Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eucreas (vildagliptin / metformin hydrochloride) – áletranir - A10BD08

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsEucreas
ATC-kóðiA10BD08
Efnivildagliptin / metformin hydrochloride
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR

1.HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 850 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 660 mg af metformini).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

10 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

360 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/001

10 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/002

30 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/003

60 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/004

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/005

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/006

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/019

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/020

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/021

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/022

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/023

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/024

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/850 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 850 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 660 mg af metformini).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/013

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/014

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/015

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/031

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/032

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/033

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/850 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 850 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 660 mg af metformini).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

Fjölpakkning: 120 (2 öskjur sem hvor inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 180 (3 öskjur sem hver inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 360 (6 öskjur sem hver inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/013

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/014

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/015

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/031

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/032

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/033

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/850 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKAR PAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 1000 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 780 mg af metformini).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

10 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

120 filmuhúðaðar töflur

180 filmuhúðaðar töflur

360 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/007

10 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/008

30 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/009

60 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/010

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/425/011

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/012

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/025

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/026

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/027

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/028

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/029

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/030

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/1000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 1000 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 780 mg af metformini).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

60 filmuhúðaðar töflur. Hluti af fjölpakkningu sem ekki má selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/016

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/017

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/018

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/034

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/035

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/036

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/1000 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA FYRIR FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Eucreas 50 mg/1000 mg filmuhúðaðar töflur vildagliptin/metformin hýdróklóríð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 50 mg vildagliptin og 1000 mg metformin hýdróklóríð (sem samsvarar 780 mg af metformini).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

Fjölpakkning: 120 (2 öskjur sem hvor inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 180 (3 öskjur sem hver inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

Fjölpakkning: 360 (6 öskjur sem hver inniheldur 60) filmuhúðaðar töflur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum (þynnu) til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/425/016

120 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/017

180 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/018

360 filmuhúðaðar töflur

(PA/Ál/PVC/Ál)

 

 

 

EU/1/07/425/034

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

EU/1/07/425/035

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

EU/1/07/425/036

filmuhúðaðar töflur

(PCTFE/PVC/Ál)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Eucreas 50 mg/1000 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf