Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – áletranir - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNeuroBloc
ATC-kóðiM03AX01
Efnibotulinum toxin type B
FramleiðandiEisai Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja 0,5 ml hettuglas

1.HEITI LYFS

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn

Botulínum toxín-B

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 5000 ein. botulínum toxín-B.

Eitt hettuglas með 0,5 ml inniheldur 2500 ein. botulínum toxín-B.

3.HJÁLPAREFNI

Tvínatríum succinat, natríumklóríð, albúmínlausn úr sermi manna, saltsýra og vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Má ekki hrista.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í vöðva.

Einnota.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Virkni NeuroBloc er 5000 ein./ml. Einingarnar sem gefnar eru upp eru toxín-B einingar, sem eru ekki jafngildar einingum sem notaðar eru til að gefa upp virkni annarra lyfja með botulínum toxíni.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eftir þynningu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C - 8 C).

Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Innan fyrningardagsetningarinnar má taka lyfið úr kæli í eitt skipti í allt að 3 mánuði og geyma það við hita sem fer ekki yfir 25°C, án þess að setja það aftur í kæli. Að þeim tíma liðnum má ekki setja lyfið aftur í kæli heldur verður að fleygja því.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðil varðandi sérstaka varúð við meðferð, geymslu við notkun og förgun.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/166/001

13.LOTUNÚMER

LOT

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun á 0,5 ml hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn i.m.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

LOT

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2500 ein.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja 1,0 ml hettuglas

1. HEITI LYFS

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn

Botulínum toxín-B

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 5000 ein. botulínum toxín-B.

Eitt hettuglas með 1 ml inniheldur 5000 ein. botulínum toxín-B.

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríum succinat, natríumklóríð, albúmínlausn úr sermi manna, saltsýra og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Má ekki hrista.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í vöðva.

Einnota.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Virkni NeuroBloc er 5000 ein./ml. Einingarnar sem gefnar eru upp eru toxín-B einingar, sem eru ekki jafngildar einingum sem notaðar eru til að gefa upp virkni annarra lyfja með botulínum toxíni.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C - 8 C).

Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Innan fyrningardagsetningarinnar má taka lyfið úr kæli í eitt skipti í allt að 3 mánuði og geyma það við hita sem fer ekki yfir 25°C, án þess að setja það aftur í kæli. Að þeim tíma liðnum má ekki setja lyfið aftur í kæli heldur verður að fleygja því.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðil varðandi sérstaka varúð við meðferð, geymslu við notkun og förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/166/002

13. LOTUNÚMER

LOT

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun á 1,0 ml hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

LOT

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5000 ein.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja 2,0 ml hettuglas

1. HEITI LYFS

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn

Botulínum toxín-B

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 5000 ein. botulínum toxín-B.

Eitt hettuglas með 2 ml inniheldur 10.000 ein. botulínum toxín-B.

3. HJÁLPAREFNI

Tvínatríum succinat, natríumklóríð, albúmínlausn úr sermi manna, saltsýra og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Má ekki hrista.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í vöðva.

Einnota.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Virkni NeuroBloc er 5000 ein./ml. Einingarnar sem gefnar eru upp eru toxín-B einingar, sem eru ekki jafngildar einingum sem notaðar eru til að gefa upp virkni annarra lyfja með botulínum toxíni.

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið strax eftir þynningu.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2 C - 8 C).

Má ekki frjósa.

Geymið ílátið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Innan fyrningardagsetningarinnar má taka lyfið úr kæli í eitt skipti í allt að 3 mánuði og geyma það við hita sem fer ekki yfir 25°C, án þess að setja það aftur í kæli. Að þeim tíma liðnum má ekki setja lyfið aftur í kæli heldur verður að fleygja því.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið fylgiseðil varðandi sérstaka varúð við meðferð, geymslu við notkun og förgun.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Markaðsleyfishafi:

Eisai Limited

Mosquito Way

Hatfield

Herts

AL10 9SN

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/166/003

13. LOTUNÚMER

LOT

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun á 2,0 ml hettuglas

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NeuroBloc 5000 ein./ml stungulyf, lausn i.m.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

LOT

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10.000 ein.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf