

Heildarrúmmál

Nauðsynlegur fjöldi af Ebilfumin hylkjum

Nauðsynlegt

af dreifu sem

 

(mg af oseltamivíri)

 

rúmmál

blanda skal

75 mg

45 mg

30 mg

burðarefnis

50 ml

4 hylki

Notið annan

10 hylki

49,5 ml

 

(300 mg)

styrkleika af

(300 mg)

 

 

 

hylkjum*

 

 

60 ml

Notið annan

8 hylki

12 hylki

59,5 ml

 

styrkleika af

(360 mg)

(360 mg)

 

 

hylkjum *

 

 

 

75 ml

6 hylki

10 hylki

15 hylki

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

* Enginn samsetning hylkja af þessum styrkleika gefur styrkleikann sem sóst er eftir; því skal nota hylki af öðrum styrkleika.

Í þriðja lagi skal fylgja leiðbeiningunum hér á eftir við blöndun 6 mg/ml dreifu úr Ebilfumin hylkjum:

1.Setjið uppgefið magn af vatni sem inniheldur 0,05% w/v af natríumbensóati sem rotvarnarefni í bikarglas úr gleri af viðeigandi stærð.

2.Opnið tilgreindan fjölda af Ebilfumin hylkjum og setjið innihald hvers hylkis beint í rotvarið vatnið í bikarglasinu.

3.Hrærið í 2 mínútur með viðeigandi áhaldi.

(Athugið: Lyfið, oseltamívír fosfat leysist auðveldlega upp í vatni. Sum hjálparefni Ebilfumin hylkja leysast ekki upp og mynda dreifuna.)

4.Flytjið dreifuna í gula glerflösku eða gula pólýetýlenþalat (PET) flösku. Nota má trekt til að koma í veg fyrir tap á dreifu.

5.Lokið flöskunni með tappa með barnaöryggi.

6.Setjið leiðbeiningamiða á flöskuna með áletruninni „Hristið varlega fyrir notkun“

(Athugið: Þessa dreifu skal hrista varlega fyrir gjöf til að lágmarka tilhneigingu til að hún taki upp loft.)

7.Látið foreldri eða umönnnunaraðila vita að farga skuli því sem hugsanlega er eftir þegar meðferð lýkur. Mælt er með því að þessar upplýsingar komi fram annaðhvort á leiðbeiningamiða á flöskunni eða á merkimiðanum frá apótekinu.

8.Merkið flöskuna með viðeigandi fyrningardegi samkvæmt geymsluskilyrðum (sjá kafla 6.3).

Setjið miða frá apótekinu á flöskuna þar sem fram kemur m.a. nafn sjúklings, leiðbeiningar um skömmtun, notist fyrir dagsetning, nafn lyfsins og aðrar nauðsynlegar upplýsingar samkvæmt reglum fyrir apótek á hverjum stað. Sjáið leiðbeiningar um viðeigandi skömmtun í töflunni hér á eftir.

Skömmtunartafla fyrir 6 mg/ml dreifu sem blönduð er í apóteki úr Ebilfumin hylkjum fyrir ungbörn yngri en 1 árs

Líkams-

Skammtur

Rúmmál í

Meðferðar-

Fyrirbyggjandi

Sprautustærð

þyngd

(mg)

skammti

skammtur

skammtur

sem nota á

(rúnnað af í

 

(6 mg/ml)

(fyrir 5 daga)

(fyrir 10 daga)

(0,1 ml skali)

næstu

 

 

 

 

 

0,5 kg)

 

 

 

 

 

3 kg

9 mg

1,5 ml

1,5 ml tvisvar

1,5 ml einu sinni á

2,0 ml eða 3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

1,8 ml tvisvar

1,8 ml einu sinni á

2,0 ml eða 3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

4 kg

12 mg

2,0 ml

2,0 ml tvisvar

2,0 ml einu sinni á

3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

2,3 ml tvisvar

2,3 ml einu sinni á

3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

2,5 ml tvisvar

2,5 ml einu sinni á

3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

2,8 ml tvisvar

2,8 ml einu sinni á

3,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

3,0 ml tvisvar

3,0 ml einu sinni á

3,0 ml (eða 5,0 ml)

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

3,3 ml tvisvar

3,3 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

3,5ml tvisvar

3,5 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

3,8 ml tvisvar

3,8 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

4,0 ml tvisvar

4,0 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

4,3 ml tvisvar

4,3 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

4,5 ml tvisvar

4,5 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

4,8 ml tvisvar

4,8 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

5,0 ml tvisvar

5,0 ml einu sinni á

5,0 ml

 

 

 

sinnum á dag

dag

 

Afhendið dreifuna sem blönduð hefur verið í apótekinu með munnsprautu sem kvörðuð er til að mæla lítið magn af dreifu. Merkið kvaðann á munnsprautunni sem samsvarar viðeigandi skammti (samkvæmt skammtatöflunni hér að ofan) fyrir hvern sjúkling ef hægt er.

Umönnunaraðili verður að blanda viðeigandi skammti saman við jafnmikið magn af sætri fjjótandi fæðu, svo sem sykurvatni, súkkulaðisósu, kirsuberjasósu, eða eftirréttasósu (svo sem karamellusósu eða sætri sósu) til að fela beiskt bragðið.

Heimablöndun

Þegar verksmiðjuframleidd oseltamivír mixtúra, dreifa til inntöku er ekki fáanleg, verður að nota dreifu sem blönduð er í apóteki úr Ebilfumin hylkjum (sjá nákvæmar leiðbeiningar hér að framan). Ef hvorki er hægt að fá verksmiðjuframleitt mixtúruduft, dreifu nédreifu blandaða í apóteki er hægt að blanda Ebilfumin ,mixtúru heima.

Þegar viðeigandi styrkleiki af hylkjum fæst fyrir skammtinn sem nota þarf, er skammturinn gefinn með því að opna hylkið og blanda innihaldi þess saman við að hámarki eina teskeið af hentugri sætri fæðutegund. Beiskt bragðið er hægt að dylja með t.d. sykurvatni, súkkulaðisósu, kirsuberjasósu,

eftirréttasósu (svo sem karamellusósu eða sætri sósu). Hræra skal í blöndunni og gefa sjúklingnum hana alla. Blöndunni verður að kyngja strax eftir að hún er útbúin.

Þegar aðeins fást 75 mg hylki og gefa þarf 30 mg eða 45 mg skammta felur blöndun Ebilfumin dreifunnar í sér viðbótarskref. Nákvæmar leiðbeiningar er að finna í fylgiseðlinum sem fylgir Ebilfumin hylkjum í kaflanum „Ebilfumin mixtúra útbúin heima“.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Ísland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

EU/1/14/915/001 (10 hörð hylki þynnur)

EU/1/14/915/002 (10 hörð hylki glös)

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

EU/1/14/915/003 (10 hörð hylki glös)

EU/1/14/915/004 (10 hörð hylki þynnur

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

EU/1/14/915/005 (10 hörð hylki þynnur)

EU/1/14/915/006 (10 hörð hylki glös)

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 22 maí 2014

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf