Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) – áletranir - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsExalief
ATC-kóðiN03AF04
Efnieslicarbazepine acetate
FramleiðandiBIAL - Portela

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 7, 14 eða 28 töflum

1.HEITI LYFS

Exalief 400 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 400 mg af eslikarbazepín asetati.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 töflur

14 töflur

28 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portúgal

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/520/001

7 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

 

EU/1/09/520/002

14 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/003

28 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/004

7 töflur - PVC/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/005

14 töflur - PVC/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/006

28 töflur - PVC/ÁL þynna

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exalief 400 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

ÁL/ÁL þynna PVC/ÁL þynna

1. HEITI LYFS

Exalief 400 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 30 eða 60 töflum

1. HEITI LYFS

Exalief 600 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 600 mg af eslikarbazepín asetati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

60 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portúgal

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/09/520/007

 

 

 

30 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/008

60 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

 

 

EU/1/09/520/009

30 töflur - PVC/ÁL þynna

 

 

 

EU/1/09/520/010

60 töflur - PVC/ÁL þynna

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exalief 600 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

ÁL/ÁL þynna PVC/ÁL þynna

1. HEITI LYFS

Exalief 600 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM Askja fyrir HDPE glös og HDPE glös með 90 töflum

1. HEITI LYFS

Exalief 600 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 600 mg af eslikarbazepín asetati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

90 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portúgal

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/520/011

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exalief 600 mg

(aðeins ytri umbúðir)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja með 20, 30 60 eða 90 töflum

1. HEITI LYFS

Exalief 800 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg af eslikarbazepín asetati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portúgal

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/520/012

20 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/013

30 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/014

60 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/015

90 töflur - ÁL/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/016

20 töflur - PVC/ÁL þynna

 

EU/1/09/520/017

30 töflur - PVC/ÁL þynna

EU/1/09/520/018

60 töflur - PVC/ÁL þynna

EU/1/09/520/019

90 töflur - PVC/ÁL þynna

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exalief 800 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM

ÁL/ÁL þynna PVC/ÁL þynna

1. HEITI LYFS

Exalief 800 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM Askja fyrir HDPE glös og HDPE glös með 90 töflum

1. HEITI LYFS

Exalief 800 mg töflur

Eslikarbazepín asetat

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 800 mg af eslikarbazepín asetati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

90 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BIAL - Portela & Cª , SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portúgal

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/520/020

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exalief 800 mg

(aðeins ytri umbúðir)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf