Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hetlioz (tasimelteon) – áletranir - N05CH

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsHetlioz
ATC-kóðiN05CH
Efnitasimelteon
FramleiðandiVanda Pharmaceuticals Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR GLAS MEÐ 30 HYLKJUM

1.HEITI LYFS

HETLIOZ 20 mg hörð hylki tasimelteon

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 20 mg af tasimelteoni.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa og Orange Yellow S (E110). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 30 daga frá opnun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum og lokið glasinu vandlega til varnar gegn raka og ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vanda Pharmaceuticals Limited

25 Old Broad Street, Level 21A, London, EC2N 1HQ Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1008/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

HETLIOZ 20 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI FYRIR GLAS MEÐ 30 HYLKJUM

1.HEITI LYFS

HETLIOZ 20 mg hörð hylki tasimelteon

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 20 mg af tasimelteoni.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa og Orange Yellow S (E110). Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum og hafið glasið vandlega lokað til varnar gegn raka og ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1008/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

HETLIOZ 20 mg

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf