Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RotaTeq (rotavirus serotype G1, serotype G2,...) – áletranir - J07BH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsRotaTeq
ATC-kóðiJ07BH02
Efnirotavirus serotype G1, serotype G2, serotype G3, serotype G4, serotype P1
FramleiðandiMSD VACCINS

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

RotaTeq – Pakkning með 1 stökum skammti (2 ml) í túpu

RotaTeq – Pakkning með 10 stökum skömmtum (2 ml) í túpum

1.HEITI LYFS

RotaTeq, mixtúra, lausn

Rótaveirubóluefni, lifandi

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

Einn skammtur (2 ml) inniheldur rótaveiru af gerð*:

≥ 2,2 x 106 IU1

G1

 

G2

 

≥ 2,8 x 106

IU1

G3

 

≥ 2,2 x 106

IU1

G4

 

≥ 2,0 x 106

IU1

P1A [8]

≥ 2,3 x 106

IU1

* rótaveirusamfellur (reassortissant) (lifandi) úr mönnum og nautgripum, framleiddar í Vero frumum.

1Smiteiningar

3.HJÁLPAREFNI

Súkrósi

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

2 ml mixtúra, lausn í túpu pakkning með 1 túpu pakkning með 10 túpum

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

EINGÖNGU TIL INNTÖKU

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

Geymið skömmtunartúpuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Lesið í fylgiseðlinum upplýsingar um förgun lyfja sem ekki er lengur þörf fyrir.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/348/001 pakkning með 1 túpu

EU/1/06/348/002 pakkning með 10 túpum

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM Texti fyrir hlífðarpoka

1. HEITI LYFS

RotaTeq, mixtúra, lausn

Rótaveirubóluefni, lifandi

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

1 skammtur

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Áletrun túpu

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

RotaTeq mixtúra, lausn Til inntöku

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 skammtur (2 ml)

6.ANNAÐ

MSD VACCINS

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf