Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – áletranir - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRiprazo
ATC-kóðiC09XA02
Efnialiskiren
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.
UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

með

markaðsleyfi

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Geymið þar sem bö n hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/001

7 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/07/409/002

 

14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/003

 

28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/004

 

30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/005

 

50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/006

 

56 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/008

 

90 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUNlengur NOTKUNARLEIÐBEININGARekki

UPPLÝSINGAR MEÐ16.15.Riprazo 150 mgLyfseðilsskylt lyf.BLINDRALETRI

Lyfið

er

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

með

markaðsleyfi

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Geymið þar sem bö n hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

 

56 filmuhúðaðar töflur (rifgataðar stakska taþynnur)

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

Lyfið

er

 

ekki

lengur

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

markaðsleyfi

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig innih ldur 14 töflur. 28 filmuhúðaðar töflur

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur.

 

 

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fy ir sigmeðinniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

Geymið þar sem böekkin hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

er

 

 

 

 

LyfiðFyrnist

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/007

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

lengur

með

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

16.

 

 

Riprazo 150 mg

ekki

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

markaðsleyfi

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur. 98 filmuhúðaðar töflur

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldurmeð14 töflur.

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

Geymið þar sem böekkin hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

er

 

 

 

 

LyfiðFyrnist

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/007

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

lengur

með

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

16.

 

 

Riprazo 150 mg

ekki

 

 

 

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig innih ldur 14 töflur.

 

 

 

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

 

F

rnist

 

 

 

 

 

 

 

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

EU/1/07/409/029

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar stakskammtaþynnur)

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

með

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

F

rnist

 

 

 

 

 

 

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/029

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar

EU/1/07/409/030

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13. LOTUNÚMER

Lot

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

með

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

16.

 

 

Riprazo 150 mg

ekki

 

 

 

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfistakskammtaþynnur)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

7 filmuhúðaðar töflur

 

með

markaðsleyfi

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

er

ekki

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/011

7 filmuhúðaðar töflur

 

EU/1/07/409/012

 

14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/013

 

28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/014

 

30 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/015

 

50 filmuhúðaðar töflur

EU/1/07/409/016

 

56 filmuhúðaðar töflur

13. LOTUNÚMER

 

 

Lot

 

 

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

lengur NOTKUNARLEIÐBEININGAR15.Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

ekki

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Riprazo 300 mg

 

Lyfið

er

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
ASKJA FYRIR STYKKJAPAKKNINGAR SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

með

markaðsleyfi

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Geymið þar sem bö n hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

Fyrnist

 

 

 

 

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

 

 

markaðsleyfi

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

 

50 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

 

56 filmuhúðaðar töflur (rifgataðar stakska taþynnur)

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LOTUNÚMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

 

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

ÞYNNA (DAGATALSPAKKNING)

1. HEITI LYFS

Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

Lyfið

er

 

ekki

lengur

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

markaðsleyfi

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig innih ldur 14 töflur.

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 3 öskjum, sem hver fyrir sig inniheldur 28 töflur.

 

 

 

30 filmuhúðaðar töflur

með

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu

með 3 öskjum, sem hver fy ir sig inniheldur 30 töflur.

 

 

 

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

HVORKI NÁekkiTIL NÉ SJÁ

 

Til inntöku.

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar s m börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

Lyfið

 

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/409/017

 

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

LOTUNÚMER

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

14.

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

lengur

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

R prazo 300 mg

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PA/Ál/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

84 filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 28 töflur.

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 3 öskjur sem hver inniheldur 30 töflur.

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldurmeð49 töflur.

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

 

HVORKI NÁekkiTIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir not un.

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar s m börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

8. FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

 

EU/1/07/409/017

84 filmuhúðaðar töflur (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmuhúðaðar töflur (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmuhúðaðar töflur (2x49)

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

 

LOTUNÚMER

lengur

 

13.

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

14.

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

15.

 

 

 

 

er

 

 

 

 

16.

UPPLÝSINGARekkiMEÐ BLINDRALETRI

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

markaðsleyfi

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
INNRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁN BLÁA RAMMANS) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

 

14 filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 20 öskjum, sem hver fyrir sig innih ldur 14 töflur.

 

 

 

49 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hluti af fjölpakkningu með 2 öskjum, sem hvor fyrir sig inniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

 

F

rnist

 

 

 

 

 

 

 

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/039

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar

EU/1/07/409/040

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13. LOTUNÚMER

 

Lot

 

 

 

 

með

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

lengur

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

16.

 

 

 

 

er

ekki

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfistakskammt þynnur)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM
YTRI ASKJA FJÖLPAKKNINGA (ÁSAMT BLÁA RAMMANUM) SEM INNIHALDA PCTFE/PVC ÞYNNUR
1. HEITI LYFS
Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur Aliskiren

2. VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat).

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

 

280 filmuhúðaðar töflur

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 20 öskjur sem hver inniheldur 14 töflur.

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjölpakkning sem inniheldur 2 öskjur sem hvor inniheldur 49 töflur.

 

 

 

 

 

 

6.

SÉRSTÖK VARNAÐARORÐlengurUM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

 

Til inntöku.

 

 

 

 

 

 

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

 

 

Geymið þar sem börn hvor i ná til né sjá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

 

 

 

 

F

rnist

 

 

 

 

 

 

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/409/039

98 filmuhúðaðar töflur (2x49) (rifgataðar

EU/1/07/409/040

 

280 filmuhúðaðar töflur (20x14)

 

13. LOTUNÚMER

Lot

 

14.

AFGREIÐSLUTILHÖGUN

með

 

 

Lyfseðilsskylt lyf.

 

 

 

 

 

 

 

 

lengur

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

 

 

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

 

 

16.

 

 

Riprazo 300 mg

ekki

 

 

 

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

markaðsleyfistakskammtaþynnur)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf