Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Lamivudine Teva Pharma B.V. (lamivudine) – áletranir - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLamivudine Teva Pharma B.V.
ATC-kóðiJ05AF05
Efnilamivudine
FramleiðandiTeva B.V.  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 150 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1.HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lamivúdín 150 mg.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

80 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

500 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/596/001

EU/1/09/596/002

EU/1/09/596/003

EU/1/09/596/004

EU/1/09/596/005

EU/1/09/596/006

EU/1/09/596/015

13.LOTUNÚMER

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Innri umbúðir (álþynna)

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

TEVA B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lotunr.

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Töfluílát - Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 150 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lamivúdín 150 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

60 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/596/007

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 300 MG FILMUHÚÐAÐAR TÖFLUR

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lamivúdín 300 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

20 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

60 filmuhúðaðar töflur

80 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

500 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/596/008

EU/1/09/596/009

EU/1/09/596/010

EU/1/09/596/011

EU/1/09/596/012

EU/1/09/596/013

EU/1/09/596/016

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Innri umbúðir (álþynna)

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

TEVA B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lotunr.

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Töfluílát - Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmuhúðaðar töflur

1. HEITI LYFS

Lamivudine Teva Pharma B.V. 300 mg filmuhúðaðar töflur

Lamivúdín

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur lamivúdín 300 mg.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST {MM/ÁÁÁÁ}

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/596/014

13. LOTUNÚMER

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf