Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – áletranir - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsQuadramet
ATC-kóðiV10BX02
Efnisamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
FramleiðandiCIS bio international

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

MÁLMHYLKI/BLÝÍLÁT

1.HEITI LYFS

Quadramet 1,3 GBq/ml stungulyf, lausn

Samaríum (153Sm) lexídrónam pentanatríum

2. VIRK(T) EFNI

Samaríum(153Sm) lexídrónam pentanatríum:

1,3 GBq/ml á viðmiðuna rdegi

(svarar til 20 - 80 µg/ml af samaríum)

 

3.HJÁLPAREFNI

EDTMP alls (sem EDTMP.H2O)

Natríumsalt af kalsíum-EDTMP (sem Ca)

Heildarnatríum (sem Na)

Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn í stakskammta hettuglasi.

ml

GBq/hettuglas,

 

_________ (kl. 12 á Miðevróputíma)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar í bláæð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: DD/MM/ÁÁÁÁ _ (kl. 12 á Miðevróputíma)

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í frysti við –10 til -20 °C í upprunalegu pakkningunni

Notið á innan við 6 klst. frá þiðnun.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALE IFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samr æmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/97/057/001/IS

13.LOTUNÚMER

Lot {númer}:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

<Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur>

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UM BÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Quadramet 1,3 GBq/ml stungulyf, lausn

Samaríum(153Sm) lexídrónam pentanatríum

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist: DD/MM/ÁÁÁÁ

(kl. 12 á Miðevróputíma)

4.LOTUNÚMER

Lot {númer}:

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

ml

 

 

GBq/hettuglas,

_________

(kl. 12 á Miðevróputíma)

6.ANNAÐ

Framleiðandi: CIS bio international.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf