Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erelzi (etanercept) – áletranir - L04AB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsErelzi
ATC-kóðiL04AB01
Efnietanercept
FramleiðandiSandoz GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA ÚR EININGAPAKKNINGU – 25 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1.HEITI LYFS

Erelzi 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2.VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 25 mg etanercept.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

2 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

4 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/001

EU/1/17/1195/002

EU/1/17/1195/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 25 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) – 25 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 25 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 12 (3 pakkningar með 4) áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 25 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) – 25 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 25 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 25 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

4 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði. Hluti af fjölpakkningu. Skal ekki selja sem staka vöru.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 25 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI FYRIR SKAMMTABAKKA - 25 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 25 mg Stungulyf etanercept

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

SC

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á SJÁLFA LITLU PAKKNINGS EININGUNA.

TEXTI FYRIR ÁLETRUN ÁFYLLTRAR SPRAUTU –– 25 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Erelzi 25 mg stungulyf entanercept s.c.

2.AÐFERÐIR VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA ÚR EININGAPAKKNINGU – 50 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 áfyllt sprauta með nálaröryggisbúnaði

2 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

4 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/005

EU/1/17/1195/006

EU/1/17/1195/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) – 50 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 12 (3 pakkningar með 4) áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) – 50 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfyllt sprauta inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

4 áfylltar sprautur með nálaröryggisbúnaði. Hluti af fjölpakkningu. Skal ekki selja sem staka vöru.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprauturnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/008

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM TEXTI FYRIR SKAMMTABAKKA - 50 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg Stungulyf etanercept

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

SC

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á SJÁLFA LITLU PAKKNINGS EININGUNA.

TEXTI FYRIR ÁLETRUN ÁFYLLTRAR SPRAUTU –– 50 MG ÁFYLLT SPRAUTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Erelzi 50 mg stungulyf entanercept s.c.

2. AÐFERÐIR VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA ÚR EININGAPAKKNINGU – 50 MG ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 SensoReady áfylltur lyfjapenni

2 SensoReady áfylltir lyfjapennar

4 SensoReady áfylltir lyfjapennar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið SensoReady áfyllta lyfjapennann í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi. Geymið SensoReady áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/009

EU/1/17/1195/010

EU/1/17/1195/011

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (MEÐ BLUE BOX) – 50 MG ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 12 (3 pakkningar með 4) SensoReady áfylltir lyfjapennar.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið SensoReady áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA ÚR FJÖLPAKKNINGU (ÁN BLUE BOX) – 50 MG ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS

Erelzi 50 mg stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna etanercept

2. VIRKT EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 50 mg etanercept.

3. HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni eru:

Vatnsfrí sítrónusýra, natríum sítrat tvíhýdrat, natríum klóríð, súkrósa, L-lýsín hýdróklóríð, natríum hýdroxíð, saltsýra og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

4 SensoReady áfylltir lyfjapennar. Hluti af fjölpakkningu. Skal ekki selja sem staka vöru.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Einnota.

Til notkunar undir húð.

Innsprautun:

Gefið lausninni 15 til 30 mínútur til að ná stofuhita fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið SensoReady áfylltu lyfjapennana í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/17/1195/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

„QR-kóða skal setja hér“ + <www.erelzi.eu>

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Erelzi 50 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á SJÁLFA LITLU PAKKNINGS EININGUNA.

TEXTI FYRIR ÁLETRUN ÁFYLLTS LYFJAPENNA –– 50 MG ÁFYLLTUR LYFJAPENNI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Erelzi 50 mg Stungulyf entanercept SC

2. AÐFERÐIR VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf