Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – áletranir - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsImvanex
ATC-kóðiJ07BX
Efnimodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
FramleiðandiBavarian Nordic A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PAKKNING MEÐ 20 HETTUGLÖSUM

1.HEITI LYFS

IMVANEX stungulyf, dreifa

Kúabólubóluefni (lifandi, breytt Ankara bóluefnisveira)

2.VIRK(T) EFNI

1 skammtur (0,5 ml) hefur títur sem nemur ekki minna en 5 x 107 TCID50 (TCID50 = Sá skammtur sem þarf til sýkingar í vefjaræktun)

3.HJÁLPAREFNI

Trómetamól

Natríumklóríð

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa.

20 hettuglös með stökum skömmtum.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar undir húð.

Þíðið við stofuhita. Hringsnúið varlega í minnst 30 sekúndur. Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist (-20°C +/-5°C):

Fyrnist (-50°C +/-10°C):

Fyrnist (-80°C +/-10°C):

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í frysti (við -20°C +/-5°C eða -50°C +/-10°C, eða -80°C +/-10°C) varið gegn ljósi. Fyrningardagsetningin fer eftir hitastigi við geymslu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið samkvæmt staðbundnum kröfum.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/855/001

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lotunr:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

IMVANEX® stungulyf, dreifa

Kúabólubóluefni

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar undir húð

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP (-20°C +/-5°C):

EXP (-50°C +/-10°C):

EXP (-80°C +/-10°C):

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (0,5 ml)

6.ANNAÐ

Geymið í frysti (við -20°C +/-5°C eða -50°C +/-10°C, eða -80°C +/-10°C) varið gegn ljósi.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf