Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – áletranir - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHelicobacter Test INFAI
ATC-kóðiV04CX
Efni13C-urea
FramleiðandiINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR, PAKKNING MEÐ 1 KRUKKU/ 50 KRUKKUM

1.HEITI LYFS

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn

13C-þvagefni

2.VIRK(T) EFNI

Ein krukka inniheldur 75 mg 13C-þvagefni

3.HJÁLPAREFNI

Engin

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, lausn

1 prófunarsamstæða til sjúkdómsgreiningar inniheldur:

1 krukka sem inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn 4 ílát fyrir útöndunarsýni

1 sveigjanlegt rör Fylgiseðill

Eyðublað fyrir upplýsingar um sjúkling Örk með strikamerktum miðum og límmiða

1 prófunarsamstæða til sjúkdómsgreiningar inniheldur:

1 krukka sem inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn 2 útöndunarpokar fyrir öndunarpróf

1 sveigjanlegt rör Fylgiseðill

Eyðublað fyrir upplýsingar um sjúkling Örk með strikamerktum miðum og límmiða

1 prófunarsamstæða til sjúkdómsgreiningar inniheldur:

50 krukkur sem innihalda 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn 100 útöndunarpokar fyrir öndunarpróf

50 sveigjanleg rör

50 fylgiseðlar

50 eyðublöð fyrir upplýsingar um sjúkling

50 arkir með strikamerktum miðum og límmiða

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Fyrir massa litrófsmælingu

Fyrir innrauða litrófsrannsókn

Vinsamlegast lesið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningar

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helicobacter Test INFAI 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR, PAKKNING MEÐ 50 KRUKKUM

1. HEITI LYFS

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn

13C-þvagefni

2. VIRK(T) EFNI

Ein krukka inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni

3. HJÁLPAREFNI

Engin

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, lausn

CLINIPAC 50

50 krukkur innihalda 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/045/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helicobacter Test INFAI 75 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

KRUKKA-MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn 13C-þvagefni

Til inntöku

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Ein krukka inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni

6.ANNAÐ

Stakt próf

Mixtúruduft, lausn

Vinsamlegast lesið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningar.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Lyfið er lyfseðilsskylt.

Markaðsleyfisnúmer:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Helicobacter Test INFAI fyrir börn á aldrinum 3-11 ára, 45 mg mixtúruduft, lausn 13C-þvagefni

2. VIRK(T) EFNI

Ein krukka inniheldur 45 mg af 13C-þvagefni

3. HJÁLPAREFNI

Engin

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, lausn

1 prófunarsamstæða til sjúkdómsgreiningar inniheldur:

1 krukka sem inniheldur 45 mg 13C-þvagefni mixtúruduft, lausn

4 ílát fyrir útöndunarsýni

1 sveigjanlegt rör Fylgiseðill

Eyðublað fyrir upplýsingar um sjúkling Örk með strikamerktum miðum og límmiða

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/045/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helicobacter Test INFAI 45 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

KRUKKA-MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helicobacter Test INFAI fyrir börn á aldrinum 3-11 ára, 45 mg mixtúruduft, lausn. 13C-þvagefni

Til inntöku

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Ein krukka inniheldur 45 mg af 13C-þvagefni

6. ANNAÐ

Stakt próf

Mixtúruduft, lausn

Vinsamlegast lesið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningar.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Lyfið er lyfseðilsskylt

Markaðsleyfisnúmer:

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

ÖNDUNARSÝNAÍLÁT: GLER EÐA PLAST

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helicobacter Test INFAI

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D-44799 Bochum Þýskaland

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5.ANNAÐ

Öndunarsýnaílát

00-mínútur-gildi

30-mínútur-gildi

Vinsamlegast festið hringlótta strikamerkið

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

SÍÐA MEÐ MERKIMIÐUM OG LÍMMIÐUM

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helicobacter Test INFAI

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5. ANNAÐ

Síða með merkimiðum og límmiðum

Strikamerki fyrir gagnablað fyrir skráningu sjúklinga

Innsiglingarlímmiði

Strikamerki fyrir 00-mínútur-gildi

Strikamerki fyrir 30-mínútur-gildi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR, PAKKNINGASTÆRÐ 50

1. HEITI LYFS

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn

13C-þvagefni

2. VIRK(T) EFNI

Ein krukka inniheldur 75 mg 13C-þvagefni

3. HJÁLPAREFNI

Engin

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, lausn

CLINIPAC BASIC

50 krukkur sem innihelda 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Vinsamlegast lesið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningar

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/045/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helicobacter Test INFAI 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

INNRI UMBÚÐIR, PAKKNING MEÐ 50 KRUKKUM

1. HEITI LYFS

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn

13C-þvagefni

2. VIRK(T) EFNI

Ein krukka inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni

3. HJÁLPAREFNI

Engin

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Mixtúruduft, lausn

CLINIPAC BASIC

50 krukkur innihalda 75 mg af 13C-þvagefni mixtúrudufti, lausn

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/045/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Helicobacter Test INFAI 75 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

KRUKKA-MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Helicobacter Test INFAI 75 mg mixtúruduft, lausn 13C-þvagefni

Til inntöku

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Ein krukka inniheldur 75 mg af 13C-þvagefni

6. ANNAÐ

Stakt próf

Mixtúruduft, lausn

Vinsamlegast lesið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningar.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærra hitastig en 25°C.

Lyfið er lyfseðilsskylt

Markaðsleyfisnúmer:

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Þýskaland

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf