Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – áletranir - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSabervel
ATC-kóðiC09CA04
Efniirbesartan
FramleiðandiPharmathen S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1.HEITI LYFS

Sabervel 75 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

markaðsleyfi

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

 

 

Hver tafla inniheldur 75 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

 

Sjá fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

lengur

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

HVORKI NÁekkiTIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyr r notkun.

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Geymið þar s m börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

7.

Lyfið

 

 

 

 

 

 

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grikkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13. LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

 

 

 

lengur

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sabervel 75 mg

 

ekki

 

 

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Sabervel 75 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Sabervel 150 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

markaðsleyfi

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

 

 

 

Hver tafla inniheldur 150 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

 

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

 

Sjá fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

með

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

lengur

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

HVORKI NÁekkiTIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyr r notkun.

 

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Geymið þar s m börn hvorki ná til né sjá.

 

 

 

7.

Lyfið

 

 

 

 

 

 

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grikkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.

 

 

 

lengur

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sabervel 150 mg

ekki

 

 

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Sabervel 150 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Sabervel 300 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

2.

VIRK(T) EFNI

 

 

markaðsleyfi

 

 

 

 

Hver tafla inniheldur 300 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

HJÁLPAREFNI

 

 

 

 

Hjálparefni: Inniheldur einnig laktósaeinhýdrat.

 

 

 

Sjá fylgiseðilinn fyrir frekari upplýsingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

með

 

4.

LYFJAFORM OG INNIHALD

 

 

 

28 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

56 filmuhúðaðar töflur

 

lengur

 

 

 

90 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmuhúðaðar töflur

 

 

 

 

 

 

 

5.

AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

 

 

 

 

ekki

 

 

 

 

Til inntöku. Lesið fylgiseðilinn fyr r notkun.

 

 

 

 

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

 

 

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

 

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

Geymið þar semerbörn hvorki ná til né sjá.

 

 

7.

ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

 

 

 

 

8.

FYRNINGARDAGSETNING

 

 

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str. 15351 Pallini Attiki Grikkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

 

lengur

15.

 

 

 

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.

UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sabervel 300 mg

ekki

 

 

 

Lyfið

er

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Sabervel 300 mg filmuhúðaðar töflur irbesartan

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Pharmathen S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

 

 

ekki

lengur

 

er

 

Lyfið

 

 

 

 

 

með

markaðsleyfi

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf