Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – áletranir - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPaglitaz
ATC-kóðiA10BG03
Efnipioglitazone hydrochloride
FramleiðandiKrka, d.d., Novo mesto

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM BRJÓTA MÁ SAMAN

1. HEITI LYFS

Paglitaz 15 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 15 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

 

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

Tafla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 töflur

 

lengur

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

60 töflur

 

ekki

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖFer

OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn f rir notkun.

 

 

 

Til inntöku

Lyfið

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

14 töflur:

EU/1/11/721/001

 

 

 

markaðsleyfi

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

28 töflur: EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

30 töflur: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

 

56 töflur: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

 

60 töflur: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

90 töflur: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

98 töflur: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

ekki

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 15 mg Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Paglitaz 15 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM BRJÓTA MÁ SAMAN

1. HEITI LYFS

Paglitaz 30 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 30 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

 

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

Tafla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 töflur

 

lengur

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

60 töflur

 

ekki

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖFer

OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn f rir notkun.

 

 

 

Til inntöku

Lyfið

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

14 töflur:

EU/1/11/721/008

 

 

 

markaðsleyfi

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

28 töflur: EU/1/11/721/009

 

 

 

 

 

 

30 töflur: EU/1/11/721/010

 

 

 

 

 

 

56 töflur: EU/1/11/721/011

 

 

 

 

 

 

60 töflur: EU/1/11/721/012

 

 

 

 

 

 

90 töflur: EU/1/11/721/013

 

 

 

 

 

 

98 töflur: EU/1/11/721/014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

ekki

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 30 mg Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Paglitaz 30 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA SEM BRJÓTA MÁ SAMAN

1. HEITI LYFS

Paglitaz 45 mg töflur

Pioglitazón

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 45 mg pioglitazón (sem hýdróklóríð).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

HJÁLPAREFNI

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

 

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

Tafla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 töflur

 

lengur

 

 

 

28 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 töflur

 

 

 

 

 

 

56 töflur

 

 

 

 

 

 

60 töflur

 

ekki

 

 

 

 

90 töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 töflur

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖFer

OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn f rir notkun.

 

 

 

Til inntöku

Lyfið

 

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

14 töflur:

EU/1/11/721/015

 

 

 

markaðsleyfi

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

28 töflur: EU/1/11/721/016

 

 

 

 

 

 

30 töflur: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

 

56 töflur: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

 

 

60 töflur: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

 

90 töflur: EU/1/11/721/020

 

 

 

 

 

 

98 töflur: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

ekki

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 45 mg Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Paglitaz 45 mg töflur

Pioglitazón

2. NAFN HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS

KRKA

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

er

ekki

Lyfið

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

lengur

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf