Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – áletranir - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLumigan
ATC-kóðiS01EE03
Efnibimatoprost
FramleiðandiAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ EINU GLASI

1.HEITI LYFS

LUMIGAN 0,1 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,1 mg

3.HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 1 x 3 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í auga.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ ÞREMUR GLÖSUM

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,1 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,1 mg/ml

3. HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 3 x 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í auga.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað (1):

Opnað (2):

Opnað (3):

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

FLASKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

LUMIGAN 0,1 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

Til notkunar í auga.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. HJÁLPAREFNI

EXP:

Fargið 4 vikum eftir fyrstu opnun.

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ EINU GLASI

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg

3. HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 1 x 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í auga.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ ÞREMUR GLÖSUM

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg/ml

3. HJÁLPAREFNI

Benzalkonklóríð, dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 3 x 3 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í auga.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Fjarlægið augnlinsur fyrir notkun.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Fargið fjórum vikum eftir að pakkningin var fyrst opnuð.

Opnað (1):

Opnað (2):

Opnað (3):

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

FLASKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn

Bimatoprost

Til notkunar í auga.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. HJÁLPAREFNI

Fargið 4 vikum eftir fyrstu opnun.

EXP:

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ FIMM STAKSKAMMTAÍLÁTUM

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn í stakskammtaíláti

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg.

3. HJÁLPAREFNI

Dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 5 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal opnuðu stakskammtaíláti tafarlaust eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Einnota

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,3 mg/ml, stakur skammtur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA SEM INNIHELDUR 30 STAKSKAMMTAÍLÁT

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn í stakskammtaíláti

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg/ml.

3. HJÁLPAREFNI

Dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýraeinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 30 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP:

Nota skal stöku skammtana innan 30 daga eftir að bakkinn er opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal opnuðu stakskammtaíláti strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,3 mg/ml, stakur skammtur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA SEM INNIHELDUR 90 STAKSKAMMTAÍLÁT

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn í stakskammtaíláti

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg/ml.

3. HJÁLPAREFNI

Dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýrueinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn

30x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota skal stöku skammtana innan 30 daga eftir að bakkinn er opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal opnuðu stakskammtaíláti strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/205/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LUMIGAN 0,3 mg/ml, stakur skammtur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKNINGA MEÐ 30 OG 90 SKAMMTA

LOK BAKKA SEM INNIHELDUR 30 STAKSKAMMTAÍLÁT

1. HEITI LYFS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, augndropar, lausn í stakskammtaíláti

Bimatoprost

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af lausn inniheldur bimatoprost 0,3 mg/ml

3. HJÁLPAREFNI

Dinatríumhýdrógenfosfat heptahýdrat, sítrónusýrueinhýdrat, natríumklóríð, saltsýra eða natríumhýdroxíð (til að stilla pH) og hreinsað vatn.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, lausn 30 x 0,4 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Nota skal stöku skammtana innan 30 daga eftir að bakkinn er opnaður.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal opnuðu stakskammtaíláti strax eftir notkun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Einnota.

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

<Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur>

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

STAKSKAMMTAÍLÁT

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. HJÁLPAREFNI

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf