Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – áletranir - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNuwiq
ATC-kóðiB02BD02
Efnisimoctocog alfa
FramleiðandiOctapharma AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Nuwiq 250 alþjóðlegar einingar Stungulyfsstofn og leysir, lausn

simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum)

2.VIRK(T) EFNI

250 alþjóðlegar einingar/hettuglas með simoctocog alfa (100 a.e./ml eftir blöndun)

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Súkrósi, natríumklóríð, kalsíumklóríðdíhýdrat, arginínhýdróklóríð, natríumsítratdíhýdrat, póloxamer 188

Leysir: Vatn fyrir stungulyf

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta, 1 millistykki fyrir hettuglas, 1 fiðrildanál, 2 sprittþurrkur

1 hettuglas með stungulyfsstofni inniheldur 250 alþjóðlegar einingar af simoctocog alfa. 1 áfyllt sprauta inniheldur 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Má geyma við stofuhita (allt að 25°C) í eitt 1 mánaðar tímabil.

Tekið úr kæli:__________

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/936/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nuwiq 250

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nuwiq 250 alþjóðlegar einingar, stungulyfsstofn, lausn simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum). Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 a.e./hettuglas

6.ANNAÐ

Octapharma-Logo

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Nuwiq 500 alþjóðlegar einingar Stungulyfsstofn og leysir, lausn

simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum)

2. VIRK(T) EFNI

500 alþjóðlegar einingar/hettuglas með simoctocog alfa (200 a.e./ml eftir blöndun)

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Súkrósi, natríumklóríð, kalsíumklóríðdíhýdrat, arginínhýdróklóríð, natríumsítratdíhýdrat, póloxamer 188

Leysir: Vatn fyrir stungulyf

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta, 1 millistykki fyrir hettuglas, 1 fiðrildanál, 2 sprittþurrkur

1 hettuglas með stungulyfsstofni inniheldur 500 alþjóðlegar einingar af simoctocog alfa. 1 áfyllt sprauta inniheldur 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Má geyma við stofuhita (allt að 25°C) í eitt 1 mánaðar tímabil.

Tekið úr kæli:__________

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/936/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nuwiq 500

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nuwiq 500 alþjóðlegar einingar, stungulyfsstofn, lausn simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum). Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

500 a.e./hettuglas

6. ANNAÐ

Octapharma-Logo

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Nuwiq 1.000 alþjóðlegar einingar Stungulyfsstofn og leysir, lausn

simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum)

2. VIRK(T) EFNI

1.000 alþjóðlegar einingar/hettuglas með simoctocog alfa (400 a.e./ml eftir blöndun)

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Súkrósi, natríumklóríð, kalsíumklóríðdíhýdrat, arginínhýdróklóríð, natríumsítratdíhýdrat, póloxamer 188

Leysir: Vatn fyrir stungulyf

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta, 1 millistykki fyrir hettuglas, 1 fiðrildanál, 2 sprittþurrkur

1 hettuglas með stungulyfsstofni inniheldur 1.000 alþjóðlegar einingar af simoctocog alfa. 1 áfyllt sprauta inniheldur 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Má geyma við stofuhita (allt að 25°C) í eitt 1 mánaðar tímabil.

Tekið úr kæli:__________

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/936/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nuwiq 1000

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nuwiq 1.000 alþjóðlegar einingar, stungulyfsstofn, lausn simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum). Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1.000 a.e./hettuglas

6. ANNAÐ

Octapharma-Logo

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Nuwiq 2.000 alþjóðlegar einingar Stungulyfsstofn og leysir, lausn

simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum)

2. VIRK(T) EFNI

2.000 alþjóðlegar einingar/hettuglas með simoctocog alfa (800 a.e./ml eftir blöndun)

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Súkrósi, natríumklóríð, kalsíumklóríðdíhýdrat, arginínhýdróklóríð, natríumsítratdíhýdrat, póloxamer 188

Leysir: Vatn fyrir stungulyf

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn

1 hettuglas með stungulyfsstofni, 1 áfyllt sprauta, 1 millistykki fyrir hettuglas, 1 fiðrildanál, 2 sprittþurrkur

1 hettuglas með stungulyfsstofni inniheldur 2.000 alþjóðlegar einingar af simoctocog alfa. 1 áfyllt sprauta inniheldur 2,5 ml af vatni fyrir stungulyf.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Má geyma við stofuhita (allt að 25°C) í eitt 1 mánaðar tímabil.

Tekið úr kæli:__________

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Svíþjóð

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/936/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nuwiq 2.000

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ STUNGULYFSSTOFNI, LAUSN

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Nuwiq 2.000 alþjóðlegar einingar, stungulyfsstofn, lausn simoctocog alfa (raðbrigðastorkuþáttur VIII úr mönnum). Til notkunar í bláæð eftir blöndun.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2.000 a.e./hettuglas

6. ANNAÐ

Octapharma-Logo

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

ÁFYLLT SPRAUTA MEÐ 2,5 ML AF VATNI FYRIR STUNGULYF

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Nuwiq

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2,5 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf