Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orkambi (lumacaftor / ivacaftor) – áletranir - R07AX30

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOrkambi
ATC-kóðiR07AX30
Efnilumacaftor / ivacaftor
FramleiðandiVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Orkambi 200 mg/125 mg filmuhúðaðar töflur lumacaftor/ivacaftor

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg af lumacaftori og 125 mg af ivacaftori.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

112 filmuhúðaðar töflur (4 pakkningar með 28 töflum).

56 filmuhúðaðar töflur (2 pakkningar með 28 töflum).

28 filmuhúðaðar töflur.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Notkunarleiðbeiningar

Að morgni

Að kvöldi

Takið 2 töflur heilar á 12 klst. fresti (að morgni og að kvöldi) með mat sem inniheldur fitu (nema læknirinn hafi tekið annað fram).

Byrja má meðferð með ORKAMBI á hvaða vikudegi sem er.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30ºC.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Bretland

Sími: +44 (0) 1923 437672

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1059/001

EU/1/15/1059/002

EU/1/15/1059/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Orkambi

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Orkambi 200 mg/125 mg töflur lumacaftor/ivacaftor

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Að morgni

Að kvöldi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á MILLIUMBÚÐUM INNRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Orkambi 200 mg/125 mg filmuhúðaðar töflur lumacaftor/ivacaftor

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg af lumacaftori og 125 mg af ivacaftori.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Notkunarleiðbeiningar

Að morgni

Að kvöldi

Takið 2 töflur heilar á 12 klst. fresti (að morgni og að kvöldi) með mat sem inniheldur fitu (nema læknirinn hafi tekið annað fram).

Byrja má meðferð með ORKAMBI á hvaða vikudegi sem er.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30ºC.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London

W2 6BD

Bretland

Sími: +44 (0) 1923 437672

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1059/001-003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Orkambi

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf