Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exelon (rivastigmine) – áletranir - N06DA03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsExelon
ATC-kóðiN06DA03
Efnirivastigmine
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Exelon 1,5 mg hörð hylki rivastigmin

2.VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 1,5 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki

56 hörð hylki

112 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/001

28 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/002

56 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/003

112 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 1,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Exelon 1,5 mg hörð hylki rivastigmin

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á TÖFLUGLASI

1. HEITI LYFS

Exelon 1,5 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 1,5 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/066/014

13.LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 1,5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Exelon 3,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 3,0 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki

56 hörð hylki

112 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/004

28 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/005

56 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/006

112 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 3,0 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Exelon 3,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á TÖFLUGLASI

1. HEITI LYFS

Exelon 3,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 3,0 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/066/015

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 3,0 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Exelon 4,5 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 4,5 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki

56 hörð hylki

112 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/007

28 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/008

56 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/009

112 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 4,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Exelon 4,5 mg hörð hylki rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á TÖFLUGLASI

1. HEITI LYFS

Exelon 4,5 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 4,5 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/066/016

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 4,5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1. HEITI LYFS

Exelon 6,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 6,0 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki

56 hörð hylki

112 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/010

28 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/011

56 hörð hylki

 

 

 

EU/1/98/066/012

112 hörð hylki

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 6,0 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Exelon 6,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á TÖFLUGLASI

1. HEITI LYFS

Exelon 6,0 mg hörð hylki rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

1 hylki inniheldur 6,0 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Gleypið hylkin í heilu lagi án þess að brjóta þau eða opna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/066/017

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 6,0 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA OG MERKIMIÐI Á FLÖSKU

1. HEITI LYFS

Exelon 2 mg/ml mixtúra, lausn rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 2 mg af rivastigmini sem rivastigminhýdrógentartrat.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: Natríumbenzoat, sítrónusýru, natríumsítrat, litarefnið kinolin gult (E104) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúra, lausn 50 ml

120 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Nota skal Exelon mixtúru, lausn innan 1 mánaðar eftir að flaskan er fyrst opnuð.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30 C. Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa. Geymið flöskuna í uppréttri stöðu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/066/018

50 ml

 

EU/1/98/066/013

120 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 2 mg/ml [einungis á öskju]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 5 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 9 mg og losar 4,6 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

30 forðaplástrar

42 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/019

7 forðaplástrar

 

 

 

EU/1/98/066/020

30 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/031

42 forðaplástrar

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 4,6 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 5 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 9 mg og losar 4,6 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/022

90 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/032

84 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 4,6 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 5 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 9 mg og losar 4,6 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 60 (2 öskjur sem hvor inniheldur 30) forðaplástrar

Fjölpakkning: 90 (3 öskjur sem hver inniheldur 30) forðaplástrar

Fjölpakkning: 84 (2 öskjur sem hvor inniheldur 42) forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/022

90 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/032

84 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 4,6 mg/24 h

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

POKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Exelon 4,6 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur í hverjum poka

6.ANNAÐ

Notið einn plástur á sólarhring. Fjarlægið eldri plásturinn áður en NÝR plástur er settur á.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 10 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 18 mg og losar 9,5 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

30 forðaplástrar

42 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/023

7 forðaplástrar

 

 

 

EU/1/98/066/024

30 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/033

42 forðaplástrar

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 9,5 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 10 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 18 mg og losar 9,5 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

42 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/026

90 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/034

84 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 9,5 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 10 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 18 mg og losar 9,5 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 60 (2 öskjur sem hvor inniheldur 30) forðaplástrar

Fjölpakkning: 90 (3 öskjur sem hver inniheldur 30) forðaplástrar

Fjölpakkning: 84 (2 öskjur sem hvor inniheldur 42) forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/026

90 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/034

84 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 9,5 mg/24 h

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

POKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Exelon 9,5 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur í hverjum poka

6. ANNAÐ

Notið einn plástur á sólarhring. Fjarlægið eldri plásturinn áður en NÝR plástur er settur á.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR STAKPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Exelon 13,3 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 15 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 27 mg og losar 13,3 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 forðaplástrar

30 forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

EU/1/98/066/027

7 forðaplástrar

 

 

 

EU/1/98/066/028

30 forðaplástrar

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 13,3 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (ÁN „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 13,3 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 15 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 27 mg og losar 13,3 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðaplástrar. Hluti af fjölpakkningu. Má ekki selja stakan.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/030

90 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 13,3 mg/24 h

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGAR (MEÐ „BLUE BOX“)

1. HEITI LYFS

Exelon 13,3 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. VIRK(T) EFNI

Hver 15 cm2 forðaplástur inniheldur rivastigmin 27 mg og losar 13,3 mg/24 klst.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: lakkaða polyetylen tereftalat filmu, alfa-tocoferol, poly(butylmetacrylat, metylmetacrylat), acrylic copolymer, siliconolíu, dimeticon, fluoropolymerhúðaða polyesterfilmu.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 60 (2 öskjur sem hvor inniheldur 30) forðaplástrar

Fjölpakkning: 90 (3 öskjur sem hver inniheldur 30) forðaplástrar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C.

Geymið plásturinn í pokanum fram að notkun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limitied

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 forðaplástrar

 

 

EU/1/98/066/030

90 forðaplástrar

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Exelon 13,3 mg/24 h

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

POKI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Exelon 13,3 mg/24 klst. forðaplástur rivastigmin

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar um húð

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 forðaplástur í hverjum poka

6. ANNAÐ

Notið einn plástur á sólarhring. Fjarlægið eldri plásturinn áður en NÝR plástur er settur á.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf