Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – áletranir - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFareston
ATC-kóðiL02BA02
Efnitoremifene
FramleiðandiOrion Corporation

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA 30 TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Fareston 60 mg töflur toremifen

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla innheldur 60 mg toremifen (sem sítrat)

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: inniheldur laktósa. Sjá nánar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINNLAND

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/004/001

13.LOTUNÚMER

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fareston 60 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA 100 TÖFLUR

1.HEITI LYF

Fareston 60 mg töflur toremifen

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 60 mg toremifen (sem sítrat)

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: inniheldur laktósa. Sjá nánar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

100töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINNLAND

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/004/002

13. LOTUNÚMER

Lotunr

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fareston 60 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Fareston 60 mg töflur toremifen

2.NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

ORION CORPORATION

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf