Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – áletranir - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsInvega
ATC-kóðiN05AX13
Efnipaliperidone
FramleiðandiJanssen-Cilag International NV

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PVC-PCTFE/ÁLÞYNNUR (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1.HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2.VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,5 mg af paliperidoni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

30 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/077 - GEGNSÆJAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/078 - GEGNSÆJAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/079 - GEGNSÆJAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/080 - GEGNSÆJAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/081 - GEGNSÆJAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/082 – GEGNSÆJAR

14 forðatöflur - EU/1/07/395/083 – HVÍTAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/084 - HVÍTAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/085 - HVÍTAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/086 - HVÍTAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/087 - HVÍTAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/088 - HVÍTAR

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 1,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 OG 10 TÖFLUR Í PVC-PTFE/ÁLÞYNNU (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNUR

1. HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,5 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/089

28 forðatöflur - EU/1/07/395/090

49 forðatöflur - EU/1/07/395/091

56 forðatöflur - EU/1/07/395/092

98 forðatöflur - EU/1/07/395/093

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 1,5 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 TÖFLUR Í OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNU

1. HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,5 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/094

350 forðatöflur - EU/1/07/395/095

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 1,5 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 1,5 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,5 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/094

350 forðatöflur - EU/1/07/395/095

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PVC-PCTFE/ÁLÞYNNUR (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 3 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

Mjólkursykureinhýdrat.

Sjá ítarlegri upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

30 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/065 - GEGNSÆJAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/001 - GEGNSÆJAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/002 - GEGNSÆJAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/003 - GEGNSÆJAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/004 - GEGNSÆJAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/005 - GEGNSÆJAR

14 forðatöflur - EU/1/07/395/066 – HVÍTAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/021 – HVÍTAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/022 - HVÍTAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/023 - HVÍTAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/024 - HVÍTAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/025 - HVÍTAR

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 3 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 OG 10 TÖFLUR Í PVC-PTFE/ÁLÞYNNU (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNUR

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 3 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

Mjólkursykureinhýdrat.

Sjá ítarlegri upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur EU/1/07/395/067

28 forðatöflur EU/1/07/395/041

49 forðatöflur EU/1/07/395/042

56 forðatöflur EU/1/07/395/043

98 forðatöflur EU/1/07/395/044

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 3 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 TÖFLUR Í OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNU

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 3 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

Mjólkursykureinhýdrat.

Sjá ítarlegri upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/057

350 forðatöflur - EU/1/07/395/058

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 3 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 3 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 3 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

Mjólkursykureinhýdrat.

Sjá ítarlegri upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/057

350 forðatöflur - EU/1/07/395/058

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PVC-PCTFE/ÁLÞYNNUR (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 6 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

30 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/068 - GEGNSÆJAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/006 - GEGNSÆJAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/007 - GEGNSÆJAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/008 - GEGNSÆJAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/009 - GEGNSÆJAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/010 - GEGNSÆJAR

14 forðatöflur - EU/1/07/395/069 – HVÍTAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/026 – HVÍTAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/027 - HVÍTAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/028 - HVÍTAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/029 - HVÍTAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/030 - HVÍTAR

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 6 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 OG 10 TÖFLUR Í PVC-PCTFE/ÁLÞYNNU (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNUR

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 6 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur EU/1/07/395/070

28 forðatöflur EU/1/07/395/045

49 forðatöflur EU/1/07/395/046

56 forðatöflur EU/1/07/395/047

98 forðatöflur EU/1/07/395/048

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 6 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 TÖFLUR Í OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNU

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 6 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/059

350 forðatöflur - EU/1/07/395/060

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 6 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 6 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 6 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/059

350 forðatöflur - EU/1/07/395/060

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PVC-PCTFE/ÁLÞYNNUR (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 9 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

30 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/071 - GEGNSÆJAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/011 - GEGNSÆJAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/012 - GEGNSÆJAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/013 - GEGNSÆJAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/014 - GEGNSÆJAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/015 - GEGNSÆJAR

14 forðatöflur - EU/1/07/395/072 – HVÍTAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/031 – HVÍTAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/032 - HVÍTAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/033 - HVÍTAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/034 - HVÍTAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/035 – HVÍTAR

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 9 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 OG 10 TÖFLUR Í PVC-PCTFE/ÁLÞYNNU (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNUR

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 9 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur EU/1/07/395/073

28 forðatöflur EU/1/07/395/049

49 forðatöflur EU/1/07/395/050

56 forðatöflur EU/1/07/395/051

98 forðatöflur EU/1/07/395/052

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 9 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 TÖFLUR Í OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNU

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 9 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/061

350 forðatöflur - EU/1/07/395/062

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 9 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 9 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 9 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/061

350 forðatöflur - EU/1/07/395/062

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA FYRIR PVC-PCTFE/ÁLÞYNNUR (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 12 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

30 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur - EU/1/07/395/074 - GEGNSÆJAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/016 - GEGNSÆJAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/017 - GEGNSÆJAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/018 - GEGNSÆJAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/019 - GEGNSÆJAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/020 - GEGNSÆJAR

14 forðatöflur - EU/1/07/395/075 – HVÍTAR

28 forðatöflur - EU/1/07/395/036 – HVÍTAR

30 forðatöflur - EU/1/07/395/037 - HVÍTAR

49 forðatöflur - EU/1/07/395/038 - HVÍTAR

56 forðatöflur - EU/1/07/395/039 - HVÍTAR

98 forðatöflur - EU/1/07/395/040 – HVÍTAR

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 12 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 OG 10 TÖFLUR Í PVC-PCTFE/ÁLÞYNNU (gildir fyrir bæði hvítar og gegnsæjar þynnur)

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNUR

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 12 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 forðatöflur

28 forðatöflur

49 forðatöflur

56 forðatöflur

98 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

14 forðatöflur EU/1/07/395/076

28 forðatöflur EU/1/07/395/053

49 forðatöflur EU/1/07/395/054

56 forðatöflur EU/1/07/395/055

98 forðatöflur EU/1/07/395/056

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 12 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM 7 TÖFLUR Í OPA-ÁL-PVC/ÁLÞYNNU

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA FYRIR GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 12 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/063

350 forðatöflur - EU/1/07/395/064

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

invega 12 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLAS

1. HEITI LYFS

INVEGA 12 mg forðatöflur paliperidon

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 12 mg af paliperidoni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

350 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun. Til inntöku.

Gleypið töflurnar í heilu lagi, hvorki má tyggja þær, skipta þeim né mylja.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

30 forðatöflur - EU/1/07/395/063

350 forðatöflur - EU/1/07/395/064

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf