Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – áletranir - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEpisalvan
ATC-kóðiD03AX13
Efnibetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
FramleiðandiBirken AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA og TÚPA

1.HEITI LYFS

Episalvan hlaup

Birkibarkarútdráttur

2.VIRK(T) EFNI

1 g af hlaupi inniheldur: 100 mg af birkibarkarútdrætti (sem þurran, hreinsaðan útdrátt) úr Betula pendula/Betula pubescens, sem samsvarar 72-88 mg af betúlíni.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Sólblómaolía.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup. 23,4 g

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar á húð.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Aðeins einnota. Fargið eftir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

 

ema-combined-h3938is

Pg. 13

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1069/001

13.MARKAÐSLEYFISNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Episalvan hlaup (eingöngu askja)

 

ema-combined-h3938is

Pg. 14

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf