Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – áletranir - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEnzepi
ATC-kóðiA09AA02
Efnipancreas powder
FramleiðandiAllergan Pharmaceuticals International Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA - 5.000 einingar

1.HEITI LYFS

Enzepi 5.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hylki af Enzepi inniheldur 39,8 mg af brisdufti úr briskirtlum svína, sem hefur eftirfarandi ensímvirkni:

 

 

fitusundrandi virkni:

 

 

 

 

 

5.000 Ph. Eur. einingar

 

 

sterkjusundrandi virkni:

 

ekki minni en

1.600 Ph. Eur. einingar

 

 

próteinsundrandi virkni:

 

ekki minni en

130 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

markaðsleyfi

 

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Hylkin má ekki tyggja

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í að hámarki 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

Dagsetning opnunar:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/001 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/002 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/003 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/004 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enzepi 5.000

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA - 10.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 10.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hylki af Enzepi inniheldur 83,7 mg af brisdufti úr briskirtlum svína, sem hefur eftirfarandi ensímvirkni:

 

 

fitusundrandi virkni:

 

 

 

 

 

10.000 Ph. Eur. einingar

 

 

sterkjusundrandi virkni:

 

ekki minni en

3.200 Ph. Eur. einingar

 

 

próteinsundrandi virkni:

 

ekki minni en

270 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

lengur

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

Dagsetning opnunar:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/005 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/006 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/007 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/008 200 magasýruþolin hörð hylki

13.

LOTUNÚMER

 

 

lengur

 

 

 

Lot

 

 

ekki

 

14.

 

 

 

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

er

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enzepi 10.000

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA - 25.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 25.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hylki af Enzepi inniheldur 209,3 mg af brisdufti úr briskirtlum svína, sem hefur eftirfarandi ensímvirkni:

 

 

fitusundrandi virkni:

 

 

 

 

 

25.000 Ph. Eur. einingar

 

 

sterkjusundrandi virkni:

 

ekki minni en

4.800 Ph. Eur. einingar

 

 

próteinsundrandi virkni:

 

ekki minni en

410 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

lengur

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

6.SÉRSTÖKLyfiðVARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

Dagsetning opnunar:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/009 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/010 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/011 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/012 200 magasýruþolin hörð hylki

13.

LOTUNÚMER

 

lengur

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lot

 

 

 

 

 

er

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGARekki

 

16.

Lyfið

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enzepi 25.000

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA - 40.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 40.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hylki af Enzepi inniheldur 334,9 mg af brisdufti úr briskirtlum svína, sem hefur eftirfarandi ensímvirkni:

 

 

fitusundrandi virkni:

 

 

 

 

40.000 Ph. Eur. einingar

 

 

sterkjusundrandi virkni:

ekki minni en

7.800 Ph. Eur. einingar

 

 

próteinsundrandi virkni:

ekki minni en

650 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

markaðsleyfi

 

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

er

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

Dagsetning opnunar:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/013 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/014 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/015 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/016 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Enzepi 40.000

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI - 5.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 5.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

 

Hvert hylki inniheldur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lípasa:

 

 

 

 

 

5.000 Ph. Eur. einingar

 

 

amýlasa:

 

 

 

ekki minna en

1.600 Ph. Eur. einingar

 

 

próteasa:

 

 

 

ekki minna en

130 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

markaðsleyfi

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í mest 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/001 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/002 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/003 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/004 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI - 10.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 10.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft.

2. VIRK(T) EFNI

 

Hvert hylki inniheldur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lípasa:

 

 

 

 

 

10.000 Ph. Eur. einingar

 

 

amýlasa:

 

 

 

ekki minna en

3.200 Ph. Eur. einingar

 

 

próteasa:

 

 

 

ekki minna en

270 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

markaðsleyfi

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í mest 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/005 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/006 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/007 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/008 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI - 25.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 25.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

 

Hvert hylki inniheldur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lípasa:

 

 

 

 

 

25.000 Ph. Eur. einingar

 

 

amýlasa:

 

 

 

ekki minna en

4.800 Ph. Eur. einingar

 

 

próteasa:

 

 

 

ekki minna en

410 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

markaðsleyfi

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í mest 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/009 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/010 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/011 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/012 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

 

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

Lyfið

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á GLASI - 40.000 einingar

1. HEITI LYFS

Enzepi 40.000 einingar, magasýruþolið hart hylki

Brisduft

2. VIRK(T) EFNI

 

Hvert hylki inniheldur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lípasa:

 

 

 

 

 

40.000 Ph. Eur. einingar

 

 

amýlasa:

 

 

 

ekki minni en

7.800 Ph. Eur. einingar

 

 

próteasa:

 

 

 

ekki minni en

650 Ph. Eur. einingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

markaðsleyfi

 

20 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

með

 

 

50 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

100 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

200 magasýruþolin hörð hylki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Hylkin má ekki tyggja.

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

Til inntöku.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Ekki má gleypa þurrkefnið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar glasið hefur verið opnað má geyma lyfið í mest 6 mánuði við lægri hita en 25°C í vel lokuðu upprunalegu íláti.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1113/013 20 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/014 50 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/015 100 magasýruþolin hörð hylki EU/1/16/1113/016 200 magasýruþolin hörð hylki

13. LOTUNÚMER

Lot

 

 

 

lengur

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

15.

 

 

ekki

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

16.

Lyfið

er

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf