Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ravicti (glycerol phenylbutyrate) – áletranir - A16AX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRavicti
ATC-kóðiA16AX09
Efniglycerol phenylbutyrate
FramleiðandiHorizon Pharma Ireland Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA (STAÐALPAKKNING)

1.HEITI LYFS

RAVICTI 1,1 g/ml vökvi til inntöku

Glýseról fenýlbútýrat

2.VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 1,1 g af glýseról fenýlbútýrati.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Vökvi til inntöku. 1 x 25 ml glas.

1 endurlokanlegt glasahettustykki.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eða notkunar í maga og þarma.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Notið innan 3 daga eftir að umbúðir hafa verið opnaðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Ireland Limited Connaught House, 1st Floor,

1 Burlington Road,

Dublin 4, D04C5Y6 Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1062/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

RAVICTI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MERKING ÖSKJU (BYRJUNARPAKKNING 1 ml)

1. HEITI LYFS

RAVICTI 1,1 g/ml vökvi til inntöku

Glýseról fenýlbútýrat

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 1,1 g af glýseról fenýlbútýrati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Vökvi til inntöku.

1 ml byrjunarpakkning.

1 x 25 ml.

1 endurlokanlegt glasahettustykki.

7 x 1 ml munngjafarsprautur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eða notkunar í maga og þarma.

Notið aðeins 1 ml sprautuna sem fylgir.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Notið innan 3 daga eftir að umbúðir hafa verið opnaðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Ireland Limited Connaught House, 1st Floor,

1 Burlington Road,

Dublin 4, D04C5Y6 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1062/002

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

RAVICTI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MERKING ÖSKJU (BYRJUNARPAKKNING 3 ml)

1. HEITI LYFS

RAVICTI 1,1 g/ml vökvi til inntöku

Glýseról fenýlbútýrat

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 1,1 g af glýseról fenýlbútýrati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Vökvi til inntöku.

3 ml byrjunarpakkning.

1 x 25 ml.

1 endurlokanlegt glasahettustykki.

7 x 3 ml munngjafarsprautur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eða notkunar í maga og þarma.

Notið aðeins 3 ml sprautuna sem fylgir.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Notið innan 3 daga eftir að umbúðir hafa verið opnaðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Ireland Limited Connaught House, 1st Floor,

1 Burlington Road,

Dublin 4, D04C5Y6 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1062/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

RAVICTI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM MERKING ÖSKJU (BYRJUNARPAKKNING 5 ml)

1. HEITI LYFS

RAVICTI 1,1 g/ml vökvi til inntöku

Glýseról fenýlbútýrat

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 1,1 g af glýseról fenýlbútýrati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Vökvi til inntöku.

5 ml byrjunarpakkning.

1 x 25 ml.

1 endurlokanlegt glasahettustykki.

7 x 5 ml munngjafarsprautur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eða notkunar í maga og þarma.

Notið aðeins 5 ml sprautuna sem fylgir.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Notið innan 3 daga eftir að umbúðir hafa verið opnaðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Ireland Limited Connaught House, 1st Floor,

1 Burlington Road,

Dublin 4, D04C5Y6 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1062/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

RAVICTI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM MERKING Á 25 ml GLAS

1. HEITI LYFS

RAVICTI 1,1 g/ml vökvi til inntöku

Glýseról fenýlbútýrat

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml inniheldur 1,1 g af glýseról fenýlbútýrati.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Vökvi til inntöku. 1 x 25 ml glas.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku eða notkunar í maga og þarma.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Notið innan 3 daga eftir að umbúðir hafa verið opnaðar.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Horizon Pharma Ireland Limited Connaught House, 1st Floor,

1 Burlington Road,

Dublin 4, D04C5Y6 Írland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/15/1062/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf