Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – áletranir - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMabCampath
ATC-kóðiL01XC04
Efnialemtuzumab
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKI

1.

HEITI LYFS

 

 

 

MabCampath 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

Einn ml inniheldur 10 mg af alemtuzumabi

 

 

 

Hver lykja inniheldur 30 mg afalemtuzumabi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

authorised

Önnur innihaldsefni:

longer

 

 

 

 

 

Tvínatríum edetat, polýsorbat 80, kalíumklóríð, kalíumtvíhýdró enfosfat, natríumklóríð, tvínatríumfosfat, vatn fyrir stungulyf

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Innrennslisþykkni, lausn

no

 

3 x 3 ml lykjur

 

 

30 mg/3 ml

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til notkunar í bláæð

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir n tkun

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

product

 

 

Geymið þ r sem börn hvorki ná til né sjá

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

Medicinal

 

 

EXP

Lesið fylgiseðilinn varðandi upplýsingar um geymsluþol lyfsins eftir blöndun

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C-8°C).

Má ekki frjósa

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

 

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

 

 

 

 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

 

 

 

 

Lausn, sem hellist niður eða er afgangs, skal farga með brennslu

authorised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

 

 

 

Markaðsleyfishafi:

 

 

 

 

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/193/001/IS

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið er lyfseðilsskylt

no

 

 

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á ök fy ir undanþágu frá kröfu um blindraletur

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

MabCampath 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Alemtuzumab

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

 

4.

LOTUNÚMER

 

longer

 

Lot

 

 

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI

 

30 mg/3 ml

product

 

 

 

6.ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

authorised

EININGA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKI

1.

HEITI LYFS

 

 

 

MabCampath 30 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

 

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

Einn ml inniheldur 30 mg af alemtuzumabi.

 

 

 

Hvert hettuglas inniheldur 30 mg alemtuzumabi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

authorised

Önnur innihaldsefni:

longer

 

 

 

 

 

Tvínatríum edetat, polýsorbat 80, kalíumklóríð, kalíumtvíhýdró enfosfat, natríumklóríð, tvínatríumfosfat, vatn fyrir stungulyf.

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Innrennslisþykkni, lausn

no

 

3 x 1 ml hettuglös

 

 

30 mg/ml

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

Til notkunar í æð

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir n tkun

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

product

 

 

Geymið þ r sem börn hvorki ná til né sjá

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

Medicinal

 

 

EXP

Lesið fylgiseðilinn varðandi upplýsingar um geymsluþol lyfsins eftir blöndun

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C-8°C).

Má ekki frjósa

Geymið í upprunalegum pakkningum til varnar gegn ljósi.

 

10.

SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

 

 

 

 

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

 

 

 

 

Lausn, sem hellist niður eða er afgangs, skal farga með brennslu

authorised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

 

 

 

 

Markaðsleyfishafi:

 

 

 

 

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/01/193/002/IS

 

longer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið er lyfseðilsskylt

no

 

 

 

 

 

 

 

 

product

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallist hefur verið á ök fy ir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

MabCampath 30 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Alemtuzumab

Til notkunar í bláæð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.

LOTUNÚMER

 

longer

Lot

 

 

no

 

 

 

5.

 

 

 

INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI

30 mg/ml

product

 

 

6.

ANNAÐ

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

authorised

EININGA

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf