Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – áletranir - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEndolucinBeta
ATC-kóðiV10X
Efnilutetium (177 Lu) chloride
FramleiðandiITG Isotope Technologies Garching GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MÁLMDÓS og YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

EndolucinBeta 40 GBq/ml forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn

Lútesín (177Lu) klóríð

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 40 GBq af lútesín (177Lu) klóríði á viðmiðunartíma.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Saltsýrulausn

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

RÚMMÁL:

ml

 

VIRKNI:

GBq/hettuglas á ART

Eðlisvirkni:

GBq/mg á ART

 

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar eftir geislamerkingu in vitro.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til að forðast óþarfa geislamengun.

Geymið lyfið í samræmi við gildandi reglugerðir um geymslu geislavirkra efna.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

2 ml hettuglas: EU/1/16/1105/001

10 ml hettuglas: EU/1/16/1105/002

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

BLÝÍLÁT

1. HEITI LYFS

EndolucinBeta 40 GBq/ml forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn

Lútesín (177Lu) klóríð

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af lausn inniheldur 40 GBq af lútesín (177Lu) klóríði á viðmiðunartíma.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Saltsýrulausn

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forefni fyrir geislavirkt lyf, lausn.

RÚMMÁL:

ml

 

VIRKNI:

GBq/hettuglas á ART

Eðlisvirkni:

GBq/mg á ART

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar eftir geislamerkingu in vitro.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til að forðast óþarfa geislamengun.

Geymið lyfið í samræmi við gildandi reglugerðir um geymslu geislavirkra efna.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

2 ml hettuglas: EU/1/16/1105/001

10 ml hettuglas: EU/1/16/1105/002

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS (2 ml, 10 ml)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Lútesín (177Lu) klóríð

2.LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

RÚMMÁL: ml

6.ANNAÐ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching

Þýskaland

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf