Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Sandoz (pregabalin) – áletranir - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPregabalin Sandoz
ATC-kóðiN03AX16
Efnipregabalin
FramleiðandiSandoz GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1.HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 25 mg hörð hylki pregabalín

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 25 mg af pregabalíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

70 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

120 hörð hylki

56 x 1 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

100 x 1 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/001-010

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 25 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 25 mg hörð hylki pregabalín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÍLÁT OG ÁLETRUN FYRIR ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 25 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 25 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

200 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 6 mánaða eftir að umbúðirnar eru rofnar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/084

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja: Pregabalin Sandoz 25 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 50 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 50 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

21 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/011-017

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 50 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 50 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÍLÁT OG ÁLETRUN FYRIR ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 50 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 50 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

200 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 6 mánaða eftir að umbúðirnar eru rofnar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/085

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja: Pregabalin Sandoz 50 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÍLÁT OG ÁLETRUN FYRIR ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 75 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 6 mánaða eftir að umbúðirnar eru rofnar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/031-033

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja: Pregabalin Sandoz 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 75 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

21 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

70 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

120 hörð hylki

14 x 1 hörð hylki

56 x 1 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

100 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/018-029

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 75 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA PAKKAÐ Í PLASTFILMU (ÞAR MEÐ TALIÐ BLÁA BOXIÐ)

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 75 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 210 x 1 (3 öskjur með 70 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/030

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNING – ÁN BLÁA BOXINS

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 75 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 75 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

70 x 1 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/030

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 75 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 75 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 100 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 100 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

21 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

100 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/034-041

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 100 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 100 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÍLÁT OG ÁLETRUN FYRIR ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 150 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 6 mánaða eftir að umbúðirnar eru rofnar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/054-056

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja: Pregabalin Sandoz 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 150 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

21 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

70 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

120 hörð hylki

56 x 1 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

100 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/042-052

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 150 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA PAKKAÐ Í PLASTFILMU (ÞAR MEÐ TALIÐ BLÁA BOXIÐ)

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 150 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 210 x 1 (3 öskjur með 70 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/053

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNING – ÁN BLÁA BOXINS

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 150 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 150 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

70 x 1 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/053

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 150 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 150 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 200 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 200 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

21 hörð hylki

28 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

84 x 1 hörð hylki

100 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/057-062

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 200 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 200 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 225 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 225 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

56 hörð hylki

70 hörð hylki

84 hörð hylki

100 hörð hylki

120 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/063-068

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 225 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 225 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÍLÁT OG ÁLETRUN FYRIR ÍLÁT

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 300 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 300 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

100 hörð hylki

200 hörð hylki

250 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notið innan 6 mánaða eftir að umbúðirnar eru rofnar.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/081-083

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ytri askja: Pregabalin Sandoz 300 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA FYRIR ÞYNNUPAKKNINGU

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 300 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 300 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

14 hörð hylki

21 hörð hylki

28 hörð hylki

56 hörð hylki

70 hörð hylki

56 x 1 hörð hylki

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/069-073

EU/1/15/1011/077

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 300 mg

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MERKIMIÐI Á YTRI UMBÚÐIR FJÖLPAKKNINGA PAKKAÐ Í PLASTFILMU (ÞAR MEÐ TALIÐ BLÁA BOXIÐ)

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 300 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 300 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Fjölpakkning: 84 (2 öskjur með 42) hörð hylki.

Fjölpakkning: 100 (2 öskjur með 50) hörð hylki.

Fjölpakkning: 120 (2 öskjur með 60) hörð hylki.

Fjölpakkning: 84 x 1 (2 öskjur með 42 x 1) hörð hylki.

Fjölpakkning: 100 x 1 (2 öskjur með 50 x 1) hörð hylki.

Fjölpakkning: 210x 1 (3 öskjur með 70 x 1) hörð hylki.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/074-076

EU/1/15/1011/078-080

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM FJÖLPAKKNING – ÁN BLÁA BOXINS

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 300 mg hörð hylki pregabalín

2. VIRK(T) EFNI

Hvert hart hylki inniheldur 300 mg af pregabalíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

42 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér. 50 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér. 60 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér.

42 x 1 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér. 50 x 1 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér. 70 x 1 hörð hylki. Fjölpakkning, má ekki selja eitt og sér.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Austurríki

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1011/074-076

EU/1/15/1011/078-080

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Pregabalin Sandoz 300 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

Pregabalin Sandoz 300 mg hörð hylki pregabalín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sandoz

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf