Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – áletranir - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLantus
ATC-kóðiA10AE04
Efniinsulin glargine
Framleiðandisanofi-aventis Deutschland GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (5 ml hettuglas)

1.HEITI LYFS

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi glargíninsúlín

2.VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 100 einingar (3,64 mg) af glargíninsúlíni.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: zinkklóríð, metakresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 hettuglas með 5 ml.

2 hettuglös með 5 ml.

5 hettuglös með 5 ml.

10 hettuglös með 5 ml.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins tærar og litlausar lausnir.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofin hettuglös:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa eða setja næst frystihólfi eða frystikubbi.

Tekin í notkun má geyma hettuglösin í mest 4 vikur ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Þýskaland.

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/134/001 1 hettuglas með 5 ml

EU/1/00/134/002 2 hettuglös með 5 ml

EU/1/00/134/003 5 hettuglös með 5 ml

EU/1/00/134/004 10 hettuglös með 5 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lantus

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI (5 ml hettuglas)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn glargíninsúlín

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF Til notkunar undir húð

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fyrst tekið úr glasinu, dags..........

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (10 ml hettuglas)

1. HEITI LYFS

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn í hettuglasi glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 100 einingar (3,64 mg) af glargíninsúlíni.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: zinkklóríð, metakresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig), pólýsorbat 20, vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 hettuglas með 10 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins tærar og litlausar lausnir.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofin hettuglös:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa eða setja næst frystihólfi eða frystikubbi.

.

Tekin í notkun má geyma hettuglösin í mest 4 vikur ekki við hærri hita en 30°C. Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Þýskaland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/134/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lantus

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI (10 ml hettuglas)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn glargíninsúlín

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF Til notkunar undir húð.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fyrst tekið úr glasinu, dags..........

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (rörlykja)

1. HEITI LYFS

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn í rörlykju glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 100 einingar (3,64 mg) af glargíninsúlíni.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: zinkklóríð, metakresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 rörlykja með 3 ml.

3 rörlykjur með 3 ml.

4 rörlykjur með 3 ml.

5 rörlykjur með 3 ml.

6 rörlykjur með 3 ml.

8 rörlykjur með 3 ml.

9 rörlykjur með 3 ml.

10 rörlykjur með 3 ml.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lantus rörlykjurnar á einungis að nota með eftirfarandi lyfjapennum: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Ekki er víst að allir þessir lyfjapennar séu markaðssettir hér á landi.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins tærar og litlausar lausnir.

Ef insúlínpenninn skemmist eða virkar ekki rétt (vegna galla í tæknibúnaði) á að fleygja honum og nota á nýjan insúlínpenna.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar rörlykjur:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa eða setja næst frystihólfi eða frystikubbi. Geymið rörlykjuna í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

Tekin í notkun má geyma rörlykjuna í mest 4 vikur ekki við hærri hita en 30°C. Pennann með rörlykjunni í má ekki geyma í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Þýskaland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/134/013 1 rörlykja með 3 ml

EU/1/00/134/014 3 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/005 4 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/006 5 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/015 6 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/016 8 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/017 9 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/134/007 10 rörlykjur með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lantus

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI (rörlykja)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lantus 100 einingar/ml stungulyf, lausn glargíninsúlín

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar undir húð.

Notið sérstaka penna: sjá fylgiseðilinn.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

TEXTI SEM PRENTAÐUR VERÐUR Á ÁLÞYNNUR SEM NOTAÐAR ERU TIL AÐ INNSIGLA GEGNSÆJAN PLASTBAKKA MEÐ RÖRLYKJUNNI Í

1. HEITI LYFS

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

3. FYRNINGARDAGSETNING

4. LOTUNÚMER

5.ANNAÐ

Eftir að ný rörlykja er sett í:

Aðgætið hvort insúlínpenninn virki rétt áður en fyrsta skammtinum er sprautað. Sjá nánari upplýsingar í bæklingnum með insúlínpennanum.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (Áfylltur lyfjapenni SoloStar)

1. HEITI LYFS

Lantus SoloStar 100 einingar/ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna glargíninsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml inniheldur 100 einingar (3,64 mg) af glargíninsúlíni.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: zinkklóríð, metakresól, glýseról, saltsýra og natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig) og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 lyfjapenni með 3 ml

3 lyfjapennar með 3 ml

4 lyfjapennar með 3 ml

5 lyfjapennar með 3 ml

6 lyfjapennar með 3 ml

8 lyfjapennar með 3 ml

9 lyfjapennar með 3 ml

10 lyfjapennar með 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Opnist hér

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið aðeins tærar og litlausar lausnir.

Notið aðeins nálar sem henta til notkunar með SoloStar.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Pennar sem ekki eru í notkun:

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa eða setja næst frystihólfi eða frystikubbi.

Geymið áfyllta lyfjapennann í ytri öskjunni til varnar gegn ljósi.

Pennar teknir í notkun:

Eftir að penninn hefur verið tekinn í notkun má geyma hann í mest 4 vikur ekki við hærri hita en 30°C. Má ekki geyma í kæli. Geymið pennann varinn gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Þýskaland.

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/134/030 1 lyfjapenni með 3 ml

EU/1/00/134/031 3 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/032 4 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/033 5 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/034 6 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/035 8 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/036 9 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/134/037 10 lyfjapennar með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lantus SoloStar

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI (Áfylltur lyfjapenni. SoloStar)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lantus SoloStar 100 einingar/ml stungulyf, lausn glargíninsúlín

Til notkunar undir húð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf