Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – áletranir - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsGardasil
ATC-kóðiJ07BM01
Efnihuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
FramleiðandiMSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ORÐSENDING Á YTRI ÖSKJU

Gardasil , stungulyf, dreifa – hettuglas með stökum skammti, pakkning með 1, 10 eða 20 einingum

1.HEITI LYFS

Gardasil, stungulyf, dreifa.

Bóluefni gegn mannapapillomaveiru [af gerð 6, 11, 16, 18] (raðbrigði, aðsogað).

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Mannapapillomaveira af gerð 6 L1 prótein

20 µg

Mannapapillomaveira af gerð 11 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 16 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 18 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust ál-hýdroxý-fosfat-súlfat (0,225 mg Al)

3.HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa.

1 skammtur í hettuglasi, 0,5 ml.

10 stakir skammtar í hettuglasi, 0,5 ml hver.

20 stakir skammtar í hettuglasi, 0,5 ml hver.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva (i.m.).

Hristist vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/357/001 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/357/002 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/357/018 – pakkning með 20 einingum

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁLETRUN HETTUGLASS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gardasil, stungulyf, dreifa.

Til i.m. notkunar.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur, 0,5 ml.

6.ANNAÐ

MSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN YTRI ÖSKJU

Gardasil, stungulyf, dreifa – áfyllt sprauta án nálar, pakkning með 1, 10 eða 20 einingum

1. HEITI LYFS

Gardasil, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mannapapillomaveiru [af gerð 6, 11, 16, 18] (raðbrigði, aðsogað).

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Mannapapillomaveira af gerð 6 L1 prótein

20 µg

Mannapapillomaveira af gerð 11 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 16 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 18 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust ál-hýdroxý-fosfat-súlfat (0,225 mg Al).

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

1 skammtur, 0,5 ml áfyllt sprauta án nálar.

10 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur án nála.

20 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur án nála.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva (i.m.).

Hristist vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/357/003 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/357/004 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/357/019 – pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN YTRI ÖSKJU

Gardasil, stungulyf, dreifa – áfyllt sprauta með einni lausri nál, pakkning með 1, 10 eða 20 einingum

1. HEITI LYFS

Gardasil, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mannapapillomaveiru [af gerð 6, 11, 16, 18] (raðbrigði, aðsogað).

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Mannapapillomaveira af gerð 6 L1 prótein

20 µg

Mannapapillomaveira af gerð 11 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 16 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 18 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust ál-hýdroxý-fosfat-súlfat (0,225 mg Al).

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

1 skammtur, 0,5 ml áfyllt sprauta með einni lausri nál.

10 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur, hver með einni lausri nál. 20 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur, hver með einni lausri nál.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva (i.m.).

Hristist vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/357/005 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/357/006 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/357/020 – pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ÁLETRUN YTRI ÖSKJU

Gardasil, stungulyf, dreifa – áfyllt sprauta með tveimur lausum nálum, pakkning með 1, 10 eða 20 einingum

1. HEITI LYFS

Gardasil, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

Bóluefni gegn mannapapillomaveiru [af gerð 6, 11, 16, 18] (raðbrigði, aðsogað).

2.

VIRK(T) EFNI

 

1 skammtur (0,5 ml) inniheldur:

 

Mannapapillomaveira af gerð 6 L1 prótein

20 µg

Mannapapillomaveira af gerð 11 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 16 L1 prótein

40 µg

Mannapapillomaveira af gerð 18 L1 prótein

20 µg

aðsogað á myndlaust ál-hýdroxý-fosfat-súlfat (0,225 mg Al).

3. HJÁLPAREFNI

Natríumklóríð, L-histidín, pólýsorbat 80, natríumbórat, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

1 skammtur, 0,5 ml áfyllt sprauta með tveimur lausum nálum.

10 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur, hver með tveimur lausum nálum. 20 stakir skammtar, 0,5 ml áfylltar sprautur, hver með tveimur lausum nálum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í vöðva (i.m.).

Hristist vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/357/007 – pakkning með 1 einingu

EU/1/06/357/008 – pakkning með 10 einingum

EU/1/06/357/021 – pakkning með 20 einingum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun áfylltrar sprautu

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gardasil, stungulyf, dreifa í áfylltri sprautu.

Til i.m. notkunar.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP MM/ÁÁÁÁ

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur, 0,5 ml.

6. ANNAÐ

MSD VACCINS

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf