Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabrazyme (agalsidase beta) – áletranir - A16AB04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFabrazyme
ATC-kóðiA16AB04
Efniagalsidase beta
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (1 HETTUGLAS, 5 HETTUGLÖS, 10 HETTUGLÖS)

1.HEITI LYFS

Fabrazyme 35 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. agalsídasi beta

2.VIRK(T) EFNI

Í einu hettuglasi með stofni eru 35 mg af agalsídasa beta.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

mannitól

einbasískt natríumfosfat einhýdrat tvíbasískt natríumfosfat heptahýdrat. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni. lausn.

10 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins einnota.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C – 8 C).

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga á ónotaðri upplausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/188/001 1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn EU/1/01/188/002 5 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni. lausn EU/1/01/188/003 10 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fabrazyme 35 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Fabrazyme 35 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. agalsídasi beta

Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

Genzyme Europe B.V. – NL

Geymið í kæli (2 C-8 C).

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (1 HETTUGLAS, 5 HETTUGLÖS, 10 HETTUGLÖS)

1. HEITI LYFSINS

Fabrazyme 5 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. agalsídasi beta

2. VIRK(T) EFNI

Í einu hettuglasi með stofni eru 5 mg af agalsídasa beta.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

mannitól

einbasískt natríumfosfat einhýdrat tvíbasískt natríumfosfat heptahýdrat. Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

10 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins einnota.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C – 8 C).

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga á ónotaðri upplausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFI

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/188/004 1 hettuglas með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn EU/1/01/188/005 5 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni. lausn EU/1/01/188/006 10 hettuglös með stofni fyrir innrennslisþykkni, lausn

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fabrazyme 5 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR EF MEÐ ÞARF

Fabrazyme 5 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn. agalsídasi beta

Til notkunar í bláæð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

Genzyme Europe B.V. – NL

Geymið í kæli (2 C-8 C).

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf