Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Forsendur fyrir, eða takmarkanir á, afgreiðslu og notkun - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nafn lyfsFertavid
ATC-kóðiG03GA06
Efnifollitropin beta
FramleiðandiMerck Sharp

A. FRAMLEIÐENDUR LÍFFRÆÐILEGRA VIRKRA EFNA OG FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisföng framleiðenda líffræðilegs virks efnis

N.V. Organon

Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss

Veersemeer 4, 5347 JN Oss

Holland

Heiti og heimilisföng framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Fertavid stungulyf, lausn í hettuglasi 50 a.e./0,5 ml, 75 a.e./0,5 ml, 100 a.e./0,5 ml, 150 a.e./0,5 ml, 200 a.e./0,5 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

N5349 AB Oss

Veersemeer4, 5347 JN Oss

Holland

Fertavid stungulyf, lausn í rörlykjum 150 a.e./0,18 ml, 300 a.e./0,36 ml, 600 a.e./0,72 ml, 900 a.e./1,08 ml:

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Organon (Ireland) Ltd. P.O. Box 2857 Swords, Co. Dublin Írland

Heiti og heimilisfang framleiðanda sem ábyrgur er fyrir lokasamþykkt viðkomandi lotu skal koma fram í prentuðum fylgiseðli.

B.FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, kafla 4.2).

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.>

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

Áætlun um áhættustjórnun

Á ekki við.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf