Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – áletranir - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEbilfumin
ATC-kóðiJ05AH02
Efnioseltamivir
FramleiðandiActavis Group PTC ehf

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Miði á HDPE töfluglas og ytri askja fyrir töfluglas og þynnu

1.HEITI LYFS

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Oseltamivír

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 30 mg af oseltamivíri.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

10 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Ísland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/915/001 (10 hörð hylki þynnur)

EU/1/14/915/002 (10 hörð hylki glös)

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Ebilfumin 30 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

PC: {númer} SN: {númer} NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Ebilfumin 30 mg hörð hylki

Oseltamivír

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Miði á HDPE töfluglas og ytri askja fyrir töfluglas og þynnu

1. HEITI LYFS

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Oseltamivír

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 45 mg af oseltamivíri.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/915/003 (10 hörð hylki glös)

EU/1/14/915/004 (10 hörð hylki þynnur)

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Ebilfumin 45 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

PC: {númer} SN: {númer} NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Ebilfumin 45 mg hörð hylki

Oseltamivír

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Miði á HDPE töfluglas og ytri askja fyrir töfluglas og þynnu

1. HEITI LYFS

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

Oseltamivír

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur oseltamivírfosfat samsvarandi 75 mg af oseltamivíri.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

10 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Ísland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/915/005 (10 hörð hylki þynnur)

EU/1/14/915/006 (10 hörð hylki glös)

13. LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Ebilfumin 75 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

[Eingöngu fyrir ytri öskju:]

PC: {númer} SN: {númer} NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnur

1. HEITI LYFS

Ebilfumin 75 mg hörð hylki

Oseltamivír

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Actavis

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf