Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – áletranir - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFablyn
ATC-kóðiG03
Efnilasofoxifene tartrate
FramleiðandiDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGAR (30 filmuhúðaðar töflur)
1. HEITI LYFS
FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur lasofoxifen

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur lasofoxifen tartat, samsvarandi 500 míkrógrömmum af lasofoxifeni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

Inniheldur laktósa.

 

 

 

markaðsleyfi

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

með

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku.

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/500/001

 

 

með

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

lengur

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

 

 

15. Lyfið

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

er

FABLYN

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGAR (7 filmuhúðaðar töflur)
1. HEITI LYFS
FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur lasofoxifen

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur lasofoxifen tartat, samsvarandi 500 míkrógrömmum af lasofoxifeni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

Inniheldur laktósa.

 

 

 

markaðsleyfi

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

með

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku.

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/500/001

 

 

með

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

lengur

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

 

 

15. LyfiðNOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIer

FABLYN

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR FLÖSKUPAKKNINGAR (90 filmuhúðaðar töflur)
1. HEITI LYFS
FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur lasofoxifen

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur lasofoxifen tartat, samsvarandi 500 míkrógrömmum af lasofoxifeni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

Inniheldur laktósa.

 

 

 

markaðsleyfi

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

með

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku.

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/500/001

 

 

með

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

lengur

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

 

 

15. LyfiðNOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIer

FABLYN

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGAR (28 filmuhúðaðar töflur)
1. HEITI LYFS
FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur lasofoxifen

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur lasofoxifen tartat, samsvarandi 500 míkrógrömmum af lasofoxifeni.

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

Inniheldur laktósa.

 

 

 

markaðsleyfi

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

með

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til inntöku.

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

 

NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Innsigluð pakkning.

Notið ekki ef innsiglið er rofið.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/500/001

 

 

með

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

lengur

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

ekki

 

 

15. LyfiðNOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRIer

FABLYN

markaðsleyfi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

FLÖSKUMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur

lasofoxifen

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

Til inntöku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

3.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

EXP:

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

 

 

lengur

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ANNAÐ

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR -7töflur

1. HEITI LYFS

FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur

lasofoxifen

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Eberth

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

 

 

 

lengur

5. ANNAÐ

 

 

 

 

 

Mán

 

 

 

 

Þri

 

 

ekki

 

Mið

 

 

 

 

 

 

 

Fim

 

er

 

 

Fös

Lyfið

 

 

 

 

 

Lau

 

 

 

 

 

 

 

Sun

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR - 30 töflur

1. HEITI LYFS

FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur

lasofoxifen

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Eberth

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Lyfið

 

ekki

lengur

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR - 28 töflur

1. HEITI LYFS

FABLYN 500 míkrógrömm filmuhúðaðar töflur

lasofoxifen

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Eberth

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot:

 

 

 

lengur

5. ANNAÐ

 

 

 

 

 

Mán

 

 

 

 

Þri

 

 

ekki

 

Mið

 

 

 

 

 

 

 

Fim

 

er

 

 

Fös

Lyfið

 

 

 

 

 

Lau

 

 

 

 

 

 

 

Sun

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf