Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oprymea (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – áletranir - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOprymea
ATC-kóðiN04BC05
Efnipramipexole dihydrochloride monohydrate
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1.HEITI LYFS

Oprymea 0,088 mg töflur

Pramipexól

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,088 mg af pramipexóli (sem 0,125 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

100 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/001 [20 töflur]

EU/1/08/469/002 [30 töflur]

EU/1/08/469/003 [60 töflur]

EU/1/08/469/004 [90 töflur]

EU/1/08/469/005 [100 töflur]

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,088 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA/(ál/ál)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,088 mg töflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,18 mg töflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,18 mg af pramipexóli (sem 0,25 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/006 [20 töflur]

EU/1/08/469/007 [30 töflur]

EU/1/08/469/008 [60 töflur]

EU/1/08/469/009 [90 töflur]

EU/1/08/469/010 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,18 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA/(ál/ál)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,18 mg töflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,35 mg töflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,35 mg af pramipexóli (sem 0,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/011 [20 töflur]

EU/1/08/469/012 [30 töflur]

EU/1/08/469/013 [60 töflur]

EU/1/08/469/014 [90 töflur]

EU/1/08/469/015 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,35 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA/(ál/ál)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,35 mg töflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,7 mg töflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,7 mg af pramipexóli (sem 1 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/016 [20 töflur]

EU/1/08/469/017 [30 töflur]

EU/1/08/469/018 [60 töflur]

EU/1/08/469/019 [90 töflur]

EU/1/08/469/020 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,7 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA/(ál/ál)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,7 mg töflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,1 mg töflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1,1 mg af pramipexóli (sem 1,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla

20 töflur

30 töflur

60 töflur

90 töflur

100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/021 [20 töflur]

EU/1/08/469/022 [30 töflur]

EU/1/08/469/023 [60 töflur]

EU/1/08/469/024 [90 töflur]

EU/1/08/469/025 [100 töflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 1,1 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA/(ál/ál)

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,1 mg töflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 0,26 mg af pramipexóli (sem 0,375 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/026 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/027 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/028 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/029 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 0,52 mg af pramipexóli (sem 0,75 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/030 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/031 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/032 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/033 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,05 mg af pramipexóli (sem 1,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/034 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/035 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/036 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/037 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,57 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,57 mg af pramipexóli (sem 2,25 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/038 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/039 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/040 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/041 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 1,57 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 1,57 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 2,1 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 2,1 mg af pramipexóli (sem 3 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/042 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/043 [30 forðatöflur]

EU/1/08/469/044 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/045 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 2,1 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 2,1 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 2,62 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 2,62 mg af pramipexóli (sem 3,75 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/046 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/047 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/048 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/049 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 2,62 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 2,62 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM ASKJA fyrir þynnur

1. HEITI LYFS

Oprymea 3,15 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 3,15 mg af pramipexóli (sem 4,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

10 forðatöflur

30 forðatöflur

90 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/050 [10 forðatöflur]

EU/1/08/469/051 [30 forðatöflur]I

EU/1/08/469/052 [90 forðatöflur]

EU/1/08/469/053 [100 forðatöflur]

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 3,15 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna

1.HEITI LYFS

Oprymea 3,15 mg forðatöflur

Pramipexól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

EINGÖGNU BYRJUNARPAKKNING

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (byrjunarpakkning sem inniheldur 3 öskjur með 7 forðatöflum)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,26 mg Oprymea 0,52 mg Oprymea 1,05 mg forðatöflur Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Oprymea 0,26 mg: Hver forðatafla inniheldur 0,26 mg af pramipexóli (sem 0,375 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

Oprymea 0,52 mg: Hver forðatafla inniheldur 0,52 mg af pramipexóli (sem 0,75 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

Oprymea 1,05 mg: Hver forðatafla inniheldur 1,05 mg af pramipexóli (sem 1,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

Byrjunarpakkning

Hver pakkning með 21 forðatöflu fyrir 3 vikna meðferðaráætlun inniheldur: 7 Oprymea 0,26 mg töflur

7 Oprymea 0,52 mg töflur

7 Oprymea 1,05 mg töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/054

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,26 mg Oprymea 0,52 mg Oprymea 1,05 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

<PC:

SN:

NN:>

Öryggissérkenni verða innleidd fyrir 9. febrúar 2019.

EINGÖGNU BYRJUNARPAKKNING

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

INNRI ASKJA (Vika 1)

1.HEITI LYFS

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

Pramipexól

2.VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 0,26 mg af pramipexóli (sem 0,375 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

7 forðatöflur Vika 1

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/054

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

TREATMENT INITIATION PACK ONLY

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna (Vika 1)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,26 mg forðatöflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Vika 1

EINGÖGNU BYRJUNARPAKKNING

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (Vika 2)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 0,52 mg af pramipexóli (sem 0,75 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

7 forðatöflur Vika 2

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/054

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

TREATMENT INITIATION PACK ONLY

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna (Vika 2)

1. HEITI LYFS

Oprymea 0,52 mg forðatöflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Vika 2

EINGÖGNU BYRJUNARPAKKNING

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA (Vika 3)

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

Pramipexól

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 1,05 mg af pramipexóli (sem 1,5 mg af pramipexól tvíhýdróklóríð einhýdrati).

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Forðatafla

7 forðatöflur Vika 3

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Einu sinni á sólarhring.

Gleypið í heilu lagi, má ekki tyggja, brjóta eða mylja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/469/054

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

TREATMENT INITIATION PACK ONLY

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynna (Vika 3)

1. HEITI LYFS

Oprymea 1,05 mg forðatöflur

Pramipexól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Vika 3

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf