Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iblias (octocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Nafn lyfsIblias
ATC-kóðiB02BD02
Efnioctocog alfa
FramleiðandiBayer AG

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Iblias 250 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Iblias 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Iblias 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Iblias 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Iblias 3000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn raðbrigða manna storkuþáttur VIII (októkóg alfa)

2.VIRK EFNI

1 hettuglas: 250 a.e. októkóg alfa (100 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 500 a.e. októkóg alfa (200 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 1000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 2000 a.e. októkóg alfa (400 a.e./ml eftir blöndun). 1 hettuglas: 3000 a.e. októkóg alfa (600 a.e./ml eftir blöndun).

3.HJÁLPAREFNI

Sykur, histidín, glýsín, natríumklóríð, kalsíumklóríð, pólýsorbat 80.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofni.

1 hettuglas með 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

1 hettuglas með 5 ml af vatni fyrir stungulyf. Ein pakkning með búnaði sem inniheldur:

-1 yfirfærslubúnaði með síu 20/20 [Mix2Vial]

-1 setti til bláæðarástungu

-1 einnota 5 ml sprautu

-2 einnota sprittþurrkum

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð. Aðeins einskammta gjöf.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

EXP (lok 12 mánaða tímabils, ef geymt við allt að 25°C): ………

Notið ekki eftir þessa dagsetningu.

Má geyma við allt að 25°C í allt að 12 mánuði fram að fyrningardagsetningu sem fram kemur á merkimiðanum. Skráið nýja fyrningardagsetningu á öskjuna. Eftir blöndun verður að nota lyfið innan 3 klst. Geymið ekki í kæli eftir blöndun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

Geymið hettuglösin í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Allri afgangslausn skal fleygt.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bayer AG

51368 Leverkusen Þýskaland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1077/001 - Iblias 250 a.e.

EU/1/15/1077/002 - Iblias 500 a.e.

EU/1/15/1077/003 - Iblias 1000 a.e.

EU/1/15/1077/004 - Iblias 2000 a.e.

EU/1/15/1077/005 - Iblias 3000 a.e.

13.LOTUNÚMER, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Iblias 250

Iblias 500

Iblias 1000

Iblias 2000

Iblias 3000

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Iblias 250 a.e. stungulyfsstofn, lausn Iblias 500 a.e. stungulyfsstofn, lausn Iblias 1000 a.e. stungulyfsstofn, lausn Iblias 2000 a.e. stungulyfsstofn, lausn Iblias 3000 a.e. stungulyfsstofn, lausn

raðbrigða manna storkuþáttur VIII (októkóg alfa) Til notkunar í bláæð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e. (októkóg alfa) (100 a.e./ml eftir blöndun).

500 a.e. (októkóg alfa) (200 a.e./ml eftir blöndun).

1000 a.e. (októkóg alfa) (400 a.e./ml eftir blöndun).

2000 a.e. (októkóg alfa) (400 a.e./ml eftir blöndun).

3000 a.e. (októkóg alfa) (600 a.e./ml eftir blöndun).

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ VATNI FYRIR STUNGULYF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml [fyrir blöndun styrkleika 250/500/1000 a.e.]

5 ml [fyrir blöndun styrkleika 2000/3000 a.e.]

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf