Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ribavirin BioPartners (ribavirin) – áletranir - J05AB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRibavirin BioPartners
ATC-kóðiJ05AB04
Efniribavirin
FramleiðandiBioPartners GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Ytri askja

1.HEITI LYFS

 

 

Ribavirin BioPartners 200 mg filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

authorised

 

 

 

 

 

 

Hver Ribavirin BioPartners tafla inniheldur 200 mg af ríbavírini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

112 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

140 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

168 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)longer

 

 

 

 

Til inntöku

product

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hv ki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

 

 

 

 

 

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

 

 

 

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

BioPartners GmbH Kaiserpassage 11 D-72764 Reutlingen Þýskaland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/626/001 (84 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/626/002 (112 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/626/003 (140 filmuhúðaðar töflur)

EU/1/10/626/004 (168 filmuhúðaðar töflur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

no

 

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

16.

 

 

 

product

 

 

 

 

 

 

Ribavirin BioPartners

 

Medicinal

 

 

longer

authorised

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

Þynnupakkning

1. HEITI LYFS

Ribavirin BioPartners 200 mg

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Biopartners GmbH

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Medicinal

product

 

 

longer

authorised

no

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf